030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Letselonderzoek in het kader van de FMEK Print

In het kort

Jaarlijks worden bijna 120.000 gevallen van kindermishandeling gemeld. Gelukkig kunnen we met behulp van forensisch medische expertise een grondige bijdrage leveren aan het vaststellen van letsels bij kinderen en het bepalen van de eventuele toedracht. Tijdens deze module Letselonderzoek in het kader van de FMEK staan verschillende typen letsels centraal.

Wat je leert

Letselonderzoek binnen forensisch medische expertise bij kinderen (FMEK)

Toegebracht schedelhersenletsel (TSHL, abusive head trauma), het onderscheid tussen accidenteel en toegebracht letsel, seksueel misbruik, radiologisch onderzoek, verwaarlozing en pediatric condition falsification staan centraal in dit onderwijs. Je leert onder andere onderscheid te maken tussen kinderziekten en letsel, tussen accidenteel en toegebracht letsel en je weet welk netwerk je in kan zetten om tot je conclusies te komen. Je weet welke medische onderzoeken uitgevoerd moeten worden om tot een diagnose en mechanisme te komen.

Na het onderwijs kun je normale bevindingen, bevindingen die mogelijk het gevolg zijn van een trauma en/of seksueel contact en voor trauma en/ of seksueel contact bewijzende bevindingen herkennen. Ook kun je de aandachtspunten benoemen bij het FMO van kinderen bij een vermoeden op seksueel misbruik en kan je de bewijswaarde van enkele soa’s is in het kader van seksueel misbruik bij kinderen beoordelen.

Tijdens het onderwijs zal dieper worden ingegaan op de (on)mogelijkheden van radiologisch onderzoek bij het vermoeden van kindermishandeling. De volgende onderwerpen passeren de revue:

  • Fracturen bij kinderen.
  • Fracturen door ongevallen en toegebracht letsel.
  • De bewijswaarde van radiologische bevindingen in een forensisch – juridisch perspectief.

We werken interactief aan de hand van theoretische kaders aangevuld met casuïstiek vanuit de deelnemers en docenten.

Voor wie

De scholing is voor forensisch artsen.

Docenten

De docenten worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2022 kreeg deze module van de deelnemers een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.