030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Malaria en andere mosquito-borne infections Print

In het kort

De mug is als vector verantwoordelijk voor de overdracht van bekende tropische ziekten als malaria, dengue, chikungunya en gele koorts. Tegen de meeste door muggen overgedragen aandoeningen is geen vaccin of profylaxe beschikbaar. Je kunt dan alleen advies geven hoe mensen kunnen voorkomen dat zij gestoken worden. Verbeter je advies aan de reiziger over ziekten overgedragen door muggen.

Deze nascholing wordt georganiseerd door de NSPOH in samenwerking met Travel Clinic Erasmus MC.

Wat je leert

Stel de mug centraal!

Je leert over de verspreiding en het gedrag van de verschillende soorten muggen. Weten op welk moment van de dag of in welk seizoen de betreffende mug actief is, bepaalt immers wanneer preventieve maatregelen geïndiceerd zijn. We gaan in op de zin en onzin van insectenwerende middelen. Je krijgt een overzicht van middelen die een bewezen effectieve werking hebben. En hoe zat het ook al weer met DEET in combinatie met zonnebrand? En kun je echt beter witte kleding dragen in de tropen? En klopt het dat sommige mensen meer gestoken worden dan andere?

Ook gaan we in op de invloed van klimaatverandering. Steeds dichter bij huis moeten we rekening houden met muggen die ziekten overdragen. Wat staat ons in de nabije toekomst te wachten?

Daarna gaan we dieper in op enkele mosquitoborne infections. Allereerst krijg je een update over malaria. Je verdiept je kennis over de epidemiologie, cyclus van de parasiet en de afwegingen rond noodbehandeling en de keuze voor profylaxe. Daarnaast gaan we in op resistentieontwikkeling en de actuele stand van zaken rond de vaccins tegen malaria.

Vervolgens bespreken we een aantal andere ziekten die overgebracht worden door muggen. We focussen hierbij op dengue, chikungunya, zika en het west nile virus. Deze ziekten kennen de laatste jaren een verhoogde incidentie en verdere verspreiding over de wereld. Je leert over de eigenschappen van deze virussen, de epidemiologie, de transmissie, preventieve maatregelen en de behandeling. Vaak verlopen deze ziekten subklinisch. Welke groepen lopen extra risico op een ernstiger beloop en complicaties?

Tijdens deze nascholing gaan we zo veel mogelijk actief aan de slag met toepassen van de kennis van deze dag onder andere door het uitwerken van reizigerscasuïstiek

Na afloop van deze module kun je:

  • de verspreiding en gedrag van verschillende soorten muggen beschrijven.
  • de epidemiologie, transmissieroute en preventieve maatregelen van malaria, dengue, chikungunya, zika en westnile virus (beter) uitleggen aan de cliënt.
  • de reiziger (beter) adviseren over de preventie van deze ziekten tijdens en na de reis.
  • volgens protocol preventieve maatregelen, noodbehandeling en profylaxe adviseren.
  • beoordelen wanneer je een advies zelf kunt geven of wanneer je moet verwijzen naar een (behandelend) arts of een specialistisch centrum.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC.

  • Prof. dr. Eric van Gorp, internist-infectioloog

Deze lijst wordt binnenkort verder aangevuld.

Voor wie

Voor reizigersverpleegkundigen en reizigersgeneeskundig (huis)artsen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.