030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Teaser Toekomstgericht werken aan wicked problems in de publieke gezondheid Print

In het kort

Werk je in de publieke gezondheid, dan werk je in een complex veld dat flink in beweging is. Je werkt aan uitdagende vraagstukken die vaak het kenmerk hebben van zogenaamde wicked problems. Wicked problems zijn complexe en onzekere problemen die niet op de traditionele manier zijn op te lossen. De unieke leergang Toekomstgerichte publieke gezondheid is een opleiding voor en door de publieke gezondheid waarin je leert hoe je deze vraagstukken kunt hanteren en verder brengen.

Voorbeelden van wicked problems in de publieke gezondheid zijn het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, vitaal ouder worden, (kinder)armoede en volksgezondheid, de zorg voor vluchtelingen en nieuwkomers, de gevolgen voor de volksgezondheid van de corona-epidemie en gezondheidsbescherming post-covid.
Wij bieden nu een eendaags programma aan voor de leergang Toekomstgerichte publieke gezondheid.

Wat je leert

Je maakt kennis met twee benaderingen die passen bij de aanpak van wicked problems: design thinking en de krachtenveld-analyse vanuit de systeembenadering. Zo krijg je een indruk van de manier van werken in de uitgebreidere (7 daagse) Leergang Toekomstgerichte Publieke Gezondheid. Je leert bovendien hoe je deze methodieken kunt toepassen op vraagstukken uit je eigen praktijk.

Ochtend

Design thinking: exploreren en (re)framen van de wicked problems

  • Wat is kenmerkend aan wicked problems?
  • Hoe kun je het vraagstuk bekijken vanuit verschillende perspectieven?
  • Wat is jouw eigen perspectief en wat betekent dat voor je blikveld?
  • Hoe kom je tot een gezamenlijk perspectief?

Middag:

Systeemdenken en krachtenveldanalyse

  • Welke actoren hebben een rol in het wicked problem?
  • Wat zijn hun perspectieven en belangen? Welke dynamiek herken je in krachtenveld?
  • Wat kun je hiervan benutten en hoe kom je tot een gezamenlijke aanpak?

Voor wie

Deze eendaagse is ontwikkeld voor gezondheidsbevorderaars bij de GGD Haaglanden die kennis willen maken met het denken over wicked problems vanuit verschillende perspectieven. De groepsgrootte is maximaal 18 deelnemers.

Docenten

Inge Douwes en Etske Kroon zijn beide docent in de leergang Toekomstgerichte publieke gezondheid van de NSPOH. Inge werkt met principes vanuit design thinking en action learning. Etske hanteert de systeembenadering en richt zich op het versterken van persoonlijk leiderschap.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.