030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Voor het incompany onderwijs Print

In het kort

Werk je als medisch milieukundige, beleidsmedewerker, adviseur bij een GGD aan een gezonde leefomgeving? Wil je dat jouw organisatie een sterkere rol krijgt in advisering en wil je als professional meer impact? Via het project gezondheid in de omgevingswet wil GGD GHOR NL graag professionals binnen de GGD ondersteunen in hun adviesrol. In deze module verbind je daarom jouw dagelijkse praktijk aan concrete acties om je in jouw regio te ontwikkelen tot een vertrouwde adviseur voor een gezonde leefomgeving.

Wat je leert

Advisering in de praktijk: speelveld, rollen en toegevoegde waarde

Als adviseur kun je adviseren maar een ander bepaalt of het advies wordt opgevolgd. Hoe zorg je ervoor dat jouw advies ook aansluit? Het gaat dan niet alleen om goede adviezen geven maar ook om je als adviseur bewust te zijn van je eigen rol en hierin te kunnen schakelen. Welke rol is je gegund en hoe vergroot je je mogelijkheden als adviseur om impact te hebben? Tijdens de module focussen we op de toegevoegde waarde van jou als adviseur, bijvoorbeeld bij de omgevingswet.

Als adviseur voor een gezonde leefomgeving heb je te maken met veel verschillende partijen, politieke belangen en veel relaties zonder formele banden. Het kunnen bouwen aan vertrouwen en een goede relatie is in die positie heel belangrijk. Hoe kun je contactmomenten benutten om het vertrouwen te vergroten? Wat helpt bij het bouwen aan een goede adviesrelatie? Welke vaardigheden zijn dan van belang? In deze module werk je niet alleen aan het versterken van jouw adviesvaardigheden maar deze ook te verbinden aan de context in jouw regio.

Na afloop van deze sessie kun je:

  • Je eigen adviesrol bepalen in relatie tot lokale behoeften voor een gezonde leefomgeving
  • De toegevoegde waarde zien van je eigen rol en de rol van anderen binnen de GGD.
  • Het speelveld van de adviseur bezien vanuit verschillende niveaus en disciplines.
  • Potentiële spanningsvelden (h)erkennen tussen professionele criteria, organisatie eisen en de wensen van de klant als het gaat om een gezonde leefomgeving (en hoe daar mee om te gaan)
  • Herkennen welke kansen recente beleidsontwikkelingen en de omgevingswet bieden om de adviesfunctie van de GGD te versterken
  • Bepalen welke strategie wenselijk is en hoe de beschikbare kennisinfrastructuur te benutten.

Docenten

  • Anja Koornstra, senior beleidsadviseur GGD GHOR NL
  • Etske Kroon, Trainer NSPOH en Stuurboord Training, Coaching en Ontwikkeling
  • Myriam Gijsbers, Trainer NSPOH en Reflaction

Voor wie

Voor medisch milieukundigen, beleidsmedewerkers, adviseurs die werken aan een gezonde leefomgeving bij een GGD of Veiligheidsregio.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.