030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Letsels en letselrapportage voor gevorderden Print

In het kort

Ben je forensisch arts en wil je je kennis over forensisch medische letselrapportage opfrissen en verder ontwikkelen? Wil je daarnaast je vaardigheid in het opstellen van een juridisch correcte letselrapportage naar een hoger plan tillen? Doe dan deze tweedaagse module.

Het gevolgd hebben van deze module maakt deel uit van de voorwaarden voor eventuele opname in het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen.

Wat je leert

Hoe blijft je letselrapportage overeind in de rechtbank?

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Tijdens een forensisch medisch letselonderzoek wordt niet alleen letsel in kaart gebracht, maar zijn er meestal ook vragen te beantwoorden.

  • Wat is de ernst van een letsel?
  • Wat is de gevaarszetting?
  • Hoe groot was de kans op overlijden?
  • Wat voor wapen is er gebruikt?
  • Welke lezing is waarschijnlijker? Die van de aangever of die van de verdachte?

Dit zijn vragen, zoals die kunnen worden gesteld aan een forensisch arts in een strafrechtelijk onderzoek.

Het is cruciaal dat je dan in een letselrapportage zulke vragen onderbouwt en op de juiste wijze beantwoordt. De rapportage kan immers bijdragen aan de bewijslast in een strafzaak. In deze module fris je je kennis en kunde hierover op, en breng je je eigen vaardigheid in het opstellen van een juridisch correcte letselbeschrijving op een hoger plan.

Deze tweedaagse module bouwt voort op de dagelijkse praktijk van de forensisch arts en is een vervolg op de module Letsels en letselrapportage (basis). Centraal in de module Letselrapportage voor gevorderden staat het versterken van je eigen vaardigheid, zodat jouw letselrapportages in de rechtbank overeind blijven, óók in complexe zaken.

Je leert wat de rol en positie van een deskundige is en maakt kennis met het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) en de richtlijn van het NRGD. Je leert hoe een benoeming als deskundige er uit ziet. Je oefent op basis van beeldmateriaal met het objectief beschrijven van letsels het typeren en het duiden daarvan. Ook leer je het inschatten van de ernst van een letsel daarvan aan de hand van de AIS en de ISS. Je leert hoe je literatuur kun zoeken en hoe je dit op een begrijpelijke manier voor een niet-medicus kunt bespreken. Het Bayesiaans redeneren wordt kort opgefrist. De juridische kaders van het opstellen van een letselrapportage komen aan bod. Je brengt een eigen letselrapportage mee en ontvangt hierop gerichte feedback van zowel de docent als de andere deelnemers. Op basis hiervan krijg je duidelijk(er) in beeld waar je sterke punten liggen en kun je je eigen werk verbeteren.

Na deze vervolgmodule kun je inschrijven voor de module Forensisch arts in strafzaken.

Na afloop van deze module:

  • weet je hoe geweld kan inwerken op het menselijk lichaam.
  • weet je hoe je aan het letsel herkent om welke vorm van geweld het gaat.
  • weet je hoe je letsels objectief beschrijft, typeert en duidt.
  • ken je het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen en de rol en positie van de deskundige.
  • kun je een letselrapportage als deskundige opstellen die aan de eisen voldoet en kun je peer-feedback geven en ontvangen over letselrapportages.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door prof.mr.dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst, hoogleraar forensische geneeskunde en gezondheidsstrafrecht, Universiteit Maastricht, Arts M&G, Forensisch arts M&G GGD IJsselland en lid van de ACAS (adviescommissie afgesloten strafzaken van de Hoge Raad).

Voor wie

Voor forensisch artsen, in het bijzonder voor forensisch artsen die in de nabije toekomst een registratie in het NRGD willen aanvragen. Deze module draagt bij aan de toelating tot dit register.

Toegangseisen

De ingangseis is dat je de module Letsels en letselrapportage voldoende hebt afgerond. Dit betekent zowel het volledig gevolgd hebben van de module als het voldoende afronden van de eindtoets. Mocht je deze module niet gevolgd hebben of geen eindtoets hebben gemaakt, maar je denkt wel in aanmerking te komen voor deze module voor gevorderden, dan kun je toegang tot deze module aanvragen door een voorbeeldrapportage in te leveren die beoordeeld wordt. Benader de programma-assistent voor meer informatie.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.