030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Engels voor de arboprofessional

Datum: 27 mrt '24

In het kort

Krijg je in je werk als arboprofessional regelmatig Engelssprekende cliënten op je spreekuur? Heb je moeite met de Engelse vertaling van bedrijfsgeneeskundige termen en/of het opstellen van een Engelstalige rapportage? Volg dan deze toepasbare module. Een must voor elke arboprofessional die Engels moet spreken en schrijven!

Wat je leert

Waarom je als arboprofessional beter Engels wilt kunnen spreken en schrijven

De module bestaat een e-learning, een online trainingssessie spreekvaardigheid en een online trainingssessie schrijfvaardigheid. Tussen de trainingssessies oefen je het taalgebruik in de eigen praktijk. Na beide bijeenkomsten kun je een jaar lang onbeperkt blijven oefenen met de e-learning.

E-learning

Met de e-learning kan je je Engels oefenen en verbeteren. Het systeem vertelt je wat je moet herhalen en wanneer. De e-learning past zich volledig aan jouw persoonlijke leerstijl en -snelheid aan: opdrachten waarop je een fout antwoord geeft worden eerder en vaker herhaald dan opdrachten waarop je een juist antwoord geeft.

Trainingssessies spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid

Je oefent gesprekken met cliënten met behulp van een gespreksmodel. Voor de schrijfvaardigheidstraining ontvang je twee Engelstalige standaardmodellen voor rapportage. De ene variant bevat zo natuurlijk mogelijk taalgebruik, de andere variant bevat taalgebruik dat aansluit op jouw niveau. Je kiest zelf de taal die je wilt en kunt gebruiken. Verder ontvang je standaardzinnen voor in de rapportage.

Wat je NIET leert in deze module

Het meedoen aan deze workshop leidt er nadrukkelijk niet toe dat je spontane taalgebruik verbetert, sprekend noch schrijvend. Je krijgt wel inzicht in hoe op jouw taalniveau een spreekuur in het Engels beter zou kunnen verlopen.

Soort scholing

E-learning, oefenmateriaal, modellen, presentatie en spreek- en schrijfvaardigheid opdrachten wisselen elkaar af.

Na afloop van deze module

 • kan je mondeling adequaat bedrijfsgeneeskundige informatie delen met cliënten, leidinggevenden en medewerkers in het Engels;
 • kan je schriftelijk adequaat bedrijfsgeneeskundige informatie delen met cliënten, leidinggevenden en medewerkers in het Engels.

Voor wie

Bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, praktijkondersteuner bedrijfsarts. Wil jij als arboprofessional deelnemen aan deze module, maar staat jouw specialisme er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door een specialist in Engels taal en schrijfvaardigheid. De docent is afkomstig van Ziggurat taaltrainingen.

Toelatingseisen

Je instroomniveau wordt voorafgaand aan de trainingen getoetst. Je kunt aan de hand van het resultaat van deze toets van deelname worden uitgesloten.

Praktische informatie

Je kunt je inschrijven tot drie weken voorafgaand aan de start van de module. Dit in verband met de toelatingstest en het toesturen van de voorbereidende e-learning. In deze module werken wij samen met onze partner Ziggurat Taaltrainingen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

NSPOH Avondacademie – Planetary Health

Datum: 28 feb '24

In het kort

Maak jij je ook zorgen om de toekomst van onze planeet? En voel je de urgentie als professional om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving? Laat je in één avond online bijscholen bij de NSPOH Avondacademie over Planetary Health.

Wat je leert

Als professional in de sociale geneeskunde ben je niet alleen een hoeder van individuele gezondheid, maar ook van de gezondheid van onze planeet. De online avondscholing Planetary Health brengt deze essentiële verbinding tot leven, en biedt handvatten en kennis die nodig zijn om de gezondheid van zowel mensen als de planeet te verbeteren.

