030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Geluid als gezondheidsrisico Print

In het kort

Geluid is een bron van hinder en onafhankelijk daarvan een bron van gezondheidsverlies. Werk je als adviseur milieu & gezondheid en heb je nog niet zoveel ervaring met geluid als gezondheidsrisico? Dan is deze module van één dagdeel bijzonder geschikt voor jou. Je krijgt basiskennis over geluid als natuurkundig verschijnsel en de relatie met (ervaren) gezondheid. Hiermee kun je situaties in de praktijk beoordelen en erover adviseren aan burgers en gemeentes.

Wat je leert

Hoe beoordeel je omgevingsgeluid en wat zijn gezondheidseffecten?

Dit onderwijs is een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M+G). Je kunt dit onderwijs volgen als bij- of nascholing.

Je krijgt een presentatie van achtergrond, gezondheidskundige risico’s, de beoordeling en advisering van geluid als gezondheidsrisico.

De volgende onderwerpen komen aan bod: basisprincipes geluid, verschil geluid als natuurkundig verschijnsel en de menselijke waarneming, veel gebruikte dosismaten, lichamelijke reactie op geluid, gezondheidseffecten, gezondheidskundige normen en advisering. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan hinder van bromtonen en laagfrequent geluid.

Na afloop van deze module ken je:

  • De basisprincipes van geluid en de voortplanting daarvan.
  • Verschil in waargenomen en gemeten geluidssterkte.
  • Gezondheidkundige effecten van blootstelling aan geluid.
  • Verschillende dosis-respons curves tussen geluid en gezondheid.
  • De relatie tussen de gehanteerde normen en gezondheidkundige advisering.

Voorbereiding

Globaal lezen:

  • GGD-richtlijn Omgevingsgeluid en Gezondheid, hoofdstuk 1 en 3:
  • (Voorlopige) GGD-richtlijn Meldingen over een bromtoon, hoofdstuk 1 t/m 4: https://www.rivm.nl/publicaties/meldingen-over-bromtoon-voorlopige-ggd-richtlijn-medische-milieukunde.

Voor wie

Medewerkers bij de GGD die betrokken zijn bij de beoordeling en advisering over het geluid. Het niveau van de cursus is beginner met weinig tot geen ervaring met de beoordeling van geluid als gezondheidsrisico.

Docenten

Mw.ir. R.(Rita) Slob, senior medisch milieukundig adviseur. GGD Rotterdam.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.