030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Reizigersadvies aan expats en over luchtverontreiniging Print

In het kort

De meeste mensen die voor een reizigersadvies komen, gaan op vakantie voor enkele weken of maanden. Expatriates verblijven vaak voor een langere periode in het buitenland met het hele gezin. Vaak is een standaardadvies met betrekking tot vaccinaties en malariaprofylaxe dan niet afdoende. Ook kan de reiziger of expat tijdens een verblijf in het buitenland blootgesteld worden aan ernstige luchtvervuiling. Welke adviezen geef je aan de reiziger die langere tijd in het buitenland verblijft?

Wat je leert

Je kunt deze module volgen als bij- en nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Een reisadvies is van vele zaken afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de wijze van reizen, de verblijfplaats(en), de reisduur en de omstandigheden. Maar ook de aanwezigheid en kwaliteit van de medische zorg ter plekke en de persoonlijke gezondheidstoestand van de expat of de long-stay traveler spelen een rol. In het geval van gezinnen met jonge kinderen dient bijvoorbeeld ook het RVP meegenomen te worden. Een advies aan personen die voor langere tijd gaan reizen of ergens gaan verblijven is complex en zal vaak meer dan één consult vergen.

Steeds vaker komen berichten in het nieuws over ernstige luchtvervuiling in bijvoorbeeld Indiase en Chinese steden. We bespreken de korte en lange termijn effecten van korte en langdurige blootstelling aan ernstige luchtverontreiniging. Welke preventieve maatregelen kun je adviseren? Zijn er omstandigheden of aandoeningen waarbij je de reis of een langer verblijf om deze reden zelfs dient af te raden?

Daarnaast bespreken we de aandachtspunten in de reizigersadvisering aan (jonge) gezinnen die in een endemisch malariagebied gaan wonen. Je leert over de afwegingen die spelen bij het langdurig gebruik van malariaprofylaxe. Ook de voor- en nadelen van het al dan niet meegeven van sneltests en noodbehandelingen komt aan de orde. Uiteraard staan we ook stil bij de gevaren van malaria voor bijzondere groepen. Wat is bijvoorbeeld je beleid als het gaat om een langdurig verblijf? Welke afwegingen maak je dan?

Na afloop van deze eendaagse module:

  • kun je in individuele gevallen specifieke risico’s inschatten van expats en long stay travellers bij een langdurig verblijf op een plek of tijdens een lange
  • kun je de keuze voor malariaprofylaxe, noodbehandeling en andere preventieve maatregelen tegen malaria voor deze doelgroepen beter onderbouwen.
  • weet je waar je informatie over de luchtkwaliteit in de wereld kunt vinden.
  • kun je in grote lijnen uitleggen welke gezondheidseffecten luchtverontreiniging op de korte en lange termijn kan hebben.
  • Kun je globaal beschrijven welke mechanismen hier achter zitten.
  • kun je benoemen bij welke activiteiten, verblijfsduur, of medische condities je deze adviezen moet benoemen in je consult
  • kun je de cliënt adviseren over preventieve maatregelen bij een kort en lang verblijf in gebieden met een slechte luchtkwaliteit.
  • kun je beoordelen wanneer je moet verwijzen naar een (behandelend) arts of specialistisch centrum.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door prof. dr. Michèle van Vugt, internist-infectioloog Amsterdam UMC en dr. Henk Jans, arts M&G, medische milieukunde.

Voor wie

Voor reizigersverpleegkundigen of reizigersgeneeskundig (huis)artsen. De module is ook interessant voor artsen en verpleegkundigen die te maken hebben met zorg voor werknemers in het buitenland.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2020 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,1.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.