030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding forensische verpleegkunde Print

In het kort

Geef vorm aan het innovatieve vak van forensisch verpleegkundige

Als verpleegkundige kun je op het werk te maken krijgen met mensen die mogelijk slachtoffer of dader zijn van geweld. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis (op de afdeling Spoedeisende Hulp of de kinderafdeling), in de ambulancezorg, in de wijkverpleging, psychiatrie, ouderenzorg, in een penitentiaire instelling of in een asielzoekerscentrum.

Natuurlijk blijft medische zorg je eerste prioriteit als verpleegkundige. Maar voor waarheidsvinding kan forensisch-medisch onderzoek nodig zijn. Bij dit onderzoek worden feiten verzameld die als bewijsmateriaal kunnen dienen voor justitie. Verpleegkundigen vervullen een belangrijke rol in de afstemming tussen medische behandeling en forensische zorg.

Wat je leert

Met deze praktijkgerichte 31-daagse opleiding, die modulair is opgebouwd, ontwikkel je doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de behandeling van zowel kinderen als volwassenen.

Wij dagen je uit om het innovatieve vak van forensisch verpleegkundige vorm te geven in Nederland!

Opbouw van de opleiding

1. Inleidende module

We gaan in op de taakgebieden van de forensische geneeskunde en op strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures.

2. Forensisch-medisch onderzoek

Centraal staan juridische aspecten van het forensisch-medisch onderzoek, het top-teen onderzoek en het herkennen van letsels, alsmede het beschrijven en fotograferen van letsels. We bespreken het begrip ‘sporen’ en je verwerft kennis over lijkschouw.

3. Arrestantenzorg

Deze module behandelt onder andere bijzondere groepen in de cel, het gedrag van de arrestant en gaat verder in op psychiatrie, verslaving en infectieziekten. Ook het juridisch kader wordt aangestipt.

4. Huiselijk geweld en kindermishandeling

Je leert over de verschillen van letsels bij kinderen in vergelijking met die bij volwassenen, over het belang van communiceren met kinderen en over de verschillende ketenpartners in het veld die zorg dragen voor de veiligheid van kinderen. Kinderrechten, kinderbeschermingsmaatregelen en de NODOK-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak minderjarigen) komen ook aan bod.

5. Zeden

Je leert over juridische kaders en specifieke forensische technieken. Het gebruik van de forensische lichtbron, colposcoop en het gebruik van de zedenset komen zowel in theorie als in praktijk aan bod.

Docenten

Alle docenten hebben een bijzondere expertise in het forensische, medische en juridische werkveld. Vanuit die expertise dragen ze hun kennis, theoretische kaders en praktijklessen aan jou als deelnemer over. Het docententeam bestaat onder andere uit prof.dr.U.J.L. Reijnders (forensisch arts KNMG), mr. R.A. Korver (advocaat), dr.F.R.W. van de Goot en prof.dr. S.G.F. Robben (forensisch radioloog).

Voor wie

BIG-registreerde verpleegkundigen met 5 jaar relevante werkervaring en een signalerende rol in het herkennen van geweld. Plaatsing geschiedt op basis van beoordeling van cv en motivatie door de Opleidingscommissie.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.

Praktische informatie

Wat als de opleiding forensische verpleegkunde is volgeboekt?

Na aanmelding voor de opleiding volgt een beoordeling. Is op het moment van positieve beoordeling de opleiding inmiddels volgeboekt? Dan plaatsen we je op de wachtlijst. Toelating volgt op chronologische volgorde, dus het moment van inschrijving is bepalend. Indien plaatsing voor de eerstvolgende leergang niet meer mogelijk is, dan word je automatisch geplaatst in het eerstvolgende cohort van de opleiding forensische verpleegkunde.

Rooster

De opleiding duurt 16 maanden en omvat 31 lesdagen met uitzondering van de schoolvakanties.

2024
Dinsdag 3 december
Woensdag 4 december
2025
Dinsdag 14 januari
Woensdag 15 januari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari
Woensdag 19 maart reserve dag module Forensisch Medisch Onderzoek (online)
Donderdag 20 maart
Vrijdag 21 maart
Donderdag 10 april
Vrijdag 11 april
Dinsdag 27 mei
Woensdag 28 mei
Woensdag 18 juni
Maandag 1 september reserve dag module Arrestantenzorg (online)
Dinsdag 9 september
Woensdag 10 september
Woensdag 1 oktober
Donderdag 2 oktober
Dinsdag 4 november
Woensdag 5 november
Donderdag 19 november reserve dag module Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (online)
Maandag 1 december
Dinsdag 2 december
2026
Dinsdag 13 januari
Woensdag 14 januari
Dinsdag 3 februari
Woensdag 4 februari reserve dag module Zeden (online)
Dinsdag 24 maart
Woensdag 8 april
Donderdag 9 april
Woensdag 10 juni
Woensdag 17 juni diploma-uitreiking

Ervaringen

Alie Middelkoop

verpleegkundige spoedeisende hulp, TerGooi Ziekenhuis

Ik vindt het best jammer dat ik klaar ben met de opleiding; op die verslagen en toetsen na had het nog wel 4 jaar mogen duren 😉 zo ontzettend gave stof en ik heb zoveel geleerd.. echt tof!!”

Ronald Pit

verpleegkundige spoedeisende hulp, Dijklander Ziekenhuis Hoorn

“Als verpleegkundige spoedeisende hulp zie ik veel slachtoffers van geweldsmisdrijven. Ik vond dat het proces om sporen veilig te stellen verbeterd kon worden. Door de Opleiding forensische verpleegkunde ben ik me er meer van bewust dat ik dit proces op de spoedeisende hulp zelf kan sturen en verbeteren. Daardoor is er bij de collega’s een grotere bewustwording gecreëerd en worden sporen nu beter veiliggesteld. Ook de mindset ten aanzien van signaleren van kindermishandeling is veel besproken bij de NSPOH. De uitspraak “niets is wat het lijkt” gebruik ik vaak om de artsen en verpleegkundigen bewust te maken van de signalen en bij twijfel verder te kijken. Is er sprake is van kindermishandeling, bijvoorbeeld bij verdachte fracturen?

Ik werk ik nu intensiever samen met de ketenpartners zoals Veilig Thuis en de Politie. Binnen de keten begrijpen we elkaars werkwijze en kunnen we beter op elkaar afstemmen. Van de kwaliteitsslag plukt iedereen de vruchten!”

Interview

Aan Venticare Magazine vertelde Sandra Nootenboom, opleider/adviseur forensisch verpleegkundige bij de NSPOH, over het vak van forensisch verpleegkundige en de rol ervan in de Acute Zorg. ‘Het is wat het is, dat is het ultieme forensische denken.’  Het interview kun je lezen door te klikken op Forensisch verpleegkundigen geven slachtoffers een stem.

Praktische informatie

De opleiding die in 2013 voor het eerst werd gegeven is ontwikkeld door de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in samenwerking met de belangrijkste forensische partijen in Nederland. Na de opheffing van de FPKM is de opleiding zelfstandig verdergegaan in een stichting: Stichting Forensische Verpleegkunde en Opleidingen. Sinds 2019 is de opleiding onderdeel geworden van NSPOH.

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Klik op opleidings- en moduleprijzen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.