030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Milieu-epidemiologie Print

In het kort

Milieu-epidemiologisch onderzoek geeft onderbouwing aan milieugezondheidkundige risico’s afkomstig van bijvoorbeeld verkeer, antennes, veehouderij en landbouw.

Wat je leert

Deze module Milieu-epidemiologie behandelt de methodologische onderwerpen van milieu-epidemiologisch onderzoek zoals onderzoeksopzet, exposure assessment, verschillende blootstellings-responsrelaties en verstoringen hiervan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het uitvoeren van milieu-epidemiologisch onderzoek binnen de setting van de GGD.

Specifieke onderdelen zijn:

 • Onderzoeksopzet: tijdseries, panel studies en ‘spatial epidemiology’.
 • Exposure-responsrelaties op populatieniveau met mogelijk verstorende effecten door confounding en/of misclassificatie.
 • Milieu-epidemiologie op lokaal/regionaal niveau (academische werkplaats).
 • Neurologische effecten van luchtverontreiniging.
 • Elektromagnetische sensitiviteit.
 • Gezondheidseffecten van intensieve veehouderij.
 • Gezondheidseffecten van groene ruimte.

Na afloop van deze module begrijp je de basis van milieu-epidemiologie wat betreft:

 • Onderzoeksopzet voor milieu-epidemiologisch onderzoek
 • Het schatten van blootstelling
 • Het bepalen van gezondheidseffecten
 • kwantificering van een blootstelling-responsrelatie
 • De invloed van misclassificatie van blootstelling en gezondheidseffect op de blootstellings-responsrelatie
 • De invloed van confounders op de blootstellings-responsrelatie
 • Beoordeling en duiding van resultaten uit milieu-epidemiologisch onderzoek.

Het onderwijs bestaat uit zelfstudie, colleges , werkgroepen en literatuurbesprekingen.

Voor wie

Adviseurs, artsen en epidemiologen publieke gezondheid.

Toelatingseisen

Bsiskennis van de epidemiologie (niveau BSc) wat betreft de onderwerpen:

 • Studie-opzet: case-control, cohort, dwarsdoorsnede, longitudinaal onderzoek.
 • Maten van ziekte: prevalentie, incidentie, morbiditeit, mortaliteit.
 • De begrippen determinant, risicofactor en verstorende variabele (confounder).

Docenten

 • Dr.ir G. (Gerard) Hoek. universitair hoofddocent, IRAS/UU. (coördinator module)
 • Dr. U. (Ulrike) Gehring, universitair hoofddocent, IRAS/UU.
 • Dr. A. (Anke) Huss, universitair docent, IRAS/UU.
 • Dr. J. (Jules) Kerckhoffs, universitair docent, IRAS/UU.
 • Dr. S. (Susan) Peters. post-doc onderzoeker, IRAS/UU.
 • Dr. M.M.T. (Myrna) de Rooij, post-doc onderzoeker, IRAS/UU.
 • Dr. J.J. (Jelle) Vlaanderen, universitair docent, IRAS/UU.
 • Dr.ir M. (Moniek) Zuurbier, milieu-epidemioloog. Coordinator academische werkplaats Gezonde Leefomgeving.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.