030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Didactische scholing – het leerklimaat meten en beïnvloeden Print

In het kort

SETQ, D-RECT ….. hoe zien die instrumenten eruit? En is dat iets voor mij en mijn organisatie? En als we het leerklimaat gemeten hebben, wat dan? Op deze dag laten we een aantal instrumenten zien en kun je nagaan of je die wilt inzetten. Vervolgens gaan we na hoe je kunt bijdragen aan een positief leerklimaat.

Wat je leert

Leer over het meten en beïnvloeden van het leerklimaat van je aios.

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Deze telt mee als een dag erkende didactische scholing voor praktijkopleiders.

Je krijgt deze dag een overzicht van de kaders die er zijn als het gaat om leerklimaat. Hoe verhoudt zich dat tot de onderwijsevaluaties en het KOERS kwaliteitskader? Ook krijg je een overzicht van een aantal instrumenten die beschikbaar zijn en je bespreekt die met de andere deelnemers zodat je een keus kunt maken voor een of enkele daarvan die voor jou en voor jouw organisatie zinvol zijn om te gebruiken.

En hoe beïnvloed je vervolgens dat gemeten leerklimaat? We spreken over het spanningsveld waarin jij je als praktijkopleider bevindt. Door middel van casuïstiek krijg je handvatten hoe je je in dit spanningsveld kunt bewegen en hoe je daadwerkelijk het gesprek aangaat over het leerklimaat.

Na afloop van deze eendaagse didactische scholing:

  • weet je wat een positief leerklimaat inhoudt en wat jouw rol als praktijkopleider daarin is;
  • weet je welke meetinstrumenten je kunt inzetten om het leerklimaat inzichtelijk te maken;
  • heb je een meetinstrument gekozen dat het best past bij jouw organisatie
  • weet je in welk spanningsveld je je als praktijkopleider kunt bevinden als het gaat om het creëren van een positief leerklimaat;
  • Heb je handvatten gekregen om meer invloed uit te oefenen op het creëren van een positief leerklimaat

Docenten

  • M. (Merel) Ooteman MSc, opleider/adviseur NSPOH.
  • M. (Myriam) Gijsbers-van Pesch, trainer Reflaction.
  • J.J. (Jelle Jan) de Schipper, opleidingskundige NSPOH.

Voor wie

Voor praktijkopleiders van een aios SG die de basisscholing voor praktijkopleiders hebben gevolgd en voor anderen die betrokken zijn bij de begeleiding van een aios SG onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je opleider in een opleidingsinstelling waar de aios in dienst is van de SBOH (Landelijk Werkgeverschap)? De SBOH financiert in 2021 dan voor jou het congres opleiders M+G op 22 september plus een andere dag didactische scholing. We verzoeken je dan bij factuurgegevens de naam van jouw opleidingsinstelling plus ‘SBOH’ te vermelden. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.