Leer hoe klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vervuiling en andere milieufactoren onze gezondheid beïnvloeden. Ontdek hoe je in de spreekkamer en daarbuiten een cruciale rol speelt, door naast de zorg voor individuele patiënten ook actief bij te dragen aan het voorkomen van milieugerelateerde gezondheidsproblemen. Planetary Health experts Ernst Jurgens en Nora van Gaal gaan met elkaar in gesprek over transdisciplinair samenwerken om complexe planetaire gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Schrijf je vandaag nog in voor de NSPOH Avondacademie Planetary Health!

Soort scholing

Een rondetafelgesprek tussen Ernst Jurgens, Nora van Gaal en gespreksleider Vera van Rijn. Je wordt actief betrokken bij het onderwijs door middel van een opdracht en je kan vragen stellen via de chat.

Na afloop van deze module

 • kan je toelichten hoe de gezondheid van mensen in verbinding staat met planetaire gezondheid;
 • kan je uitleggen hoe Planetary Health onderdeel uitmaakt van jouw functie en rol als professional;
 • kan je toelichten hoe transdisciplinaire samenwerking -op gebied van Planetary Health- eruit kan zien.

Voor wie

Deze uitvoering van de NSPOH Avondacademie is gericht op alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. De scholing is geschikt voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de sociale geneeskunde. De diversiteit aan professionals zien wij als meerwaarde zodat we vanuit verschillende disciplines inzicht krijgen in dilemma’s die direct of indirect te maken hebben met Planetary Health, en die veel verder voeren dan de spreekkamer. Je hebt elkaar nodig!

Docenten

 • Ernst Jurgens, bedrijfsarts en medisch bioloog.
 • Nora van Gaal, AIOS 2e fase M+G, profielarts medische milieukunde en voorzitter werkgroep Planetary Health van de Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid.

Toelatingseisen

HBO werk- en denkniveau.

Praktische informatie

 • De betaling kan enkel via iDEAL gedaan worden. Na de inschrijving ontvang je jouw betalingsbevestiging.
 • De scholing vindt plaats via Microsoft Teams. Je ontvangt de Teams-link een week voorafgaand aan het onderwijs.
 • Het onderwijs wordt opgenomen, bij de opname ben jij als deelnemer niet in beeld.
 • We vragen je, gedurende het onderwijs, jouw camera aan te zetten zodat we jou accreditatiepunten kunnen toekennen.
 • De NSPOH Avondacademie is geaccrediteerd avondonderwijs over actuele thema’s binnen de sociale geneeskunde. De scholingen vinden in februari, juni en november plaats.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Basisprincipes van lesgeven en begeleiden

Datum: 23 okt '23

In het kort

Wil jij je verder ontwikkelen in lesgeven en begeleiden van lerenden op de werkvloer? Maak kennis met de basisprincipes daarvan in deze tweedaagse scholing.

Wat je leert

Als professional is het belangrijk dat je lessen kunt opzetten en verzorgen. In een lerende organisatie gebruik je dagelijkse werksituaties als leermomenten en begeleid je collega’s of anderen in hun leerproces in de praktijk.

In deze tweedaagse module leer je de basisprincipes daarvan kennen aan de hand van verschillende modellen.
Op de eerste dag nemen we je mee aan de hand van verschillende theorieën en inzichten in het ontwikkelen en geven van onderwijs. Je ontvangt tips en tricks en gaat zelf oefenen. Op de tweede dag kijken we ook weer vanuit de theorie naar verschillende manieren van begeleiden en coachen en laten we je ook hierin een aantal manieren ervaren. Na afloop heb je een aantal handvatten voor jouw lessen en begeleidingsgesprekken en kun je keuzes maken op basis van de aangereikte theorie.

We wisselen theorie en praktijk af. Je gaat zelf oefenen en ervaren wat verschillende manieren van lesgeven en begeleiden met je kunnen doen.

