030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Basisprincipes van lesgeven en begeleiden

Datum: 23 okt '23

In het kort

Wil jij je verder ontwikkelen in lesgeven en begeleiden van lerenden op de werkvloer? Maak kennis met de basisprincipes daarvan in deze tweedaagse scholing.

Wat je leert

Als professional is het belangrijk dat je lessen kunt opzetten en verzorgen. In een lerende organisatie gebruik je dagelijkse werksituaties als leermomenten en begeleid je collega’s of anderen in hun leerproces in de praktijk.

In deze tweedaagse module leer je de basisprincipes daarvan kennen aan de hand van verschillende modellen.
Op de eerste dag nemen we je mee aan de hand van verschillende theorieën en inzichten in het ontwikkelen en geven van onderwijs. Je ontvangt tips en tricks en gaat zelf oefenen. Op de tweede dag kijken we ook weer vanuit de theorie naar verschillende manieren van begeleiden en coachen en laten we je ook hierin een aantal manieren ervaren. Na afloop heb je een aantal handvatten voor jouw lessen en begeleidingsgesprekken en kun je keuzes maken op basis van de aangereikte theorie.

We wisselen theorie en praktijk af. Je gaat zelf oefenen en ervaren wat verschillende manieren van lesgeven en begeleiden met je kunnen doen.

Na afloop van deze module

 • kun je de belangrijkste basisprincipes van effectieve kennisoverdracht aan lerenden op de werkvloer benoemen en voorbeelden daarvan geven.
 • kun je een globaal lesplan opstellen.
 • kun je een, gedeelte van, een les verzorgen.
 • kun je een aantal vormen van het begeleiden van een lerende op de werkvloer benoemen en uitleggen wanneer je welke vorm gebruikt.
 • kun je enkele gesprekstechnieken, die geschikt zijn voor bij het begeleiden van een lerende op de werkvloer, gebruiken in een oefensituatie.

Voor wie

Professionals in de public en occupational health zoals artsen (ook artsen in opleiding), verpleegkundigen en (arbo)professionals die al enige ervaring hebben in lesgeven en begeleiden.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren docent en coach. Corine Sengers MA, is lange tijd werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als docent in het mbo. Daarnaast heeft ze ervaring in het coachen en begeleiden van verschillende mensen met leervragen op het gebied van werk en onderwijs. De afgelopen jaren werkte zij ook als intervisiebegeleider en gespreksleider Moreelberaad. Binnen het onderwijs geeft ze ook training en coaching aan startende docenten.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief doelen bereiken in complexe situaties

Datum: 29 sep '23

Leer werken door middel van een krachtenveld analyse en bereik gemakkelijker je doelen. Zet je netwerk strategisch in.

In het kort

Doelen in het sociale domein behaal je zelden zonder afhankelijk te zijn van anderen. Wil je krachtiger en sneller overzicht, inzicht en handelingsmogelijkheden in beeld hebben wie je wanneer en hoe moet inschakelen om jouw doel te bereiken? Maak dan een krachtenveldanalyse! Hoe je dat doet, leer je in deze module.

Wat je leert

Analyseer je krachtenveld en ontwikkel beïnvloedings- en benaderingsstrategieën

Als professional in de publieke en arbeidsgezondheid heb je in projecten vaak een coördinerende en sturende rol. Maar het is niet altijd eenvoudig om iedereen mee te krijgen in het belang van het oplossen van een bepaald gezondheidsprobleem, of het onder de aandacht brengen van een bepaalde product of dienst. Steun en draagvlak creëren gaat nu eenmaal niet vanzelf in het complexe werkveld van de publieke gezondheidszorg. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken en sneller en makkelijker je doelen te realiseren is het handig als je werkt en denkt in termen van krachtenvelden.

In deze praktische module leer je denken en kijken in termen van belanghebbenden bij jouw vraagstuk, hun rollen, belangen, maar ook hun mening en houding en de kwaliteit van de werkrelatie die jij met hen hebt. Door je op deze wijze te verplaatsen in sleutelpersonen wordt het makkelijker om inhoud en proces aan elkaar te verbinden. Je leert meervoudig te kijken, waardoor je andere dingen gaat zien en andere oplossingsrichtingen zich openen.

Vervolgens leer je deze analyse vertalen naar de praktijk en ga je met je eigen vraagstuk aan de slag. Je ontwikkelt een strategie om in gesprek te gaan met de belangrijkste actoren in jouw krachtenveld, waardoor je samen een stap dichterbij het realiseren van het doel komt.

