030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart 2019 Print

In het kort

Als keuringsarts voor de scheepvaart draag je mede zorg voor veilig transport via het water. Het is dus belangrijk dat je gedegen kennis van zaken hebt. Wil je meer leren over de actuele keuringseisen en de gezondheidsrichtlijn in de scheepvaart? Zoek je een inhaalprogramma voor de verplichte nascholing voor keuringsartsen voor de scheepvaart? Kom dan naar deze nascholingsmiddag.

Wat je leert

Update je kennis en voldoe aan de registratie-eisen

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

In 2015 is een start gemaakt met een speciaal opleidingstraject. Dat is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van drie landen rondom de Noordzee: Noorwegen, Engeland en Nederland. Er is een nieuw handboek opgesteld met keuringseisen en er is een basiscursus ontwikkeld. De leerstof uit deze  basiscursus is verplicht voor alle keuringsartsen voor de zeevaart. Op advies van de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport ILT is voor de Nederlandse keuringsartsen scheepvaart de leerstof in de cursus  verdeeld over vier blokken. Die zijn op hun beurt verdeeld over vier jaren.

Per jaar worden in de blokken  de onderdelen en thema’s uit de basiscursus aangeboden als jaarlijkse bij- en nascholing. Zo houd je als keuringsarts voor de scheepvaart je kennis up-to-date en voldoe je gelijktijdig aan de eisen uit het handboek.

Ieder jaar wisselen de onderwerpen van deze nascholingsmiddag. Ze komen per jaar overeen met de twee workshops van het middagprogramma van het Minisymposium Transportgeneeskunde (eerder dit voorjaar) en bieden zodoende een herkansing voor diegenen die dat hebben gemist.

De leerstof wordt behandeld in workshops met interactieve colleges, afgewisseld met oefeningen op basis van casuïstiek en discussies over de diverse keuringseisen en keuringsmethoden.

Programma 2019

Breinstoring: hersenaandoeningen en hun impact op functioneren in verkeer

Sprekers

  • Gert-Jan Luijckx, neuroloog en hoofd van de stroke afdeling, UMCG Groningen
  • Jeroen de Vries, neuroloog, hoofd polikliniek neurodegeneratieve aandoeningen & bewegingsstoornissen, UMCG Groningen:
  • Dagvoorzitter: Kitty Meulenbeld, bedrijfsarts senior opleider/ adviseur NSPOH.

Voor wie

Keuringsartsen voor de scheepvaart die aan hun registratieverplichting willen voldoen en andere geïnteresseerde artsen. Deze module biedt een extra mogelijkheid voor diegenen die het Minisymposium Transportgeneeskunde (eerder dit voorjaar) hebben gemist.
Deze nascholing is ook toegankelijk voor geïnteresseerde bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, keuringsartsen of basisartsen die werkzaam zijn in een andere sector van transport (luchtvaart, wegvervoer of spoorverkeer).

Toelatingseisen

Diploma basisarts BIG geregistreerd.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.