030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

CBRN Print

In het kort

Deze module wordt georganiseerd in samenwerking met het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) te Vught.  Daarnaast zijn bij de ontwikkeling en uitvoering de volgende organisaties betrokken:

  • Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG),
  • Defensie Gezondheidszorg Organisatie, te Doorn

Wat je leert

Bij incidenten met chemische, radiologische en biologische middelen kan de de arts M&G een liaisonfunctie vervullen tussen de Crisisbeheersingsorganisatie en GHOR enerzijds en de inhoudelijk deskundigen op decentraal en centraal niveau anderzijds. Om de liaisonfunctie goed te kunnen vervullen moet de arts M&G eerstelijns expertise bezitten over de chemische, radiologische en biologische middelen waarmee hij/zij te maken kan krijgen.

In deze intensieve driedaagse cursus leer je daarom meer over de achtergronden, eigenschappen en medische aspecten van de belangrijkste agentia op het gebied van CBRNe. Je krijgt inzicht in de belangrijkste agentia op gebied van CBRNe. Typen van mogelijke scenario´s en incidentverloop worden besproken. Bedreigingen en effecten voor gezondheid en veiligheid komen hierbij aan bod. Je leert over de meetmethoden en de rol van responseenheid. Daarnaast besteden we aandacht aan de afwijkende aspecten van de organisatiestructuren (w.o. politie en defensie) en kennisinfrastructuur voor beoordeling en afhandeling van CBRNe-incidenten in Nederland bij intentionele incidenten t.o.v. accidentele incidenten. Je verkrijgt de kennis en vaardigheden om effectief te kunnen optreden bij incidenten met CBRNe.

Voor wie

Deze CBRN module is in overleg met bovengenoemde partijen door het DCBRNC aangepast aan de algemene Nederlandse situatie. De cursus richt zich hiermee specifiek op de civiele praktijk van de arts M&G, profielen  IZB/MMK/TBC.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.