030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Minisymposium Transportgeneeskunde 2022 Print

In het kort

Een veilige werkomgeving en gezonde werknemers is een vereiste. Werk je als arboprofessional in de scheepvaart of de offshore industrie? Dan is het belangrijk om op de hoogte te blijven van actuele keuringseisen en veiligheidsnormen in de sector. Volg daarom deze middag en breng je kennis weer helemaal op peil.

Wat je leert

Actuele thema’s in de sectoren scheepvaart of de offshore industrie

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

In een jaarlijks wisselend programma worden actuele thema’s besproken die relevant zijn voor keuringsartsen in de sector scheepvaart en de offshore industrie. We doen dat in de vorm van interactieve hoorcolleges, workshops en casuïstiekbespreking. Daarnaast wissel je met deskundigen en collega’s praktijkervaringen, adviezen en toepassingen van instrumenten of testmethodes uit.

Het thema in 2022 betreft Visus en optometrie. De sprekers en het definitieve programma worden later bekend gemaakt .

Indien je als keuringsarts  het minisymposium dit voorjaar mist, is er nog een inhaalmiddag: Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart en offshore industrie en de NOGEPA/offshore industrie in november. Het programma van mei wordt dan herhaald.

Verplichte nascholing voor keuringsartsen voor de scheepvaart

Alle aangewezen (geregistreerde) keuringsartsen voor de scheepvaart dienen ieder jaar deze nascholing te volgen, conform de eisen van de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport.

Voor wie

Dit symposium is bedoeld voor keuringsartsen scheepvaart en de offshore industrie. Ook voor huisartsen en bedrijfsartsen (geregistreerd of in opleiding), arboprofessionals en arboverpleegkundigen die interesse hebben in de sector scheepvaart of offshore industrie is dit symposium relevant.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2020 kreeg deze module van de deelnemers een 8,1.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.