030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Studieverloop

Wat is een EC?

Wat vroeger studiepunten heette, noemen we tegenwoordig ECs: European Credits. Eén EC staat voor 28 studiebelastinguren. Dit zijn de uren die je aan een vak of module besteed. Dit is inclusief huiswerk en lesuren.

Wat is de studiebelasting van een opleiding?

De studiebelasting verschilt per scholing en staat aangegeven op de website. Een deelnemer krijgt accreditatiepunten voor het aantal contacturen, maar voor sommige bij- en nascholing dien je wel een en ander voor te bereiden. Op de website staat vermeld om hoeveel tijd dat gaat. Voor die voorbereidingstijd worden voor bij- en nascholing geen punten toegekend. Daar geldt dat de studiebelasting gelijk is aan het aantal uren gegeven onderwijs.

Kan ik mijn opleiding tijdelijk onderbreken?

Ja, het is mogelijk om je opleiding tijdelijk te onderbreken. Dit gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met je opleider.

Wat voor begeleiding kan ik verwachten tijdens mijn opleiding?

Voor de medische vervolgopleidingen (MVO’s), de opleidingen voor verpleegkundigen en de Master Public Health geldt: tijdens de reguliere onderwijscontactdagen wordt het onderwijs gegeven door ervaren en kundige docenten. Daarnaast word je begeleid door de praktijkopleider bij de opleidingsinrichting waar je werkt. Bij de NSPOH wordt je begeleid door een instituutsopleider. Bij laatstgenoemde kun je terecht voor vragen over het opleidingsplan, je studievoortgang en, indien noodzakelijk, onderbreking.

Voor meer praktische vragen kun je terecht bij de programma-assistent van de NSPOH. De NSPOH ondersteunt haar onderwijs ook met een digitale leeromgeving (MijnNSPOH). De NSPOH voorziet in de toenemende behoefte aan persoonlijke en/of kleinschalige trainingen en begeleiding. Denk aan teamversterkende of persoonlijke coaching van individuele deelnemers of medewerkers. Bijvoorbeeld ter verbetering van communicatievaardigheden, leiderschapskwaliteiten of tijdmanagement. Dit kan zowel worden verzorgd door interne als externe coaches, die door de NSPOH daartoe opdracht krijgen. De keuze voor een coach wordt soms bepaald door een gewenste locatie, soms door  specifiek inhoudelijke overwegingen. In geval meerdere deelnemers zich tegelijkertijd melden met gelijksoortige vragen, kunnen wij een traject ook groepsgewijs aanbieden. Deze individuele of groepstrajecten kunnen als keuze-onderwijs worden opgevoerd.

Is mijn Individueel Opleidingsplan (IOP) bij start van de opleiding definitief?

Nee, op basis van jouw persoonlijke leerdoelen schrijf je jouw Individueel Opleidingsplan (IOP). Na een aantal opdrachten, een zelfreflectie en een voortgangsgesprek, worden de ontwikkeldoelstellingen gemeten. Indien gewenst, en haalbaar in de tijd, kunnen nieuwe doelstellingen worden toegevoegd. Het IOP is bij de start van je opleiding dus niet definitief. Op deze manier haal je het maximale uit je opleiding.

Hoe gaat de NSPOH om met het volgen van keuze-onderwijs?

Keuze-onderwijs moet je altijd aanvragen en bespreken met de NSPOH. Hierbij speelt het advies van de eigen opleiders een grote rol. Bovendien moet keuze-onderwijs passen binnen jouw Individueel Opleidingsplan (IOP). Heb je een akkoord? Dan kun je je voor NSPOH onderwijs via deze website inschrijven. Voor extern onderwijs moet je je aanmelden bij de betreffende organisatie. Meer informatie hierover kun je vinden op je digitale leeromgeving, MijnNSPOH.

Wanneer ontvang ik mijn studiemateriaal?

Twee tot vier weken voor aanvang van jouw opleiding staat het studiemateriaal op MijnNSPOH, jouw digitale leeromgeving.

Hoe staat het met mijn studievoortgang?

De voortgang van je opleiding volg je via MijnNSPOH. Alle waarderingen en behaalde onderdelen worden via dit platform beschikbaar gesteld.

Biedt NSPOH een digitale leeromgeving?

Ja, de NSPOH biedt MijnNSPOH: een moderne en eenvoudige digitale leer- en werkomgeving voor deelnemer, docent én begeleider. MijnNSPOH is toegankelijk waar je ook bent, wanneer je maar wilt. Je kunt er terecht voor algemene informatie, nieuws en studiehandleidingen. Maar er is ook een inleverloket voor opdrachten, je vindt er actuele studie-informatie, studieresultaten en feedback op ingeleverd werk. Via MijnNSPOH communiceren deelnemers, docenten en begeleiders snel en eenvoudig met elkaar op de door hen gewenste manier: via e-mail, chat of SMS. Ook kun je tijdens de online conversaties bestanden invoegen en bespreken.