Na afloop van deze module

 • heb je inzicht in het hoe, wat en waarom van het maken van een krachtenveld.
 • heb je een methode in handen waarmee je voor elk vraagstuk dat je niet alleen kunt oplossen (elk doel waar je, bij het realiseren ervan afhankelijk bent van meerdere spelers) je krachtenveld in beeld kunt brengen.
 • heb je een overzicht van alle cruciale belanghebbende actoren die een wezenlijke rol kunnen spelen in het krachtenveld van je eigen casus
 • en krijg je inzicht in hun rollen, belangen, hun relatie tot jou en de mate van invloed die zij hebben op het realiseren van jouw doel.
 • heb je je krachtenveld geanalyseerd en een oplossingsrichting bedacht  om een stap dichterbij het realiseren van je doel te komen.
 • heb je een aanpak voor strategische gespreksvoering gekregen en hiermee geoefend.
 • heb je inzicht in je eigen voorkeursstijl om om te gaan met belangentegenstellingen.

Voor wie

Professionals in de publieke gezondheid en arbodienstverlening.

Docent

Drs. Myriam (M.S.) Gijsbers-van Pesch.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module, die eerder onder de titel Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk werd aangeboden, met een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Individuele begeleiding en behandeling door de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als psycholoog Arbeid & Gezondheid begeleid en behandel je werknemers en leidinggevenden in het omgaan met arbeidsrelevante psychische problematiek. Denk daarbij aan coaching gericht op verbeteren van (werk)functioneren en aan begeleiden, behandelen en re-integratie van werknemers met ziekteverzuim door overspannenheid, burn-out of depressieve klachten, én aan bevordering duurzame inzetbaarheid.

Wat je leert

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met het toepassen van interventies bij mensen met een arbeidsrelevant vraagstuk en/of probleem. De invloed van werk en de werkcontext, naast persoonsgebonden aspecten, op functioneren en psychische klachten, staat centraal. Het opstellen van een werkhypothese over het probleem is een vast onderdeel in de begeleiding/behandeling, daarop baseer je je (eerste) aanpak. Of de (eerste) aanpak lukt, leert je vervolgens meer over wat er aan de hand is, op basis waarvan je je aanpak bijstelt.

Aan de orde komt onder meer:

 • Het leren kennen van het werkveld van de A&G-psycholoog.
 • De Richtlijn Psychische problemen en Richtlijn Depressie van de NVAB.
 • Werk en ernstige psychiatrie (IPS-methode) en Methode Inclusief Herontwerp van Werk: IHW2.0.
 • Het toepassen van de Capability approach.
 • Diagnostische instrumenten (o.a. DSM V) inzetten vaststellen werkhypothese en plan van aanpak.
 • Verdieping in toepassing van verschillende interventies (zoals interventies vanuit de CGT of ACT).
 • Het betrekken van de werkcontext in individuele verandertrajecten.
 • Herkennen en omgaan met spanningsveld en dilemma’s tijdens deze trajecten.
 • Omgaan met diversiteit en de eigen blinde vlek.
 • Transfer/verankering van gedragsverandering.
 • Terugvalpreventie bij psychische problematiek op de werkvloer.
 • Verslaglegging en evaluatie op inhoud en proces.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • begeleiden bij een individueel functioneringsprobleem.
 • begeleiden/behandelen van (individuele) psychische problematiek en re-integratie op de werkvloer realiseren.
 • adviseren over een preventieve aanpak gericht op bevorderen van gezondheid, re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers

Voor wie

Je bent werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid en afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief adviseren over sociale veiligheid en commitment

Datum: 27 sep '23

In het kort

Sociale veiligheid op de werkvloer is een cruciale factor die de prestaties, het welzijn en de betrokkenheid van werknemers beïnvloedt. Vanuit een sociaal psychologisch perspectief is het belangrijk om te begrijpen hoe de sociale werkomgeving, groepsdynamiek en interpersoonlijke interacties invloed hebben op het organisatie klimaat waarbij er uitgebreid aandacht is voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

Het zijn van een professionele gesprekpartner op het terrein van Sociale veiligheid en commitment, vraagt van de psycholoog dat hij/zij een veranderkundige visie heeft en begrijpt hoe weerbarstig de praktijk is. De A&G-psycholoog heeft kennis van het ontwerp van een verandering ten aanzien van dit onderwerp, de inrichting ervan en de invloed van het gedrag van mensen daarbinnen en kan daar advies over geven.

