030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Toetsing en afsluiting

Wat doet NSPOH met de ingeleverde evaluaties?

Nadat je een bijeenkomst hebt gevolgd, bieden we je als deelnemer een evaluatie aan. De vragen daarin hebben betrekking op de inhoud, de vorm en de docent. De uitkomsten van deze evaluaties worden intern besproken en geanalyseerd. Daarna worden verbeterpunten doorgevoerd in het toekomstige onderwijs.

Waar lever ik mijn toets/bewijslast in?

Op MijnNSPOH. De toetsen en opdrachten komen terecht in het inleverloket, waar de docent deze beoordeelt.

Hoe rond ik een module/opleiding af?

Op MijnNSPOH is de hele voortgang van de scholing zichtbaar. Ook de toetsen en de bewijslast die nodig is voor het afronden van een module/opleiding vind je daar.

Kan ik een diploma met mijn meisjesnaam krijgen?

Op je diploma komt de naam te staan waarmee je je inschrijft en zoals je die hebt vermeld in MijnNSPOH .

Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van mijn toets?

De toetsresultaten zijn zichtbaar in MijnNSPOH .

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het overnemen van stukken van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Alle uploads worden hierop gecontroleerd. Constateren of vermoeden we bij de beoordeling van een toets/bewijslast onregelmatigheden of bedrog (plagiaat of fraude)? Dan wordt de instituutsopleider geïnformeerd. De NSPOH bestraft alle gevallen van geconstateerd bedrog en informeert de deelnemer schriftelijk over de genomen maatregel. Dit heeft ook financiële consequenties.
Lees op Onderwijs en examenregeling over ons beleid met betrekking tot fraude en plagiaat.

 

Wat valt er onder een geldig legitimatiebewijs?

Geldige legitimatiebewijzen zijn paspoort en Europese identiteitskaart.

Wanneer ontvang ik een bewijs van deelname?

Voor een bewijs van deelname is verzuim bij bij- en nascholing niet toegestaan.

Neem je vanuit een opleiding deel aan onderwijs en ben je afwezig geweest met een geldige reden en is het wel gevolgde onderwijs een didactisch en inhoudelijk verantwoord geheel? Dan kan de instituutsopleider besluiten de deelnemer het aantal accreditatiepunten toe te kennen dat overeenkomt met het aantal gevolgde uren. Per module wordt bekeken of verzuim ingehaald of gecompenseerd moet worden. Dat is afhankelijk van de competenties van de deelnemer. De instituutsopleider kan het volgende besluiten:

  • Module afronden met vrijstelling
  • Module afronden met minder uren
  • Maken van een extra opdracht
  • Inhaalonderwijs
  • Opnieuw volgen van de gehele module (bij volledige afwezigheid)