030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Bijeenkomsten

Wanneer zijn de vakantieperiodes gepland?

NSPOH houdt rekening met de schoolvakanties zoals deze door de rijksoverheid zijn vastgesteld.

Wat is het minimum aantal deelnemers in een groep?

Dit verschilt per scholing. Wij kunnen hier geen eenduidig antwoord op geven.

Wat moet ik voor de eerste bijeenkomst voorbereiden?

In de modulehandleiding op MijnNSPOH staat per dagdeel of onderwijsdag vermeld hoe je voorbereid.

Kan ik een gemiste bijeenkomst inhalen?

Indien de bijeenkomstenplanning het toelaat, biedt de NSPOH de mogelijkheid om een bijeenkomst op een ander moment in te halen, in een andere groep. Wanneer je van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij je dit tijdig kenbaar te maken. Dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kan ik me afmelden voor een bijeenkomst?

Ja, je kunt je afmelding voor een bijeenkomst doorgeven via een bericht aan de programma-assistent. Die informeert dan de docent.