030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Strategie en beleid in de publieke gezondheid Print

In het kort

Werk je als beleidsmaker in de publieke gezondheid en wil je leren hoe je in dat complexe veld strategisch opereert? Wil je leren hoe je het krachtenveld analyseert en tot een sterk strategisch beleid komt? Doe dan deze module.

Wat je leert

Health in all policies

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

De nadruk ligt in deze module op het belang van het agenderen van gezondheid door alle betrokken partijen. We besteden aandacht aan de wijze waarop beleid en strategie in de volksgezondheid tot stand komen. Hierbij komen alle aspecten aan de orde. Bijvoorbeeld de noodzaak van een gedegen beleidsanalyse en een analyse van het krachtenveld en de afstemming van onderlinge belangen in dat krachtenveld. Ook is er aandacht voor wie de regie voert over de beleidsvorming en wie verantwoordelijk is voor uitvoering van beleid. Tot slot bespreken we de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Daarbij brengen we financiële investeringen en materiële effecten in de verschillende maatschappelijke sectoren in kaart.

De verbinding tussen je eigen werk en de inhoud van het programma staat centraal in deze module. Tijdens de bijeenkomsten oefen je met het toepassen van kennis en vaardigheden op situaties en vragen uit je eigen werkpraktijk. Daarnaast werk je aan een casus uit je eigen werksituatie, waarvoor je een strategisch beleidsplan ontwikkelt dat je in een presentatie uiteenzet.

Na afloop van deze zevendaagse module:

 • heb je kennis van wetenschappelijke modellen voor beleidsvorming en strategieontwikkeling in de volksgezondheid.
 • ken je de sterktes en de zwaktes van de modellen door ze toe te passen in je eigen werkpraktijk.
 • weet je hoe je gezondheidsvraagstukken integraal benadert en welke beleidsinstrumenten daarbij nodig zijn.
 • kun je gezondheid agenderen bij alle intersectorale partners.
 • heb je oog voor de verschillende belangen van de diverse betrokken partijen.
 • kun je richting geven aan duurzame integratie van gezondheid in alle beleidsdomeinen.

Ter afronding van de module maak je een strategisch plan voor een onderwerp uit je eigen werkpraktijk, dat je op de laatste contactdag presenteert.

Docenten

Het onderwijs wordt onder andere verzorgd door

 • prof. dr. Dhike van de Mheen, Tilburg University
 • prof. dr Silvia Evers, Maastricht University
 • drs. Loek Stokx, arts MPA, hoofd stafeenheid Finance, Compliance & Controll, RIVM
 • drs. Marc Rijnveld, Public Mediation Programme (UvA)
 • drs. Jan den Hollander, Van de Bunt Adviseurs
 • drs. Myriam Gijsbers-van Pesch, organisatie adviesbureau ‘Reflaction’

Voor wie

Voor professionals in de public health, zoals beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers, artsen en onderzoekers met een academisch denk- en werkniveau en werkzaam in de volksgezondheidsector. Bijvoorbeeld bij GGD, gemeente, universiteit, ministerie, thuiszorg, (koepel van) zorgverzekeraars, gezondheidsinstituut of een andere zorginstelling/bedrijf op het gebied van volksgezondheid.

Toelatingseisen

Academisch denk- en werkniveau.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2018 kreeg deze module van de deelnemers een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.