030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Overig

Wat is MijnRGS?

Dit is de omgeving van de RGS, waar aios van de medische vervolgopleidingen zich dienen aan te melden. Meer informatie over de RGS.

Wat verstaat de NSPOH onder blended learning?

Onder blended learning verstaan wij een effectieve mix van onderwijs waarbij je aanwezig bent en onderwijs wat je via digitale middelen volgt. Meer feitelijk materiaal kun je bijvoorbeeld beter zelfstandig bestuderen. Op deze manier organiseren wij het onderwijs zo efficiënt mogelijk. Binnen én buiten het klaslokaal.

Wat betekent public health?

Public health betekent publieke gezondheid. Op dit terrein werken o.a. artsen, beleidsadviseurs, epidemiologen, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, verpleegkundigen, leidinggevenden, programmacoördinatoren, projectleiders, praktijkondersteuners en doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. Voor al deze professionals biedt de NSPOH een uitgebreid scholingspakket. Op onze website vind je bij elke module een doelgroepsbeschrijving.

Wat betekent occupational health?

Occupational health wordt globaal vertaald door de Nederlandse termen arbodienstverlening en sociale zekerheid. Op dit terrein van Arbeid en gezondheid werken o.a. bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, A&O psychologen, (arbo-)verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O psychologen, A&O deskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, P&O adviseurs en andere professionals. Voor al deze professionals biedt de NSPOH een uitgebreid scholingspakket. Op onze website vind je bij elke module een doelgroepsbeschrijving.

Wat zijn CanMeds?

Het CanMeds Model is een Canadese methodiek om scholing voor zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties. CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Met de term competentie wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat men toegerust is voor de praktijk of een onderdeel daarvan. Competenties zijn contextgebonden en ondeelbaar, d.w.z. clusters van vaardigheden, kennis, attituden, eigenschappen en inzichten. Ze zijn verbonden met activiteiten of taken.  Voor artsen en verpleegkundigen zijn zeven competentiegebieden gedefinieerd en elk competentiegebied omvat vier kerncompetenties. Lees meer over CanMeds.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord voor OnderwijsOnline vergeten ben?

Je wachtwoord wijzigen kan op twee manieren.

  1. Via de NSPOH website de button inloggen aanklikken en daar vervolgens ‘wachtwoord vergeten’ kiezen.
  2. Via het inlogscherm van OnderwijsOnline en daar kiezen voor ‘wachtwoord vergeten’. Een nieuw wachtwoord vraag je aan door het e-mailadres in te vullen waaronder je bekend bent binnen OnderwijsOnline. Weet je het e-mailadres niet (meer)? Vraag dan de programma assistent van het  onderwijs om dit te achterhalen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Door in te loggen op OnderwijsOnline kun je je gegevens wijzigen. De wijzigingen worden direct verwerkt..