030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Outbreak management Print

In het kort

Infectieziekten kunnen leiden tot outbreaks: uitbraken met een razendsnelle verspreiding. Soms blijft zo’n uitbraak beperkt tot een enkele instelling. Bijvoorbeeld een uitbraak van het norovirus in een verpleeghuis. Maar een andere keer gaat het om een grotere epidemie, zoals de recente mazelenuitbraak in de bible belt. Wil jij leren hoe je daar als professional het beste op kunt anticiperen? Doe dan deze module.

Wat je leert

Hoe je tijdens een outbreak samenwerkt met betrokken instanties

Deze module is een keuze-onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid (M&G) 1e fase en de opleiding Verpleegkundige M&G – profiel algemene gezondheidszorg. Je kunt deze module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Er zijn verschillende disciplines en organisaties betrokken bij het onder controle krijgen – en houden – van een uitbraak van een infectieziekte. Meerdere actoren in het veld spelen bovendien een (grote) rol. Daardoor is een gestructureerde aanpak noodzakelijk, evenals oog voor de juiste maatregelen op de juiste tijd en plaats. Deze module biedt de handvatten en bereid je voor op goed management bij een outbreak.

De onderwerpen die we tijdens deze module behandelen, zijn onder meer risico-assessment, beslissingsbevoegdheden, juridische aspecten en procesevaluaties.

Daarnaast besteden we aandacht aan belangrijke instituten in het veld, zoals:

  • het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb).
  • het Outbreak Management Team (OMT).
  • het Bestuurlijk AfstemmingsOverleg (BAO).
  • de Geneeskundige HulpverleningsOrganisaties in de Regio (GHOR’s).

Verder behandelen we het belang van groepsdynamiek en je eigen (professionele) verantwoordelijkheden daarin. Tijdens de module wisselen we presentaties, opdrachten en de oefening van praktische vaardigheden met elkaar af. Onderwerpen worden besproken op basis van casuïstiek.

Na afloop van deze vierdaagse module:

  • ben je bekend met de mechanismen en actoren die een rol spelen bij de management van een (grootschalige) uitbraak van infectieziekten.
  • weet je wat daarbij jouw taken en verantwoordelijkheden zijn, als professional en als burger.
  • kun je hierdoor beter samenwerken met alle betrokken instanties.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door een team van specialisten. Zij zijn afkomstig van onder andere het RIVM, het Netwerkcentrum, de Radboud Universiteit Nijmegen en de GGD. Voor wie – Voor professionals met outbreak management in hun portefeuille Public health artsen, sociaal verpleegkundigen en andere professionals met outbreak management in
hun portefeuille. Ook is de module geschikt voor verpleeghuisartsen, bedrijfsartsen en huisartsen.

Voor wie

Public health artsen, sociaal verpleegkundigen en andere professionals met outbreak management in hun portefeuille. Ook is de module geschikt voor verpleeghuisartsen, bedrijfsartsen en huisartsen.

Ervaringen

Putri Hintaran over Outbreak management NSPOH“Over Outbreak management ben ik erg enthousiast. Voor mij is deze module vooral zinvol omdat ik praktische handvaten krijg voor het dagelijkse werk bij een uitbraak. Ook de theoretische achtergronden worden voldoende behandeld. Als arts wil ik graag weten wat de achtergronden zijn voor bepaalde interventies of van organisatiestructuren.”
Putri Hintaran
Arts Infectieziektebestrijding KNMG, GGD regio Utrecht

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.