030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Overig

Wat is MijnRGS?

Dit is de omgeving van de RGS, waar aios van de medische vervolgopleidingen zich dienen aan te melden. Meer informatie over de RGS.

Wat verstaat NSPOH onder blended learning?

Onder blended learning verstaan wij een effectieve mix van onderwijs waarbij je aanwezig bent en onderwijs wat je via digitale middelen volgt. Meer feitelijk materiaal kun je bijvoorbeeld beter zelfstandig bestuderen. Op deze manier organiseren wij het onderwijs zo efficiënt mogelijk. Binnen én buiten het klaslokaal.

Wat betekent public health?

Public health betekent publieke gezondheid. Op dit terrein werken o.a. artsen, beleidsadviseurs, epidemiologen, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, verpleegkundigen, leidinggevenden, programmacoördinatoren, projectleiders, praktijkondersteuners en doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. Voor al deze professionals biedt de NSPOH een uitgebreid scholingspakket. Op onze website vind je bij elke module een doelgroepsbeschrijving.

Wat betekent occupational health?

Occupational health wordt globaal vertaald door de Nederlandse termen arbodienstverlening en sociale zekerheid. Op dit terrein van Arbeid en gezondheid werken o.a. bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, A&O psychologen, (arbo-)verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O psychologen, A&O deskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, P&O adviseurs en andere professionals. Voor al deze professionals biedt de NSPOH een uitgebreid scholingspakket. Op onze website vind je bij elke module een doelgroepsbeschrijving.

Wat zijn CanMeds?

Het CanMeds Model is een Canadese methodiek om scholing voor zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties. CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Met de term competentie wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat men toegerust is voor de praktijk of een onderdeel daarvan. Competenties zijn contextgebonden en ondeelbaar, d.w.z. clusters van vaardigheden, kennis, attituden, eigenschappen en inzichten. Ze zijn verbonden met activiteiten of taken.  Voor artsen en verpleegkundigen zijn zeven competentiegebieden gedefinieerd en elk competentiegebied omvat vier kerncompetenties. Lees meer over CanMeds.

Wat moet ik doen om een nieuw wachtwoord voor de ‘Stageetalage’ aan te vragen?

De ‘Stageetalage’ maakt gebruik van de omgeving van de NSPOH, een nieuw wachtwoord moet dan ook worden aangevraagd via de mijn.nspoh.nl omgeving.

Deze omgeving is met ingang van 3-5-2021 omgezet waardoor je oude wachtwoord niet meer werkt, vraag een nieuw wachtwoord aan door:

  1. Klik rechtsboven op ‘Inloggen’  en klik daar op ‘wachtwoord vergeten’ of klik op: Mijn NSPOH wachtwoord vergeten

Je ontvangt een mail met een link om een nieuw wachtwoord in te stellen. Dat wachtwoord gebruik je dan ook om op de www.stageetalage.nl in te kunnen loggen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Door in te loggen op MijnNSPOH kun je je gegevens wijzigen. De wijzigingen worden direct verwerkt..