030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Overig

Wat is MijnRGS?

Dit is de omgeving van de RGS, waar aios van de medische vervolgopleidingen zich dienen aan te melden. Meer informatie over de RGS.

Wat verstaat de NSPOH onder blended learning?

Onder blended learning verstaan wij e-learningmodulen en andere vormen van distance learning. Die worden toegevoegd aan het ‘live’ onderwijs. Vaak zijn dit hulpmiddelen bij het zelfstandig bestuderen van meer feitelijk materiaal. Op deze manier organiseren wij het onderwijs zo efficiënt mogelijk. Binnen én buiten het klaslokaal.

Wat betekent public health?

Public health betekent publieke gezondheid. Op dit terrein werken o.a. artsen, beleidsadviseurs, epidemiologen, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, verpleegkundigen, leidinggevenden, programmacoördinatoren, projectleiders, praktijkondersteuners en doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. Voor al deze professionals biedt de NSPOH een compleet scholingspakket. Op onze website vind je bij elke module een doelgroepsbeschrijving.

Wat betekent occupational health?

Occupational health wordt globaal vertaald door de Nederlandse termen arbodienstverlening en sociale zekerheid. Op dit terrein van Arbeid en gezondheid werken o.a. bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, A&O psychologen, (arbo-)verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O psychologen, A&O deskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, P&O adviseurs en andere professionals. Voor al deze professionals biedt de NSPOH een compleet scholingspakket. Op onze website vind je bij elke module een doelgroepsbeschrijving.

Wat zijn CanMeds?

Het CanMeds Model is een Canadese methodiek om scholing voor zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties. CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Met competentie wordt gedoeld op een bepaald gedragsrepertoire. Daaruit blijkt dat een zorgverlener voldoende kennis en vaardigheden heeft op dat gebied om goed te functioneren in de praktijk. De competenties zijn universeel en context-gebonden aan activiteiten of taken. Voor artsen zijn zeven competentiegebieden gedefinieerd en elk competentiegebied omvat vier kerncompetenties. Lees meer over CanMeds.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord voor OnderwijsOnline vergeten ben?

Op het inlogscherm van OnderwijsOnline is een functionaliteit aanwezig voor ‘wachtwoord vergeten’. Een nieuw wachtwoord vraag je aan door het e-mailadres in te vullen waaronder je bekend bent binnen OnderwijsOnline. Weet je het e-mailadres niet (meer)? Vraag dan de contactpersoon van je opleiding om dit te achterhalen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Via OnderwijsOnline kun je een wijzigingsverzoek indienen. Bijvoorbeeld voor het wijzigen van je naam, telefoonnummer of e-mailadres. De wijziging wordt binnen 5 werkdagen behandeld.