030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Health System Research Print

In het kort

In verschillende Europese landen functioneren verschillende gezondheidszorgsystemen. Ieder land organiseert zijn zorgsysteem op eigen manier. Zo wordt gezondheidszorgsysteem onder andere beïnvloedt door politieke, economische en culturele aspecten. Hoe functioneren deze zorgsystemen? Vergelijk de landen en systemen en ontdek op welke wijze het functioneren van zorgsystemen bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hoe is kwaliteitszorg in elk land geregeld? En hoe zorgen we voor kruisbestuiving op de kwaliteit van de gezondheidszorg? Dit en meer leer je in deze vierdaagse module Health System Research.

Wat je leert

Health system research en wat we van elkaar kunnen leren

Deze verdiepende module ‘Health System Research’ is onderdeel van de Master Public Health en van de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. Tevens is deze module incompany uit te voeren.
In deze vierdaagse module maak je kennis met verschillende gezondheidszorgsystemen en hun functioneren. Je kijkt op welke peilers een gezondheidszorgsysteem is gebouwd en welke spelers hier een belangrijke rol bij spelen. Naast het Nederlandse gezondheidszorgsysteem kijk je ook naar de gezondheidszorgsystemen in andere landen.

Om het functioneren van gezondheidssystemen (internationaal) met elkaar te vergelijken, bestudeer je internationaal wetenschappelijke literatuur over health system research. Daarbij kijk je naar evaluatieonderzoek van (hervormingen in) beleid, structuur, organisatie en interventies van de nulde, eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Er wordt met name gekeken naar de vraag hoe de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hoe kunnen we van elkaar leren, zodat de gezondheidszorg beter wordt? Tenslotte besteden we aandacht aan de vergelijking van zorgzorgsystemen tussen landen, kijken we welke verschillen er zijn en proberen een verklaringen voor deze verschillen te vinden.

Presentaties en inhoudelijke discussies worden afgewisseld. De leerstof wordt toegepast in de vorm van een specifieke moduleopdracht die je in subgroepen uitvoert. In deze moduleopdracht vergelijk je het functioneren van het gezondheidssysteem in Nederland met een land naar keuze.

Na afloop van deze vierdaagse module:

  • Ben je in als groep in staat om (internationale) gezondheidszorgsystemen met elkaar te vergelijken en verschillen te verklaren
  • Weet je hoe het gezondheidzorgsysteem in Nederland functioneert
  • Kun je aangeven hoe onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorgsystemen bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  • Ken je een aantal belangrijke wetenschappelijke onderzoeken naar het functioneren van gezondheidszorgsystemen in (en buiten) Europa

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door:

  • prof. dr. Niek Klazinga (programma-adviseur), Amsterdamse Universitaire Centra, locatie AMC, vakgroep Sociale Geneeskunde, Amsterdam
  • Dr. D. (Dionne) Kringos, Amsterdamse Universitaire Centra, locatie AMC, vakgroep Sociale Geneeskunde, Amsterdam
  • Dr. E. (Erica) van der Sijpt, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Programmagroep: Anthropology of Health, Care and the Body, Universiteit van Amsterdam
  • Drs. M.A.H.M. Bouwmans, Socioloog en Econoom

Voor wie

Beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers, artsen en onderzoekers met een academisch denk- en werkniveau en werkzaam in het brede veld van de volksgezondheid. Bijvoorbeeld bij GGD, gemeente, universiteit, ministerie, (koepel) van zorgverzekeraar(s), zorginstelling of een ander soort instituut dat zich bezighoudt met volksgezondheid en beleid.

Maart 2022: prachtige eindpresentaties in het bijzijn van prof. Niek Klazinga, als expert en kerndocent van de module Health System Research. Tijdens deze module voerden 5 groepen een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en een gezondheidszorgsysteem van een land naar keuze.

Toelatingseisen

Academisch werk en denkniveau.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2022 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.