030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Training praktijkopleiders van aios sociale geneeskunde Print

In het kort

Wil je praktijkopleider van aios Sociale Geneeskunde worden? Dan is dit driedaags startprogramma een verplicht onderdeel om voor erkenning in aanmerking te komen. Het is tevens een uitgekiende voorbereiding voor je werk als praktijkopleider. Schrijf je in voor deze boeiende module en ga aan de slag met opgefriste kennis en aangescherpte vaardigheden!
Wat je leert –Didactische vaardigheden binnen het domein van sociale geneeskunde
Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.

Wat je leert

In deze driedaagse module krijg je een algemeen overzicht van de opzet en inhoud van de medische vervolgopleiding Sociale Geneeskunde. Vervolgens maak je kennis met specifieke elementen, waaronder de CanMeds-competenties, het individueel ontwikkelingsplan, praktijkopdrachten, korte praktijkbeoordelingen en multi-source feedback. Ook het opleidingsbeleid, inclusief de organisatie van de praktijkopleiding, komen aan de orde. Tenslotte word je getraind in het geven van feedback en het begeleiden en toetsen van de voortgang.
Deze module is opgezet als een competentiegerichte training. Een kritische blik op hoe je als praktijkopleider functioneert is vereist. Je sluit de module af door een individueel ontwikkelingsplan op te stellen voor je functioneren als praktijkopleider.

Na afloop van deze driedaagse module:

 • kun je omgaan met competentiegericht leren en opleiden.
 • heb je inzicht in de consequenties daarvan voor jouw functioneren als praktijkopleider.
 • ben je bekend met de juiste toetsinstrumenten die het leerproces van de aios faciliteren.
 • heb je geoefend met het voeren van effectieve gesprekken over begeleiding en voortgang.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

 • Drs. N.J.Th. (Col), trainer Klotz, Schouten en Prevoo
 • Drs. F.G.A. (Felicia) Vizi, opleider/adviseur NSPOH
 • Mw. C.E.C. (Cecile) de Ruiter, arts M&G, instituutsopleider NSPOH
 • Drs. J.J. (Jelle Jan) de Schipper, opleider/adviseur NSPOH

Voor wie

Voor beoogde praktijkopleiders van aios Sociale Geneeskunde, sociaalgeneeskundigen die als praktijkopleider van aios willen fungeren. Om erkenning als praktijkopleider te krijgen, dien je deze module met succes af te ronden.

Toelatingseisen

Je start deze module voordat de aios in opleiding gaat. Als je deze module nog niet afgerond hebt op zijn of haar startdatum van de opleiding, kun je een voorwaardelijke erkenning als praktijkopleider aanvragen bij de RGS. Je dient dan het certificaat binnen drie maanden na afloop van de training aan de RGS te overleggen. Hiermee wordt de voorwaardelijke erkenning omgezet in een definitieve erkenning als praktijkopleider.
Om praktijkopleider van aios Sociale geneeskunde te worden, dien je aan de volgende eisen te voldoen:

 • Je bent tenminste drie jaar geregistreerd als sociaalgeneeskundige in het desbetreffende specialisme.
 • Je bent werkzaam in één of meer voor het specialisme relevante functies.
 • De organisatie waar je werkt is een erkende opleidingsinstelling, of heeft een aanvraag daartoe ingediend.
 • Je bent tenminste zestien uur per week werkzaam binnen de opleidingsinstelling.
 • Je bent door de opleidingsinstelling, onder voorbehoud van erkenning aangewezen als praktijkopleider.
 • Je taken en bevoegdheden komen overeen met de taken en bevoegdheden, zoals die beschreven zijn in het opleidingsbeleid.
 • Je bent bereid als praktijkopleider te fungeren en aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen.
 • Je hebt het startprogramma met succes afgerond.
 •  Je bent lid van de betreffende wetenschappelijke specialistenvereniging.

(Bron Kaderbesluit CSG: A.1.aa; C.2)

Ervaringen

In 2016  en in 2017 zou 100% , resp. 87% van de deelnemers deze module aanbevelen aan anderen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.