030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Forensisch medische expertise bij kinderen voor behandelaars Print

In het kort

Werk je als behandelend arts of verpleegkundige en wil je jouw forensisch medische expertise op het gebied van kinderen vergroten? Wil je leren hoe je geweldsdelicten bij kinderen herkent, welke stappen je dient te ondernemen volgens de Meldcode Kindermishandeling en wat de collega’s vanuit de forensische geneeskunde en Veilig Thuis vervolgens doen? Volg dan deze driedaagse module.

Wat je leert

Leer geweldsdelicten bij kinderen duiden en rapporteren

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Jaarlijks worden bijna 120.000 gevallen van kindermishandeling gemeld. Gelukkig kunnen we met behulp van forensisch medische expertise een grondige bijdrage leveren aan het vaststellen van kindermishandeling en het bepalen van de eventuele toedracht.

Hoe herken je de diverse vormen van kindermishandeling? Hoe maak je onderscheid tussen accidenteel en toegebracht letsel? Wat is het juridisch kader en je handelingsperspectief volgens de Meldcode Kindermishandeling en hoe communiceer je hierover met minderjarigen en hun ouders/verzorgers? Daarnaast is er aandacht voor de taak en rol van Veilig Thuis, forensisch artsen en het NFI op dit gebied.

Deze module sluit aan bij de huidige ontwikkelingen rond forensisch-medische expertise bij kinderen (FMEK) en geeft naast forensisch medische inhoud ook een update over de stand van zaken van het FMEK-project vanuit GGD-GHOR en de huidige aanpak van kindermishandeling in Nederland vanuit Veilig Thuis.

Na afloop van deze driedaagse module:

  • kun je fysieke, seksuele en overige vormen van kindermishandeling herkennen.
  • kun je communiceren met kinderen en ouders/verzorgers rondom (vermoedens van) kindermishandeling.
  • kun je de meldcode kindermishandeling uitvoeren in samenwerking met ketenpartners.
  • weet je hoe geweldsletsels bij kinderen beschreven, geïnterpreteerd en geduid worden door forensisch artsen.
  • Weet je welke mogelijkheden er zijn voor aanvullende forensisch medische onderzoeken.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts op het gebied van forensisch medisch expertise bij kinderen.

Voor wie

Voor behandelend artsen en verpleegkundigen die in hun dagelijkse werk in aanraking kunnen komen met minderjarigen die (mogelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling, zoals huisartsen, SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.