030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Effectief trainen door de AenG psycholoog Print

In het kort

Als Arbeid- & Gezondheidspsycholoog leer je een training ontwikkelen en uitvoeren voor medewerkers, ter versterking van persoonlijke vaardigheden, zodat arbeidsuitval wordt voorkomen, re-integratie bespoedigd en/of duurzame inzetbaarheid bevorderd.

Wat je leert

Tijdens deze module gaan we in op de ontwikkeling en uitvoering van een training als interventie door een psycholoog werkzaam op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Bij een training kan het zowel gaan om het aanleren van individuele vaardigheden (bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit, versterken van coping stijlen, timemanagement en assertiviteit) als om groepsprocessen. Ook komen de afronding van een training en de verankering van het geleerde gedrag aan bod.

Onderwerpen daarbij zijn:

 • Vaststellen werkhypothese als basis voor het ontwerp van een training.
 • Klantvraag analyseren en vertalen in leerresultaten.
 • Onderdelen van een training.
 • Maken van een draaiboek van een training.
 • Didactische werkvormen voor een training en de uitvoering daarvan.
 • Specifieke psychische problematiek/neurodiversiteit: aandachtspunten voor de trainer en training.
 • Omgaan met weerstand tijdens een training.
 • Diversiteit in deelnemersgroepen.
 • Transfer/verankering van gedragsverandering.
 • Afronding van het traject & evaluatie.

De module bestaat uit blended-onderwijs, een mix van contact- en onlineonderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en ‘huiswerk’ opdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten.

De module is onderdeel van de postmaster opleiding Psycholoog Arbeid & Gezondheid en kan ook los als bij- en nascholing gevolgd worden.

Na afloop van deze module kun je

 • een training ontwikkelen, waarbij doel, didactische werkvormen en gewenste uitkomsten zijn afgestemd op de klantvraag.
 • een krachtige leeromgeving scheppen en in de interactie aansluiten bij een diversiteit aan cursisten.
 • in de uitvoering van de training rekening houden met de context van de cursist, zodat deze het geleerde daar kan toepassen.
 • de uitgevoerde training evalueren en de evaluatieresultaten duiden.

Voor wie

Je bent werkzaam op het gebied van Arbeid en Gezondheid en afgestudeerd als psycholoog op masterniveau. Het vereiste werk- en denkniveau voor deze scholing is academisch.

Docenten

 • drs. M. (Mieke) Meulmeester, registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, Psychologisch Adviesbureau Mental-Care.
 • drs. D. (Daphne) Metsemakers, registerpsycholoog NIP A&G en registerpsycholoog NIP A&O, hoofddocent, opleider/adviseur NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.