Wat je leert

In deze module ga je zelf in de praktijk aan de slag met een adviesvraagstuk met betrekking tot het bevorderen sociale veiligheid en commitment. De lesdagen volgen de verschillende fasen van het adviestraject, zodat je de besproken theorie steeds gelijk kunt toepassen.

Aan de orde komen onder meer:

 • Theorie over geplande verandering.
 • De keuze voor een veranderstrategie.
 • Het in kaart brengen van een organisatie en het verandervraagstuk.
 • Veiligheid binnen organisaties.
 • Theorie en interventies om nieuw gedrag binnen de organisatie te borgen.
 • Het invullen van de rol van adviseur als psycholoog op het A&G werkterrein.

De module bestaat uit blended onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je:

 • beleid ontwikkelen en implementeren ten aan zien van een sociale werkomgeving (bijvoorbeeld met het oog op realisatie van sociale veiligheid).
 • onderzoek doen en advies geven over de bepalende factoren voor medewerkertevredenheid en commitment.

Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • Drs. L. (Lara) Godschalk, A&O psycholoog en DEI expert/adviseur.
 • Drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief trainen door de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als Arbeid- & Gezondheidspsycholoog leer je een training ontwikkelen en uitvoeren voor medewerkers, ter versterking van persoonlijke vaardigheden, zodat arbeidsuitval wordt voorkomen, re-integratie bespoedigd en/of duurzame inzetbaarheid bevorderd.

Wat je leert

Tijdens deze module gaan we in op de ontwikkeling en uitvoering van een training als interventie door een psycholoog werkzaam op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Bij een training kan het zowel gaan om het aanleren van individuele vaardigheden (bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit, versterken van coping stijlen, timemanagement en assertiviteit) als om groepsprocessen. Ook komen de afronding van een training en de verankering van het geleerde gedrag aan bod.

Onderwerpen daarbij zijn:

 • Vaststellen werkhypothese als basis voor het ontwerp van een training.
 • Klantvraag analyseren en vertalen in leerresultaten.
 • Onderdelen van een training.
 • Maken van een draaiboek van een training.
 • Didactische werkvormen voor een training en de uitvoering daarvan.
 • Specifieke psychische problematiek/neurodiversiteit: aandachtspunten voor de trainer en training.
 • Omgaan met weerstand tijdens een training.
 • Diversiteit in deelnemersgroepen.
 • Transfer/verankering van gedragsverandering.
 • Afronding van het traject & evaluatie.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • een training ontwikkelen, waarbij doel, didactische werkvormen en gewenste uitkomsten zijn afgestemd op de klantvraag.
 • een krachtige leeromgeving scheppen en in de interactie aansluiten bij een diversiteit aan cursisten.
 • in de uitvoering van de training rekening houden met de context van de cursist, zodat deze het geleerde daar kan toepassen.
 • de uitgevoerde training evalueren en de evaluatieresultaten duiden.

Voor wie

Je bent werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid en afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Team- en leiderschapsontwikkeling door de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als psycholoog Arbeid & Gezondheid heb je te maken met het brede palet van begeleiding en behandeling van werknemers, teams en leidinggevenden en richt je je daarbinnen specifiek op de gezondheid en het welzijn van mensen in arbeidsorganisaties. Je kunt door kennis en kunde een belangrijke bijdrage leveren aan deze processen door interventies in te zetten om leiderschap te versterken en teamcohesie te doen toenemen.

Wat je leert

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met:

 • Het analyseren van een vraagstuk binnen een organisatie.
 • Persoonlijk en professioneel leiderschap.
 • Het opzetten van een leiderschapstraject.
 • Teamontwikkeling en de fases daarvan.
 • Het bevorderen van teamcohesie.
 • Teamdynamiek.
 • Begeleiding bij conflicten.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • Een leiderschapsprogramma met een specifiek thema ontwikkelen en uitvoeren.
 • Begeleiden of ondersteunen bij het oplossen van een conflict.
 • Adviseren over teamontwikkeling of een team begeleiden bij het verbeteren van de samenwerking.

Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.
 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Loopbaanontwikkeling voor de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als Arbeid- & Gezondheidspsycholoog leer je loopbaaninterventies toepassen in trajecten waarbij mentale vraagstukken waaronder psychische problematiek van de werknemer een rol speelt.

Wat je leert

De vraag naar loopbaanontwikkeling kan vanuit een medewerker zelf komen of vanuit de behoefte van de organisatie om te blijven voldoen aan de eisen die de toekomst aan een organisatie stelt. Een loopbaantraject kan inspelen op onder andere het oplossen van een mismatch van medewerker en diens functie (door een tekort aan competenties of persoonlijke fysieke en/of psychische problematiek), het binden, boeien en vitaal houden van medewerkers én op duurzame inzetbaarheid.

