030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Basistraining GIZ – MDT Print

In het kort

De GIZ-methodiek helpt professionals om samen met (aanstaande) ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Wil jij leren wat de methodiek inhoudt? Welke uitvoeringsvarianten er zijn en hoe je die inzet voor preventieve of aanvullende zorg? Doe dan deze module van twee dagdelen.

Wat je leert

Evidence-based gespreksmethodiek

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

GIZ staat voor de Gezamenlijke Inschatting van Zorgbehoeften. De methodiek is te gebruiken voor zowel preventieve als aanvullende zorg. Daardoor is hij zowel toepasbaar binnen de jeugdgezondheidszorg, als in de (preventieve) jeugdhulp. Ook professionals uit de geboortezorg, het onderwijs en de palliatieve zorg voor kinderen passen de methodiek toe.

In deze module maak je kennis met de GIZ-methodiek. Je verdiept je in de vijf kernelementen van de methode en leert hoe je daarmee samen met (aanstaande) ouders of jeugdigen een analyse maakt van hun krachten en behoeften. Uit die analyse komt een gezamenlijke inschatting van wat er nodig is voor het gezin: bijvoorbeeld positieve bevestiging, aanvullende zorg of urgente ondersteuning. Deze inventarisatie vormt de basis voor een mogelijk ondersteuningsplan.

Naast de kernelementen maak je kennis met de korte signalerings-GIZ, de uitgebreide GIZ en de multidisciplinaire GIZ. Je oefent met het voeren van een gestructureerd en motiverend gesprek en je maakt gebruik van praktische tools, zoals (leeftijdsspecifieke) schema’s en manieren van monitoring. Ten slotte is er aandacht voor het integreren van de methodiek in de bestaande werkprocessen.

Na afloop van de module:

  • kun je uitleggen hoe je ouders en jeugdigen actief laat deelnemen aan het proces. En kun je verklaren hoe je daarmee hun eigen kracht en gelijkwaardig partnerschap stimuleert.
  • kun je transparant en gestructureerd  krachten en zorgen signaleren en daaruit voortvloeiend een ondersteuningsplan maken.
  • kun je sterk en duidelijk samenwerken met zowel ouders en jeugdigen als collega’s in multidisciplinair verband.
  • kun je verklaren hoe je door middel van monitoring eenvoudig zicht krijgt op de krachten en behoeften van een gezin.

Docenten

Alle trainingen worden gegeven door gecertificeerde GIZ-trainers. Zij hebben veel ervaring met de GIZ-methodiek en de werkvelden waarin de GIZ gebruikt kan worden.

Voor wie

Voor professionals die met kinderen en (a.s.) ouders werken uit de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het brede sociale jeugddomein. Deze training is vereist om met de methodiek aan de slag te gaan. De module is ook geaccrediteerd voor de jeugd- en gezinsprofessionals / SKJ professionals.

Toelatingseisen

Minimaal hbo werk- en denkniveau. Van deelnemende professionals wordt daarnaast een basisattitude verwacht:

  • kennis van ontwikkelings- en opvoedtaken per ontwikkelingsfase;
  • ervaring met vraag-, oplossings-, dialoog- en handelingsgericht werken
  • de organisatie waar je werkt heeft een licentieovereenkomst met het NCJ afgesloten.

Dit onderwijs wordt in samenwerking met het NCJ georganiseerd. Voor het overzicht van wie de training heeft gevolgd en het register van geschoolde GIZ professionals geven wij automatisch deelnemersgegevens door aan het NCJ.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.