030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Postmortaal interval Print

In het kort

Werk je als forensisch arts of als huisarts? Dan ben je bekend met postmortale verschijnselen en Henssge om tot een postmortaal interval te komen. Maar hoe accuraat zijn deze verschijnselen en methode? Als je een antwoord wilt op deze vraag, doe dan deze eendaagse module.

Wat je leert

Leer de tijdsduur na overlijden schatten

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Postmortaal interval is de richtlijn die beschrijft hoe we inschatten hoeveel tijd er verstreken is nadat iemand is overleden. Deze informatie is cruciaal om de situatie rondom het overlijden in kaart te kunnen brengen.

Wat zijn de nieuwste inzichten in het bepalen van het postmortaal interval? Tijdens deze dag duiken we in de wereld van de tafonomie. We exploreren de (on)mogelijkheden in het bepalen van het postmortaal interval over de hele range van ontbinding. De basis, zoals de Henssge methode en de ontbindingsscore, komt aan bod en wordt kritisch beschouwd op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt handvatten voor praktijkonderzoek voor die situaties die voorbij gaan aan de ‘normale’ situatie. We sluiten af met antropologie en de Bellringer test: hoe achterhaal je of gevonden botten menselijk of dierlijk zijn, en of ze vers zijn of archeologisch?

Na afloop van deze eendaagse module:

  • ben je bekend met postmortaal interval-verschijnselen.
  • kun je de Henssge-methode en de ontbindingsscore inzetten.
  • kun je, waar mogelijk, een gedegen inschatting maken van de tijdsduur na overlijden.
  • ben je bekend met beschikbare technieken om late ontbinding vast te stellen.
  • ben je bekend met de Bellringer test.
  • kun je onderscheiden of botten menselijk of dierlijk zijn.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door drs. ing. Tristan Krap (MSc.), promovendus aan de Universiteit Maastricht en de afdeling Medische Biologie, sectie anatomie van het AMC, forensisch antropoloog bij het A.C. Kenniscentrum voor forensische geneeskunde en docent forensisch onderzoek aan de Hogeschool Van Hall Larenstein.

Voor wie

Voor forensisch artsen en huisartsen. De module is ook geschikt voor rechercheurs.

Toelatingseisen

Diploma basisarts.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2021 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.