030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Mantelzorg en werk Print

In het kort

Eén op vijf werknemers combineert mantelzorg en werk. Velen van hen ervaren dit als een zware taak. Werk jij als bedrijfsarts, arboverpleegkundige, POB’er of casemanager taakdelegatie? Doe dan deze module en leer hoe je een werkende mantelzorger adviseert over en begeleidt in het vinden van een balans tussen werk en mantelzorgtaken.

Wat je leert

Van belasting naar balans

Mantelzorgers verlenen onbetaald (langdurig) zorg aan zieke familieleden of hulpbehoevende vrienden. In 2014 waren er naar schatting vier miljoen mantelzorgers in Nederland (SCP, 2015). Met programma’s als Langer Thuis stuurt het kabinet aan op zelfzorg en zorg vanuit de omgeving. Dat betekent dat een groot deel van de werkende populatie zorg draagt voor anderen. Velen van hen voelen zich zwaar-, of zelfs overbelast.

In deze module leer je wat de impact is van het verlenen van mantelzorg. We bespreken hoe je als bedrijfsarts of taakgedelegeerde de mantelzorger zo goed mogelijk ondersteunt in het combineren van mantelzorg en werk, zodat een gezonde balans ontstaat. Ten slotte leer je wat er nodig is om een organisatie zo in te richten dat mantelzorg bespreekbaar is en uitval, ziekteverzuim en verminderde productiviteit kunnen worden voorkomen.

Na afloop van deze module:

  • kun je toelichten wat de gevolgen zijn van het combineren van mantelzorg en werk.
  • kun je toelichten welke factoren de balans tussen mantelzorg en werk beïnvloeden.
  • kun je een mantelzorger adequaat adviseren in het vinden en bewaken van die balans.
  • kun je een organisatie aan de hand van een stappenplan begeleiden naar een meer mantelzorgvriendelijk beleid.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door Martijn Tillema, adviseur van Werk en Mantelzorg. Martijn heeft uitgebreide ervaring in HR management en als mantelzorger. Is al jaren trainer voor de stichting en adviseert bedrijven en organisatie.

Voor wie

Voor bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, POB’ers of casemanagers taakdelegatie.

Toelatingseisen

Hbo-diploma.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2022 kreeg deze module van de deelnemers een 8,7.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.