030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Bedrijfsartsen hebben het betere werk

Datum: 10 apr '18

BedrijfsartsenEr is de komende jaren veel werk voor bedrijfsartsen. Toch is de instroom in de opleiding tot bedrijfsarts nog relatief beperkt. De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ biedt studenten, basisartsen en potentiële zij-instromers een moderne inkijk in het beroep. Ambassadeurs vertellen over hun beroepskeuze en over hun werk als bedrijfsarts.

Bedrijfsartsen voeren campagne voor hun beroep

De ambassadeurs zijn een mix van artsen in opleiding en geregistreerde bedrijfsartsen. Zij laten op meerdere manieren van zich horen en zien. Dat doen ze via onder andere blogs, vlogs en reportages, te volgen via www.bedrijfsartsworden.nl en via social media als Instagram, Facebook en LinkedIn. Bekijk de video’s op YouTube. Ook maken de artsen tijd vrij voor meeloopdagen door het hele land, kennismakingsgesprekken, voorlichting aan studieverenigingen en gastcolleges.

Veel vrijheid

De verhalen van de ambassadeurs laten zien dat het beroep bedrijfsarts zeer aantrekkelijke kanten heeft. Zoals het verhaal van Stefan van Vuuren, bedrijfsarts in opleiding bij Zorg van de Zaak. Na een promotie bij pathologie en kinderurologie en een korte carrière in de psychiatrie bleef bij hem de vraag spelen hoe mensen omgaan met een diagnose en hoe ze daarmee verder leven. Hij koos ervoor om bedrijfsarts te worden omdat hij zo werk kon maken van re-integratie. Een keuze waar hij nog steeds achter staat: ‘In mijn werk heb ik veel vrijheid om mensen echt te helpen. Ik voer zelf regie.‘

https://www.youtube.com/channel/UCwFd8Mr8VEeQorpXo7WA53Q/videos

Het verschil maken

Het vak biedt grote ontwikkelmogelijkheden, zo benadrukken meerdere ambassadeurs. Er is veel afwisseling mogelijk, met opdrachten bij uiteenlopende bedrijven. Een bedrijfsarts kan zich verder specialiseren in bijvoorbeeld preventie, gevaarlijke stoffen of een specifieke sector. Ook wetenschappelijk onderzoek is mogelijk. ‘Je kunt verschillende kanten op met dit beroep’, zegt bedrijfsarts-adviseur Wendel Slingerland. ‘Ik vind het een van de mooiste dingen van mijn werk: dat je actief bent op meerdere niveaus en in meerdere krachtenvelden. Je kunt echt het verschil maken, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau.’

Initiatief

De campagne is een gezamenlijk initiatief van de beroepsvereniging NVAB, de brancheorganisaties KOM en OVAL en de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO. Het ministerie van SZW heeft financiering beschikbaar gesteld en is actief supporter van de campagne. Kees van Vliet, directeur NVAB, is blij dat de campagne van start gaat: ‘De campagne zorgt voor meer kennis over het vak. Dat helpt bij het maken van beroepskeuze, niet alleen bij geneeskundestudenten, maar ook voor basisartsen en voor medisch specialisten die de bakens willen verzetten.’ Volgens Petra van de Goorbergh, directeur OVAL , komt de campagne op een goed moment. ‘Dankzij de grote uitstroom van oudere bedrijfsartsen zijn de kansen op werk de komende jaren uitstekend. Met de nieuwe Arbowet, gericht op meer preventie, wordt het werk van de bedrijfsarts alleen maar interessanter.