030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding forensische verpleegkunde Print

In het kort

Geef vorm aan het innovatieve vak van forensisch verpleegkundige

Als verpleegkundige kun je op het werk te maken krijgen met mensen die mogelijk slachtoffer of dader zijn van geweld. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis (op de afdeling Spoedeisende Hulp of de kinderafdeling), in de ambulancezorg, in de wijkverpleging, psychiatrie, ouderenzorg, in een penitentiaire instelling of in een asielzoekerscentrum.

Natuurlijk blijft medische zorg je eerste prioriteit als verpleegkundige. Maar voor waarheidsvinding kan forensisch-medisch onderzoek nodig zijn. Bij dit onderzoek worden feiten verzameld die als bewijsmateriaal kunnen dienen voor justitie. Verpleegkundigen vervullen een belangrijke rol in de afstemming tussen medische behandeling en forensische zorg.

Wat je leert

Met deze praktijkgerichte 31-daagse opleiding, die modulair is opgebouwd, ontwikkel je doelgericht de kennis en vaardigheden die je als forensisch verpleegkundige nodig hebt bij de behandeling van zowel kinderen als volwassenen.

Wij dagen je uit om het innovatieve vak van forensisch verpleegkundige vorm te geven in Nederland!

Opbouw van de opleiding

1. Inleidende module

We gaan in op de taakgebieden van de forensische geneeskunde en op strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures.

2. Forensisch-medisch onderzoek

Centraal staan juridische aspecten van het forensisch-medisch onderzoek, het top-teen onderzoek en het herkennen van letsels, alsmede het beschrijven en fotograferen van letsels. We bespreken het begrip ‘sporen’ en je verwerft kennis over lijkschouw.

3. Arrestantenzorg

Deze module behandelt onder andere bijzondere groepen in de cel, het gedrag van de arrestant en gaat verder in op psychiatrie, verslaving en infectieziekten. Ook het juridisch kader wordt aangestipt.

4. Huiselijk geweld en kindermishandeling

Je leert over de verschillen van letsels bij kinderen in vergelijking met die bij volwassenen, over het belang van communiceren met kinderen en over de verschillende ketenpartners in het veld die zorg dragen voor de veiligheid van kinderen. Kinderrechten, kinderbeschermingsmaatregelen en de NODOK-procedure (nader onderzoek doodsoorzaak minderjarigen) komen ook aan bod.

5. Zeden

Je leert over juridische kaders en specifieke forensische technieken. Het gebruik van de forensische lichtbron, colposcoop en het gebruik van de zedenset komen zowel in theorie als in praktijk aan bod.

Docenten

Alle docenten hebben een bijzondere expertise in het forensische, medische en juridische werkveld. Vanuit die expertise dragen ze hun kennis, theoretische kaders en praktijklessen aan jou als deelnemer over. Het docententeam bestaat onder andere uit prof.dr.U.J.L. Reijnders (forensisch arts KNMG), mr. R.A. Korver (advocaat), dr.F.R.W. van de Goot en prof.dr. S.G.F. Robben (forensisch radioloog).

Voor wie

BIG-registreerde verpleegkundigen met 5 jaar relevante werkervaring en een signalerende rol in het herkennen van geweld. Plaatsing geschiedt op basis van beoordeling van cv en motivatie door de Opleidingscommissie.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.

Rooster

De opleiding duurt 16 maanden en omvat 31 lesdagen meestal op woensdag in de periode 9 september 2020 en 19 januari 2022 met uitzondering van de schoolvakanties.

Ervaring

Rob van der Linden opleiding Forensische Verpleegkunde NSPOHRob van der Linden

Ambulanceverpleegkundige, AmbulanceZorg Zoetermeer

“In mijn werk ben ik direct of indirect betrokken bij patiënten die verdachte, dader of slachtoffer kunnen zijn van [gewelds]misdrijven. Dat riep regelmatig vragen bij me op. Hoe kon ik dit zo objectief mogelijk signaleren en documenteren? Hoe werken AmbulanceZorg en de politie samen? En hoe handel ik in een medische situatie waarbij ook een forensisch onderzoek wordt opgestart?

Belangrijk voor mij was om kennis en kunde te verwerven over relevante wet- en regelgeving, ook vanwege de geziene en ongeziene raakvlakken met de forensische zorg. Gerichte expertise vond ik bij de NSPOH, goed bereikbaar in Utrecht. Vanaf de eerste dag van de Opleiding forensische verpleegkunde kon ik de lesstof direct toepassen en vertalen in de praktijk en maakte ik een persoonlijke ontwikkeling door. Het leerklimaat is veilig met een zeer gemotiveerde en enthousiaste opleider die een programma met goede docenten samenstelde. Dit alles zorgt ervoor dat ik nog meer kan bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. “

Interview

Aan Venticare Magazine vertelde Sandra Nootenboom, opleider/adviseur forensisch verpleegkundige bij de NSPOH, over het vak van forensisch verpleegkundige en de rol ervan in de Acute Zorg. ‘Het is wat het is, dat is het ultieme forensische denken.’  Het interview kun je lezen door te klikken op Forensisch verpleegkundigen geven slachtoffers een stem.

Praktische informatie

De opleiding, die in 2013 voor het eerst werd gegeven, is ontwikkeld door de Stichting Forensische Verpleegkunde en Opleidingen in samenwerking met de belangrijkste forensische partijen in Nederland.

Wil je meer weten over de kosten van de opleiding en het keuzeonderwijs? Klik op opleidings- en moduleprijzen.

Contact

Heb je een vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Na het achterlaten van je e-mailadres kun je de bekijken en downloaden. Daarmee ga je akkoord met een eventuele opvolging vanuit de NSPOH binnen negentig (90) kalenderdagen.