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met het toepassen van loopbaaninterventies. Algemene kennis en vaardigheden over loopbaanontwikkeling komen aan bod, het accent ligt echter op trajecten waarbij psychische problematiek van de werknemer/klant mogelijk een rol speelt. Je dient oog te hebben voor de aspecten van de problematiek die effect kunnen hebben op het verloop van het loopbaanontwikkelingsproces.

Onderwerpen daarbij zijn:

 • Loopbaanontwikkeling en –coaching binnen de context van de organisatie.
 • Duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling.
 • Het loopbaancoachtraject, plan van aanpak.
 • Loopbaaninstrumenten en interventies.
 • Neurodiversiteit en loopbaancoaching.
 • Capability model.
 • Trends op de arbeidsmarkt.
 • Spanningsveld loopbaancoach en organisatie en met dilemma’s leren omgaan.
 • Persoonlijke loopbaantoolkit.
 • Uitvoering en evaluatie loopbaantraject.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • op een resultaatgerichte manier aansluiten bij de vraagstelling van de gecoachte en waar nodig herformuleren.
 • een plan van aanpak opstellen over het gewenste ontwikkel/loopbaan traject, daarbij de doelstelling en methodiekkeuze benoemen en een plan maken voor de uitvoering.
 • de werkwijze onderbouwen aan de hand van relevante literatuur en de bredere maatschappelijke context betrekken in de onderbouwing.
 • transparant zijn over eigen overwegingen en handelen en onderbouwen welke keuzes je maakt.

Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief adviseren over vitaliteit en gezond gedrag op de werkvloer

Datum: 27 sep '23

In het kort

Eén van de rollen van de A&G-psycholoog is die van adviseur. Als adviseur geef je advies aan verschillende lagen binnen een organisatie. Je advies als A&G-psycholoog heeft in deze module betrekking op het bevorderen van gezond gedrag op de werkvloer. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn preventie, inrichting van werk en werkprocessen, het bevorderen van de kwaliteit van arbeid en gedragsverandering.

Wat je leert

In deze module ga je zelf in de praktijk aan de slag met een adviesvraagstuk over het bevorderen van gezond gedrag op de werkvloer. De lesdagen volgen de verschillende fasen van het adviestraject, zodat je de besproken theorie steeds direct kunt toepassen.

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • een organisatie in kaart brengen en het vraagstuk verhelderen.
 • draagvlak vaststellen binnen de organisatie, dan wel vaststellen of de organisatie al toe is aan het antwoord op het vraagstuk.
 • trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.
 • waarderend onderzoeken en actieonderzoek.
 • het invullen van de rol van adviseur als psycholoog op het A&G-werkterrein.
 • het inzetten van het gedachtegoed van de capability approach.
 • het model DRIE gebruiken bij het vormgeven van organisatieontwikkeling: Destinatie, Ruimte, Interventies en Eigenaren.
 • Verankeren van de ingezette verandering en rapporteren van bevindingen.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

 Na afloop van de module kun je:

 • adviseren met betrekking tot preventiebeleid ten aanzien van de kwaliteit van arbeid en het terugdringen van ziekteverzuim.
 • adviseren met betrekking tot bevordering van inzetbaarheid en vitaal gedrag op de werkvloer.
 • adviseren over de inrichting van werkprocessen, werk of een functie (taakontwerp).

 Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. P. (Patricia) van Casteren, registerpsycholoog NIP A&G / registerpsycholoog NIP A&O, Director Clinical Innovation Ascender.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Informatiebijeenkomst opleiding arboverpleegkundige

Datum: 22 sep '23

Uitnodiging

Voor verpleegkundigen met een BIG-registratie en interesse in het werkveld arbeid en gezondheid die interesse hebben voor de opleiding arboverpleegkundige, die in februari 2024 van start gaat.

Overweeg je om je in te schrijven voor deze opleiding? En wil je nog wat extra informatie, bijvoorbeeld over het verkorte traject tot arboverpleegkundige na afronding van je Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB)? Meld je dan aan voor de gratis online informatiebijeenkomst. We nemen dan rustig de tijd om antwoord te geven op al jouw vragen.

Praktische informatie

Aanmelden kan via de inschrijfknop rechts. Na aanmelding ontvang je een bevestiging per mail.

