030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Loopbaanontwikkeling voor de AenG psycholoog Print

In het kort

Als Arbeid- & Gezondheidspsycholoog leer je loopbaaninterventies toepassen in trajecten waarbij mentale vraagstukken waaronder psychische problematiek van de werknemer een rol speelt.

Wat je leert

De vraag naar loopbaanontwikkeling kan vanuit een medewerker zelf komen of vanuit de behoefte van de organisatie om te blijven voldoen aan de eisen die de toekomst aan een organisatie stelt. Een loopbaantraject kan inspelen op onder andere het oplossen van een mismatch van medewerker en diens functie (door een tekort aan competenties of persoonlijke fysieke en/of psychische problematiek), het binden, boeien en vitaal houden van medewerkers én op duurzame inzetbaarheid.

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met het toepassen van loopbaaninterventies. Algemene kennis en vaardigheden over loopbaanontwikkeling komen aan bod, het accent ligt echter op trajecten waarbij psychische problematiek van de werknemer/klant mogelijk een rol speelt. Je dient oog te hebben voor de aspecten van de problematiek die effect kunnen hebben op het verloop van het loopbaanontwikkelingsproces.

Onderwerpen daarbij zijn:

 • Loopbaanontwikkeling en –coaching binnen de context van de organisatie.
 • Duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling.
 • Het loopbaancoachtraject, plan van aanpak.
 • Loopbaaninstrumenten en interventies.
 • Neurodiversiteit en loopbaancoaching.
 • Capability model.
 • Trends op de arbeidsmarkt.
 • Spanningsveld loopbaancoach en organisatie en met dilemma’s leren omgaan.
 • Persoonlijke loopbaantoolkit.
 • Uitvoering en evaluatie loopbaantraject.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • op een resultaatgerichte manier aansluiten bij de vraagstelling van de gecoachte en waar nodig herformuleren.
 • een plan van aanpak opstellen over het gewenste ontwikkel/loopbaan traject, daarbij de doelstelling en methodiekkeuze benoemen en een plan maken voor de uitvoering.
 • de werkwijze onderbouwen aan de hand van relevante literatuur en de bredere maatschappelijke context betrekken in de onderbouwing.
 • transparant zijn over eigen overwegingen en handelen en onderbouwen welke keuzes je maakt.

Voor wie

Psychologen werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Je bent afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.