Na afloop van deze module

 • kun je de belangrijkste basisprincipes van effectieve kennisoverdracht aan lerenden op de werkvloer benoemen en voorbeelden daarvan geven.
 • kun je een globaal lesplan opstellen.
 • kun je een, gedeelte van, een les verzorgen.
 • kun je een aantal vormen van het begeleiden van een lerende op de werkvloer benoemen en uitleggen wanneer je welke vorm gebruikt.
 • kun je enkele gesprekstechnieken, die geschikt zijn voor bij het begeleiden van een lerende op de werkvloer, gebruiken in een oefensituatie.

Voor wie

Professionals in de public en occupational health zoals artsen (ook artsen in opleiding), verpleegkundigen en (arbo)professionals die al enige ervaring hebben in lesgeven en begeleiden.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren docent en coach. Corine Sengers MA, is lange tijd werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als docent in het mbo. Daarnaast heeft ze ervaring in het coachen en begeleiden van verschillende mensen met leervragen op het gebied van werk en onderwijs. De afgelopen jaren werkte zij ook als intervisiebegeleider en gespreksleider Moreelberaad. Binnen het onderwijs geeft ze ook training en coaching aan startende docenten.

Praktische informatie

Mocht je accrediterende instelling er niet tussen staan en wil je wel graag punten voor jouw specialisme, neem dan minstens 6 weken voor de startdatum contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief doelen bereiken in complexe situaties. Leer werken met krachtenveldanalyse

Datum: 29 sep '23

Leer werken door middel van een krachtenveld analyse en bereik gemakkelijker je doelen. Zet je netwerk strategisch in.

In het kort

Doelen in het sociale domein behaal je zelden zonder afhankelijk te zijn van anderen. Wil je krachtiger en sneller overzicht, inzicht en handelingsmogelijkheden in beeld hebben wie je wanneer en hoe moet inschakelen om jouw doel te bereiken? Maak dan een krachtenveldanalyse! Hoe je dat doet, leer je in deze module.

Wat je leert

Analyseer je krachtenveld en ontwikkel beïnvloedings- en benaderingsstrategieën

Als professional in de publieke en arbeidsgezondheid heb je in projecten vaak een coördinerende en sturende rol. Maar het is niet altijd eenvoudig om iedereen mee te krijgen in het belang van het oplossen van een bepaald gezondheidsprobleem, of het onder de aandacht brengen van een bepaalde product of dienst. Steun en draagvlak creëren gaat nu eenmaal niet vanzelf in het complexe werkveld van de publieke gezondheidszorg. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken en sneller en makkelijker je doelen te realiseren is het handig als je werkt en denkt in termen van krachtenvelden.

In deze praktische module leer je denken en kijken in termen van belanghebbenden bij jouw vraagstuk, hun rollen, belangen, maar ook hun mening en houding en de kwaliteit van de werkrelatie die jij met hen hebt. Door je op deze wijze te verplaatsen in sleutelpersonen wordt het makkelijker om inhoud en proces aan elkaar te verbinden. Je leert meervoudig te kijken, waardoor je andere dingen gaat zien en andere oplossingsrichtingen zich openen.

Vervolgens leer je deze analyse vertalen naar de praktijk en ga je met je eigen vraagstuk aan de slag. Je ontwikkelt een strategie om in gesprek te gaan met de belangrijkste actoren in jouw krachtenveld, waardoor je samen een stap dichterbij het realiseren van het doel komt.

Na afloop van deze module

 • heb je inzicht in het hoe, wat en waarom van het maken van een krachtenveld.
 • heb je een methode in handen waarmee je voor elk vraagstuk dat je niet alleen kunt oplossen (elk doel waar je, bij het realiseren ervan afhankelijk bent van meerdere spelers) je krachtenveld in beeld kunt brengen.
 • heb je een overzicht van alle cruciale belanghebbende actoren die een wezenlijke rol kunnen spelen in het krachtenveld van je eigen casus
 • en krijg je inzicht in hun rollen, belangen, hun relatie tot jou en de mate van invloed die zij hebben op het realiseren van jouw doel.
 • heb je je krachtenveld geanalyseerd en een oplossingsrichting bedacht  om een stap dichterbij het realiseren van je doel te komen.
 • heb je een aanpak voor strategische gespreksvoering gekregen en hiermee geoefend.
 • heb je inzicht in je eigen voorkeursstijl om om te gaan met belangentegenstellingen.

