030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Introductiescholing Infectieziektebestrijding – Eindhoven Print

In het kort

GGD’en hebben de afgelopen jaren veel basisartsen in dienst genomen voor de uitvoering en coördinatie van de bron- en contactonderzoeken, de vaccinatiestraten en de teststraten. Deze tweedaagse module is bedoeld om die basisartsen wat meer inzicht te geven in de context waarbinnen zij werken en meer kennis te geven over de algemene infectieziektebestrijding.

Wat je leert

Tijdens deze module gaan we in op de organisatie, actoren, wet- en regelgeving, en epidemiologische kant van de infectieziektebestrijding. Dag 1 staat in het teken van de basisprincipes van de infectieziektebestrijding en het wettelijk kader waarop dit werk is gebaseerd. Dag 2 bestaat uit twee delen: algemene kennis over epidemiologie, en bewustwording en oefening rond risicocommunicatie. Voor beide dagen geldt dat kennisoverdracht én toepassing centraal staan. Naast kennis en vaardigheden is er ook aandacht voor uitwisseling en kennismaking met elkaar en met een aantal experts.

Na afloop van deze tweedaagse module kun je:

 • de transmissieketen van verschillende infectieziekten herkennen.
 • toelichten welke interventies voorhanden zijn om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen.
 • verschillende risico’s van (verspreiding van) infectieziekten tegen elkaar afzetten.
 • benoemen hoe individuele en collectieve gezondheidszorg in perspectief van elkaar verschillen.
 • de wettelijke kaders waarbinnen infectieziektebestrijding geregeld is herkennen.
 • grofweg toelichten hoe de infectieziektebestrijding georganiseerd is (incl. actoren en rollen).
 • opschalingsmechanismen ten tijde van een uitbraak, epidemie en pandemie herkennen.
 • beschrijven hoe de ‘preparedness’ (voorbereiding op uitbraken) geregeld is.
 • toelichten hoe de perceptie van risico’s beïnvloed kan worden.
 • een aantal aandachtspunten opnoemen die belangrijk zijn bij communicatie over risico’s.
 • de hoofdgedachte van een aantal theorieën over risicocommunicatie bij incidenten opnoemen.
 • op grote lijnen toelichten welke rol surveillance heeft binnen infectieziektebestrijding.

Docenten

 • Babette Rump – Arts Maatschappij en Gezondheid
 • Frans Vlek – opleider/adviseur bij de NSPOH
 • Nog bekend te maken epidemioloog

Voor wie

Voor geïnteresseerde basisartsen van de GGD GHOR Nederland die nu bij de coronabestrijding worden ingezet, die meer willen leren over de algemene infectieziektebestrijding waar de coronabestrijding onder valt.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.