030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Topclass Arbeid en Gezondheid 3; Triage in de bedrijfsarts praktijk Print

In het kort

Dit is éen avond uit een serie van drie nascholingen over actuele thema’s in de bedrijfsgezondheidszorg. De avonden worden geleid door prof. dr. Hulshof. Wil jij je verdiepen in het triageproces van de spoedeisende geneeskunde? En zien hoe we dit kunnen vertalen naar onze eigen zorg? Lees dan meer over deze geaccrediteerde module.

Programma

Download hier het programma in pfd.

Wat je leert

Wat kunnen we leren van het triageproces in de spoedeisende geneeskunde?

Deze module wordt georganiseerd in samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Je kunt de module volgen als bij- of nascholing.

De topclasses

In de Topclasses staat de arbocuratieve zorg centraal. Hoe krijgt het thema ‘arbeid’ meer aandacht in de zorgketen? Hoe stimuleren wij een betere samenwerking tussen de specialist en de bedrijfsarts in therapie en begeleiding van patiënten en werknemers? We doen dit door elke keer een topspecialist uit te nodigen. Hij of zij geeft ons inzicht in de nieuwste ontwikkelingen in een bepaald klinisch onderwerp, met vernieuwde aanpak, therapie en begeleiding in de zorg. Daarbij dagen we de specialist uit om de relatie te leggen naar arbeid en reïntegratie in werk.

Een bedrijfsarts of klinisch arbeidsgeneeskundige presenteert interventies en aanpak vanuit de bedrijfsgezondheidszorg, of een verzekeringsarts vertelt over claimbeoordeling. Tot slot belicht prof. dr. Carel Hulshof welke (multidisciplinaire) richtlijnen of andere kennis- en handelingsinstrumenten hierbij beschikbaar zijn. Prof. dr. Hulshof is mede vanuit het Kwaliteitsbureau NVAB aanwezig. Op deze avonden krijg je dus een compleet beeld over het onderwerp naar de stand der wetenschap en praktijk.

Deze topclass: triage in de bedrijfsartspraktijk

Tijdens een interactief hoorcollege bespreken we casuïstiek en interventies. Er is ruimschoots tijd voor discussie. Vragen die aan de orde komen, zijn onder meer: hoe geef je als bedrijfsarts hulp bij acute vragen, klachten, of ongevallen in de praktijk? Hoe stel je dan een (werk)diagnose? Hoe beoordeel jij acute situaties in verschillende medische contexten? Wat kunnen wij leren van het triageproces in de spoedeisende geneeskunde en hoe vertalen we dit naar onze eigen zorg?

Na afloop van 11 december:

  • ken je het triageproces met prioriteiten ter beoordeling van de Spoedeisende Hulp uit de kliniek;
  • ken je het triageproces van de Spoedpost (huisartsenpost HAP en SEH in de kliniek)
  • kun je uitleggen welke rol de huisartsenpost speelt in SEH en hoe effectief dit is in de eerste opvang voor ‘zelfverwijzers’ ;
  • ken je een aantal praktijkvoorbeelden van triage op afstand door de Radio Medische Dienst, of als arbobeleid en preventie van prikaccidenten in de zorgsector, of voor het bieden van eerste hulp bij (chemische) ongevallen in de haven vanuit de bedrijfsartsenpraktijk;
  • kun je uitleggen wat de waarde is van triage voor de bedrijfsarts bij het bieden van de eerste opvang, in acute beslismomenten of momentopnames in de praktijk van de bedrijfsarts.

Docenten en onderwerpen:

Lutfullah Nabizadah, medisch hulpverlener SEH BovenIJ Ziekenhuis & Triagist Spaarne Gasthuis:

  • Triage op de Spoedpost (SEH + HAP huisartsenpost): hoe werkt het?
  • Effectiviteit van HAP (resultaten en aanbevelingen uit scriptieonderzoek)

Lucas Viruly, huisarts en arts Radio Medische Dienst

  • Calamiteiten op zee: hoe navigeer en trieer je op afstand?

René Naber, bedrijfsarts arbodienst AMC

  • Prikaccidentenbeleid & preventie in de zorg: ook een vorm van triage

Flip Kaster, bedrijfsarts en manager Port Health Centre

  • Port Health Centre met bedrijfsongevallenzorg in de chemie.

Voor wie

Voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen (geregistreerd en in opleiding) en arboprofessionals die hun vakkennis “up-to-date” willen houden en graag meedenken en discussiëren over de toekomst van ons vak.

Toelatingseisen

Diploma basisarts BIG geregistreerd. Voorafgaand aan de module neem je de studiehandleiding en de literatuur op de Digitale Leeromgeving (DLO) door.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Voor een overzicht van andere Topclasses, zoek op Topclass Arbeid en gezondheid.

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.