Voor wie

Professionals in de publieke gezondheid en arbodienstverlening.

Docent

Drs. Myriam (M.S.) Gijsbers-van Pesch.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module, die eerder onder de titel Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk werd aangeboden, met een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Individuele begeleiding en behandeling door de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als psycholoog Arbeid & Gezondheid begeleid en behandel je werknemers en leidinggevenden in het omgaan met arbeidsrelevante psychische problematiek. Denk daarbij aan coaching gericht op verbeteren van (werk)functioneren en aan begeleiden, behandelen en re-integratie van werknemers met ziekteverzuim door overspannenheid, burn-out of depressieve klachten, én aan bevordering duurzame inzetbaarheid.

Wat je leert

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met het toepassen van interventies bij mensen met een arbeidsrelevant vraagstuk en/of probleem. De invloed van werk en de werkcontext, naast persoonsgebonden aspecten, op functioneren en psychische klachten, staat centraal. Het opstellen van een werkhypothese over het probleem is een vast onderdeel in de begeleiding/behandeling, daarop baseer je je (eerste) aanpak. Of de (eerste) aanpak lukt, leert je vervolgens meer over wat er aan de hand is, op basis waarvan je je aanpak bijstelt.

Aan de orde komt onder meer:

 • Het leren kennen van het werkveld van de A&G-psycholoog.
 • De Richtlijn Psychische problemen en Richtlijn Depressie van de NVAB.
 • Werk en ernstige psychiatrie (IPS-methode) en Methode Inclusief Herontwerp van Werk: IHW2.0.
 • Het toepassen van de Capability approach.
 • Diagnostische instrumenten (o.a. DSM V) inzetten vaststellen werkhypothese en plan van aanpak.
 • Verdieping in toepassing van verschillende interventies (zoals interventies vanuit de CGT of ACT).
 • Het betrekken van de werkcontext in individuele verandertrajecten.
 • Herkennen en omgaan met spanningsveld en dilemma’s tijdens deze trajecten.
 • Omgaan met diversiteit en de eigen blinde vlek.
 • Transfer/verankering van gedragsverandering.
 • Terugvalpreventie bij psychische problematiek op de werkvloer.
 • Verslaglegging en evaluatie op inhoud en proces.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • begeleiden bij een individueel functioneringsprobleem.
 • begeleiden/behandelen van (individuele) psychische problematiek en re-integratie op de werkvloer realiseren.
 • adviseren over een preventieve aanpak gericht op bevorderen van gezondheid, re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers

Voor wie

Je bent werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid en afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief adviseren over sociale veiligheid en commitment

Datum: 27 sep '23

In het kort

Sociale veiligheid op de werkvloer is een cruciale factor die de prestaties, het welzijn en de betrokkenheid van werknemers beïnvloedt. Vanuit een sociaal psychologisch perspectief is het belangrijk om te begrijpen hoe de sociale werkomgeving, groepsdynamiek en interpersoonlijke interacties invloed hebben op het organisatie klimaat waarbij er uitgebreid aandacht is voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

Het zijn van een professionele gesprekpartner op het terrein van Sociale veiligheid en commitment, vraagt van de psycholoog dat hij/zij een veranderkundige visie heeft en begrijpt hoe weerbarstig de praktijk is. De A&G-psycholoog heeft kennis van het ontwerp van een verandering ten aanzien van dit onderwerp, de inrichting ervan en de invloed van het gedrag van mensen daarbinnen en kan daar advies over geven.

Wat je leert

In deze module ga je zelf in de praktijk aan de slag met een adviesvraagstuk met betrekking tot het bevorderen sociale veiligheid en commitment. De lesdagen volgen de verschillende fasen van het adviestraject, zodat je de besproken theorie steeds gelijk kunt toepassen.

