030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Rapporteren in het kader van de FMEK Print

In het kort

Jaarlijks worden bijna 120.000 gevallen van kindermishandeling gemeld. Gelukkig kunnen we met behulp van forensisch medische expertise een grondige bijdrage leveren aan het vaststellen van letsels bij kinderen en het bepalen van de eventuele toedracht.

Wat je leert

Bij dit onderwijs staan we stil bij het beschrijven en rapporteren van letsel

Het verzamelen en beschrijven van bewijs van het al dan niet aanwezig zijn van letsel is een belangrijke taak van de forensisch arts in de aanpak van kindermishandeling. Om dit goed te kunnen doen is het essentieel feitelijke letselbeschrijvingen te kunnen doen, vrij van interpretatie en duiding. Vervolgens is het aan de forensisch arts om een letselrapportage te schrijven, voortbouwend op letselbeschrijving(en). Het letsel wordt in de rapportage geïnterpreteerd, geduid en daar waar mogelijk gerelateerd aan de toedracht. Aan bod komt het opfrissen van de kennis en vaardigheden benodigd voor het maken van letselrapportages die ook stand houden in eventuele rechtsgang en het oefenen met letselbeschrijvingen aan de hand van foto’s en medische informatie van letsels bij minderjarigen.

Na afloop van deze module:

  • weet je hoe geweld kan inwerken op het lichaam van kinderen.
  • weet je een letsel te herkennen en aan te geven door welk mechanisme dit letsel is ontstaan.
  • kun je letsels objectief beschrijven, typeren en algemeen duiden.
  • kun je de ernst van het letsel inschatten binnen de juridische context.
  • kun je een goede letselrapportage opstellen in het kader van FMEK.

Docent

Wilma Duijst, hoogleraar forensische geneeskunde & gezondheidsstrafrecht Maastricht.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.