030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Antibioticaresistentie Print

In het kort

Antibioticaresistentie is en blijft een hot item. Wil je leren hoe je jezelf beter positioneert in dit complexe veld? Wil je meer kennis en adviesvaardigheden vergaren en een beter zicht krijgen op het krachtenveld? Doe dan deze driedaagse module.

Wat je leert

Achtergronden, epidemiologie en richtlijnen

Deze module is onderdeel van de Profielopleiding infectieziektebestrijding. Het is een keuze-onderdeel in de overige profielen. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.

Zoals bekend is er een samenhang tussen de mate van antibioticagebruik en de frequentie van antimicrobiële resistentie. Dit betekent dat antibiotica zeer terughoudend moeten worden toegepast – zowel in de veterinaire sector als in de humane geneeskunde. Als het gaat om het voorschrijven van antibiotica, is Nederland binnen Europa het braafste jongetje van de klas. Toch is antimicrobiële resistentie ook in ons land een groeiend probleem.

Tijdens de eerste dag komen vanuit het public health-perspectief de belangrijkste microbiële ziekteverwekkers aan bod. Hoe werken de verschillende antibiotica daartegen en hoe ontwikkelen bacteriën resistentie? Hoe werkt co- of multiresistentie?

Naast kennis is ook zicht op het gebruik van antibiotica in Nederland en daarbuiten een must. Surveillance-systemen en prevalentieonderzoek moeten meer inzicht geven in de ontwikkeling van antibioticagebruik en -resistentie bij diverse populaties, gezondheidszorginstellingen en import vanuit het buitenland. We bespreken de epidemiologie en maatschappelijke betekenis, zowel op individueel als op populatieniveau.

Op de tweede dag staan we meer stil bij de preventieve mogelijkheden. Naast het stimuleren van goed antibioticagebruik en een goede monitoring en surveillance van antibioticaresistentie is een adequate advisering n.a.v. een casus ook belangrijk. Aan de hand van diverse casuïstiek van oplopende aard c.q. complexiteit worden aspecten vanuit het perspectief van de DIP-er, Microbioloog en arts M&G besproken.

Tot slot staan we stil bij de profilering van de arts bij de antibiotica problematiek. Kort wordt ingegaan op de landscape (inter-)nationaal en regionaal rondom de problematiek bij antibioticaresistentie. Wordt de bestuurlijke inbedding van regionale zorgnetwerken uitgelegd en de relatie van antibioticaresistentie tot de wet publieke gezondheid. Welke positie kan je als arts innemen t.a.v. de taken die liggen binnen de 10 zorgnetwerken? Hoe ziet het krachtenveld eruit, wie doet wat en hoe positioneer je je hierin? Wat zou richting de toekomst nog moeten gebeuren?

Op de laatste dag van deze module proberen we gezamenlijk een antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Na afloop van deze driedaagse module:

  • ben je bekend met de achtergronden en de epidemiologie van antibioticaresistentie.
  • ben je vaardiger in het geven van preventieve adviezen buiten het domein van het ziekenhuis.
  • ken je de nieuwste hygiëne theorieën en richtlijnen op het gebied van antibiotica en kan je deze toepassen in de praktijk.
  • kun je de verschillende taken en verantwoordelijkheden (her)kennen.
  • kun je je beter positioneren.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door Paul Peerbooms, Tjalling Leenstra, Peter Molenaar, Stijn Raven, Anja Schreijer, Sjaak de Gouw en Cecile de Ruiter.

Voor wie

Voor artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding en jeugdartsen, huisartsen en bedrijfsartsen die tijdens hun werk in aanraking komen met infectieziekten of antibioticaresistentie.

Ervaringen

In 2017 zou. 100% van de deelnemers zou deze module aanbevelen aan anderen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.