Aan de orde komen onder meer:

 • Theorie over geplande verandering.
 • De keuze voor een veranderstrategie.
 • Het in kaart brengen van een organisatie en het verandervraagstuk.
 • Veiligheid binnen organisaties.
 • Theorie en interventies om nieuw gedrag binnen de organisatie te borgen.
 • Het invullen van de rol van adviseur als psycholoog op het A&G werkterrein.

De module bestaat uit blended onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je:

 • beleid ontwikkelen en implementeren ten aan zien van een sociale werkomgeving (bijvoorbeeld met het oog op realisatie van sociale veiligheid).
 • onderzoek doen en advies geven over de bepalende factoren voor medewerkertevredenheid en commitment.

Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • Drs. L. (Lara) Godschalk, A&O psycholoog en DEI expert/adviseur.
 • Drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief trainen door de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als Arbeid- & Gezondheidspsycholoog leer je een training ontwikkelen en uitvoeren voor medewerkers, ter versterking van persoonlijke vaardigheden, zodat arbeidsuitval wordt voorkomen, re-integratie bespoedigd en/of duurzame inzetbaarheid bevorderd.

Wat je leert

Tijdens deze module gaan we in op de ontwikkeling en uitvoering van een training als interventie door een psycholoog werkzaam op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Bij een training kan het zowel gaan om het aanleren van individuele vaardigheden (bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit, versterken van coping stijlen, timemanagement en assertiviteit) als om groepsprocessen. Ook komen de afronding van een training en de verankering van het geleerde gedrag aan bod.

Onderwerpen daarbij zijn:

 • Vaststellen werkhypothese als basis voor het ontwerp van een training.
 • Klantvraag analyseren en vertalen in leerresultaten.
 • Onderdelen van een training.
 • Maken van een draaiboek van een training.
 • Didactische werkvormen voor een training en de uitvoering daarvan.
 • Specifieke psychische problematiek/neurodiversiteit: aandachtspunten voor de trainer en training.
 • Omgaan met weerstand tijdens een training.
 • Diversiteit in deelnemersgroepen.
 • Transfer/verankering van gedragsverandering.
 • Afronding van het traject & evaluatie.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • een training ontwikkelen, waarbij doel, didactische werkvormen en gewenste uitkomsten zijn afgestemd op de klantvraag.
 • een krachtige leeromgeving scheppen en in de interactie aansluiten bij een diversiteit aan cursisten.
 • in de uitvoering van de training rekening houden met de context van de cursist, zodat deze het geleerde daar kan toepassen.
 • de uitgevoerde training evalueren en de evaluatieresultaten duiden.

Voor wie

Je bent werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid en afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Team- en leiderschapsontwikkeling door de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als psycholoog Arbeid & Gezondheid heb je te maken met het brede palet van begeleiding en behandeling van werknemers, teams en leidinggevenden en richt je je daarbinnen specifiek op de gezondheid en het welzijn van mensen in arbeidsorganisaties. Je kunt door kennis en kunde een belangrijke bijdrage leveren aan deze processen door interventies in te zetten om leiderschap te versterken en teamcohesie te doen toenemen.

Wat je leert

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met:

 • Het analyseren van een vraagstuk binnen een organisatie.
 • Persoonlijk en professioneel leiderschap.
 • Het opzetten van een leiderschapstraject.
 • Teamontwikkeling en de fases daarvan.
 • Het bevorderen van teamcohesie.
 • Teamdynamiek.
 • Begeleiding bij conflicten.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • Een leiderschapsprogramma met een specifiek thema ontwikkelen en uitvoeren.
 • Begeleiden of ondersteunen bij het oplossen van een conflict.
 • Adviseren over teamontwikkeling of een team begeleiden bij het verbeteren van de samenwerking.

Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.
 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Loopbaanontwikkeling voor de AenG psycholoog

Datum: 27 sep '23

In het kort

Als Arbeid- & Gezondheidspsycholoog leer je loopbaaninterventies toepassen in trajecten waarbij mentale vraagstukken waaronder psychische problematiek van de werknemer een rol speelt.

