030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Individuele begeleiding en behandeling door de AenG psycholoog Print

In het kort

Als psycholoog Arbeid & Gezondheid begeleid en behandel je werknemers en leidinggevenden in het omgaan met arbeidsrelevante psychische problematiek. Denk daarbij aan coaching gericht op verbeteren van (werk)functioneren en aan begeleiden, behandelen en re-integratie van werknemers met ziekteverzuim door overspannenheid, burn-out of depressieve klachten, én aan bevordering duurzame inzetbaarheid.

Wat je leert

In deze module doe je met behulp van casuïstiek ervaring op met het toepassen van interventies bij mensen met een arbeidsrelevant vraagstuk en/of probleem. De invloed van werk en de werkcontext, naast persoonsgebonden aspecten, op functioneren en psychische klachten, staat centraal. Het opstellen van een werkhypothese over het probleem is een vast onderdeel in de begeleiding/behandeling, daarop baseer je je (eerste) aanpak. Of de (eerste) aanpak lukt, leert je vervolgens meer over wat er aan de hand is, op basis waarvan je je aanpak bijstelt.

Aan de orde komt onder meer:

 • Het leren kennen van het werkveld van de A&G-psycholoog.
 • De Richtlijn Psychische problemen en Richtlijn Depressie van de NVAB.
 • Werk en ernstige psychiatrie (IPS-methode) en Methode Inclusief Herontwerp van Werk: IHW2.0.
 • Het toepassen van de Capability approach.
 • Diagnostische instrumenten (o.a. DSM V) inzetten vaststellen werkhypothese en plan van aanpak.
 • Verdieping in toepassing van verschillende interventies (zoals interventies vanuit de CGT of ACT).
 • Het betrekken van de werkcontext in individuele verandertrajecten.
 • Herkennen en omgaan met spanningsveld en dilemma’s tijdens deze trajecten.
 • Omgaan met diversiteit en de eigen blinde vlek.
 • Transfer/verankering van gedragsverandering.
 • Terugvalpreventie bij psychische problematiek op de werkvloer.
 • Verslaglegging en evaluatie op inhoud en proces.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • begeleiden bij een individueel functioneringsprobleem.
 • begeleiden/behandelen van (individuele) psychische problematiek en re-integratie op de werkvloer realiseren.
 • adviseren over een preventieve aanpak gericht op bevorderen van gezondheid, re-integratie en duurzame inzetbaarheid van werknemers

Voor wie

Je bent werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid en afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.