030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Topclass Arbeid en Gezondheid 2: 2018 Print

In het kort

Elk jaar organiseren wij bijzondere bijeenkomsten (start om 16.00 uur) over actuele thema’s in de bedrijfsgezondheidszorg. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit vakgebied? En wil je de nascholing inzetten voor herregistratie? Lees dan meer over onze Topclass arbeid en gezondheid.

Topclass: infectieziekten en bedrijfsgezondheidszorg

Download hier het programma van de Topclass: Infectieziekten en bedrijfsgezondheidszorg

Inhoud

In deze tweede en laatste van de reeks Topclass Arbeid en Gezondheid gaan we nader in op Infectieziekten en bedrijfsgezondheidszorg. Hoe ga je hiermee om in de praktijk als bedrijfsarts of collega Arbeid en Gezondheid bij acute vragen, klachten of preventie van een infectieziekte als vaccinatie of reizigersadvies? Hoe passen wijzelf de vigerende richtlijnen toe? En hoe werken we samen, of verwijzen we adequaat naar gespecialiseerde centra?

In deze Topclass leren we van de collega’s Maatschappij en Gezondheid en van onze collega bedrijfsartsen die zich nader hebben gespecialiseerd op dit gebied welke aandachtspunten van belang zijn. Hoogleraar Michèle van Vugt, internist-infectioloog, Tropencentrum, Amsterdam UMC biedt ons als eerste spreker een inkijk op dit gebied. Heden ten dage is het heel gewoon te reizen, ook naar verre bestemmingen met bepaalde risico’s.  Welke infectieziekten met prevalentie zijn van belang in relatie tot arbeid in Nederland, of om rekening mee te houden in ons advies voor werknemers die regelmatig naar het buitenland moeten.

Na de pauze gaat Jaap Maas, bedrijfsarts arbodienst Amsterdam UMC, nader in op het beleid binnen het AMC in samenwerking met het Centrum voor tropische ziekten. Welke rol heeft de bedrijfsarts, bijvoorbeeld bij het vaccinatiebeleid, het uitvoeren van PMO voor risicogroepen in de zorg en in samenwerking met de collega’s infectieziekten bestrijding?

Jaap is ook lid van het Arbo team bij RIVM en als klinisch arbeidsgeneeskundige infectieziekten werkzaam bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Bij de vraagbaak KIZA is altijd bijzondere interesse voor een aantal specifieke aandoeningen, zoals in het omgaan met de ziekte van Lyme.

In aansluiting hierop biedt Fleur Meerstadt, bedrijfsarts arbodienst Amsterdam UMC en als klinisch arbeidsgeneeskundige infectieziekten werkzaam bij het RIVM, inzicht in de speciaal ontwikkelde app met LCI richtlijnen, waarin diverse Arbo paragrafen zijn opgenomen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we zelf hiermee oefenen.

Tot slot presenteert bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde prof. dr. Carel Hulshof zijn visie op de rol en positie die de bedrijfsarts heeft op het gebied van preventie en omgaan met infectieziekten. Welke ervaring heb jijzelf en welk perspectief zie je voor de bedrijfsarts in samenwerking met de collega’s Maatschappij en Gezondheid? We gaan de discussie hierover aan!

Leerdoelen

Na afloop van de bijeenkomst kun je:

  • de voornaamste infectieziekten met risico’s benoemen voor de arbeidspopulatie in Nederland, of daarbuiten internationaal werkend;
  • aangeven welke rol, positie en interventies effectief zijn in de begeleiding of preventie van risico’s voor werkenden door de bedrijfsarts en de arts infectieziekte bestrijding samen;
  • de multidisciplinaire richtlijn over de ziekte van Lyme en de speciale app met richtlijnen LCI en Arbo paragraaf adequaat toepassen.

Wat je leert

Actuele thema’s in de bedrijfsgezondheidzorg

Deze module wordt georganiseerd in samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Je kunt de module volgen als bij- of nascholing. Elke avond is los te volgen.

Net als in voorgaande jaren wordt het programma als volgt ingericht:

  1. Topspecialisten geven inzicht in de klinische ontwikkelingen van een bepaald onderwerp in de zorg. Daarbij behandelen ze ook de actuele aanpak, therapie of begeleiding. Bovendien dagen wij hen uit de relatie te leggen naar arbeid en re-integratie naar werk.
  2. Daarnaast worden presentaties verzorgd voor de bedrijfsarts of klinisch arbeidsgeneeskundige. Daarin worden relevante interventies en aanpak vanuit de bedrijfsgezondheidszorg behandeld.
  3. Tot slot belicht prof. dr. Carel Hulshof, mede vanuit het Kwaliteitsbureau NVAB, welke vigerende (multidisciplinaire) richtlijnen of andere kennis- en handelingsinstrumenten die beschikbaar zijn.

Op deze manier krijg je in elk van de  bijeenkomsten een compleet beeld over een onderwerp naar de stand der wetenschap en praktijk.

Voor wie

Voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en andere arboprofessionals.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.