Voor wie

Je bent verpleegkundige met aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau, een BIG-registratie en interesse in het werkveld arbeid en gezondheid. Je werkt minstens een, maar bij voorkeur twee dagen in taakdelegatie van een bedrijfsarts op een relevante werkplek.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

In het kort

De opleiding arboverpleegkundige leidt verpleegkundigen met BIG-registratie op tot professionals die als arboverpleegkundige willen gaan werken. Als arboverpleegkundige ben je actief op gebied van verzuimbegeleiding, preventie en advisering over verbeteringen in het arbo-, verzuim- en personeelsbeleid. Je voert zelfstandig bedrijfsgeneeskundige taken uit in taakdelegatie van de bedrijfsarts.

De opleiding is ontwikkeld in samenspraak met de Beroepsvereniging van Arboverpleegkundigen (V&VN Arbo). Na succesvolle afronding kun je je registreren in het Kwaliteitsregister voor arboverpleegkundigen en ligt de weg ook open naar registratie in het kwaliteitsregister voor Opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB).

Leefstijl en werk

Datum: 18 sep '23

In het kort

Een ongezonde leefstijl heeft grote invloed op de ziektelast en de productiviteit van werknemers. In hoeverre besteed jij aandacht aan leefstijl tijdens je spreekuur? Wil je handvatten om vanuit jouw professionele rol gezond gedrag van de werkende en werkgever (op organisatie breed niveau) te stimuleren? Volg dan deze module!

Wat je leert

Draag bij aan gezonde medewerkers en een gezonde werkomgeving

Of je nu bedrijfsarts, praktijk ondersteunend bedrijfsarts of arboverpleegkundige bent, als professional in de arbeidsgezondheidszorg wil je het liefst bijdragen aan gezonde medewerkers en een gezonde werkomgeving voor deze medewerkers. We weten dat de helft van de totale ziektelast door chronische aandoeningen te voorkomen is met een gezonde leefstijl. Maar hoe doe je dat als arboprofessional? Tijdens deze module over leefstijl en werk leer je aan de hand van onder andere het bio-psycho-sociale model de verschillende domeinen integraal te benaderen. Dat is namelijk nodig, wil je invloed kunnen hebben op het proces van menselijk functioneren.

Het bio-psycho-sociaal model wordt als kapstok gebruikt om inzicht te krijgen in de verschillende domeinen (en factoren) die van invloed zijn op iemands leefstijl. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de interactie tussen die domeinen (biologisch, psychologisch en sociaal). Je leert een multifactoriële leefstijl analyse te maken en de uitkomsten te vertalen naar concrete verbeterpunten. Het individu staat centraal in de spreekkamer, maar de (werk)omgeving waarin dit individu zich begeeft is net zo belangrijk. Zo hebben we het ook  over de gezondheid van de aarde, die nauw verbonden is met de gezondheid van de mens. Wat kun jij als professional met dit gegeven in jouw spreekkamer?

’s Middags staat het Leefstijlroer centraal. Het Leefstijlroer is een tool voor in de spreekkamer die handvatten biedt om een gesprek over een gezonde(re) leefstijl te voeren. We gaan heel praktisch aan de slag met het oefenen van het toepassen van deze gesprekstool. Er is voldoende ruimte om casuïstiek te bespreken.

Na afloop van deze module:

 • kun je uitleggen aan de hand van het bio-psycho-sociale model wat het belang is van een integrale aanpak tijdens je spreekuur en hoe je dit kunt inzetten in je rol als bedrijfsarts, praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) of arbo-verpleegkundige.
 • kun je een multifactoriële leefstijlanalyse maken en de uitkomsten hiervan vertalen naar concrete verbeterpunten ten behoeve van het functioneren in de maatschappij waaronder werk.
 • kun je het Leefstijlroer als ondersteunend model toepassen tijdens gesprekken in je eigen spreekkamer.

Voor wie

De scholing is gericht op bedrijfsartsen, praktijkondersteuners bedrijfsarts (POB) en arboverpleegkundigen. Kijk even goed in de rechter sidebar hiernaast of de scholing automatisch voor jouw expertise is geaccrediteerd. Heb je daar vragen over, stuur ons dan een e-mail.

Werk je als verzekeringsarts met WIA of ziektewetuitkering? Dan kun je ook deelnemen aan deze module.

Toelatingseis

WO of post-hbo niveau.

Docenten

 • Ernst Jurgens, MD, OHP, MSc, bedrijfsarts, medisch bioloog & NVAB bestuurder.
 • Femke van Leeuwen, bedrijfsarts en leefstijlarts.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.