Wat je leert

De vraag naar loopbaanontwikkeling kan vanuit een medewerker zelf komen of vanuit de behoefte van de organisatie om te blijven voldoen aan de eisen die de toekomst aan een organisatie stelt. Een loopbaantraject kan inspelen op onder andere het oplossen van een mismatch van medewerker en diens functie (door een tekort aan competenties of persoonlijke fysieke en/of psychische problematiek), het binden, boeien en vitaal houden van medewerkers én op duurzame inzetbaarheid.

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met het toepassen van loopbaaninterventies. Algemene kennis en vaardigheden over loopbaanontwikkeling komen aan bod, het accent ligt echter op trajecten waarbij psychische problematiek van de werknemer/klant mogelijk een rol speelt. Je dient oog te hebben voor de aspecten van de problematiek die effect kunnen hebben op het verloop van het loopbaanontwikkelingsproces.

Onderwerpen daarbij zijn:

 • Loopbaanontwikkeling en –coaching binnen de context van de organisatie.
 • Duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling.
 • Het loopbaancoachtraject, plan van aanpak.
 • Loopbaaninstrumenten en interventies.
 • Neurodiversiteit en loopbaancoaching.
 • Capability model.
 • Trends op de arbeidsmarkt.
 • Spanningsveld loopbaancoach en organisatie en met dilemma’s leren omgaan.
 • Persoonlijke loopbaantoolkit.
 • Uitvoering en evaluatie loopbaantraject.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • op een resultaatgerichte manier aansluiten bij de vraagstelling van de gecoachte en waar nodig herformuleren.
 • een plan van aanpak opstellen over het gewenste ontwikkel/loopbaan traject, daarbij de doelstelling en methodiekkeuze benoemen en een plan maken voor de uitvoering.
 • de werkwijze onderbouwen aan de hand van relevante literatuur en de bredere maatschappelijke context betrekken in de onderbouwing.
 • transparant zijn over eigen overwegingen en handelen en onderbouwen welke keuzes je maakt.

Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief adviseren over vitaliteit en gezond gedrag op de werkvloer

Datum: 27 sep '23

In het kort

Eén van de rollen van de A&G-psycholoog is die van adviseur. Als adviseur geef je advies aan verschillende lagen binnen een organisatie. Je advies als A&G-psycholoog heeft in deze module betrekking op het bevorderen van gezond gedrag op de werkvloer. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn preventie, inrichting van werk en werkprocessen, het bevorderen van de kwaliteit van arbeid en gedragsverandering.

Wat je leert

In deze module ga je zelf in de praktijk aan de slag met een adviesvraagstuk over het bevorderen van gezond gedrag op de werkvloer. De lesdagen volgen de verschillende fasen van het adviestraject, zodat je de besproken theorie steeds direct kunt toepassen.

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:

 • een organisatie in kaart brengen en het vraagstuk verhelderen.
 • draagvlak vaststellen binnen de organisatie, dan wel vaststellen of de organisatie al toe is aan het antwoord op het vraagstuk.
 • trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.
 • waarderend onderzoeken en actieonderzoek.
 • het invullen van de rol van adviseur als psycholoog op het A&G-werkterrein.
 • het inzetten van het gedachtegoed van de capability approach.
 • het model DRIE gebruiken bij het vormgeven van organisatieontwikkeling: Destinatie, Ruimte, Interventies en Eigenaren.
 • Verankeren van de ingezette verandering en rapporteren van bevindingen.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

 Na afloop van de module kun je:

 • adviseren met betrekking tot preventiebeleid ten aanzien van de kwaliteit van arbeid en het terugdringen van ziekteverzuim.
 • adviseren met betrekking tot bevordering van inzetbaarheid en vitaal gedrag op de werkvloer.
 • adviseren over de inrichting van werkprocessen, werk of een functie (taakontwerp).

 Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. P. (Patricia) van Casteren, registerpsycholoog NIP A&G / registerpsycholoog NIP A&O, Director Clinical Innovation Ascender.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.