030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid Print

In het kort

Kennis en interpretatie van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, arbowetgeving en gezondheidsrecht is essentieel wanneer je adviseert over arbeid en inzetbaarheid. Wil jij leren wat de juridische consequenties zijn van jouw advies? Wil je de relevante vraagstukken en wetgeving leren kennen en toepassen in je eigen praktijk? Doe dan deze vierdaagse module.

Wat je leert

Arbeids-, sociale zekerheids- en gezondheidsrecht en arbowetgeving

Deze module is een (keuze-)onderdeel in de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde. Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing. De module is ook incompany uit te voeren.

Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van het boek ’Arbeidsrecht in de praktijk” (13e druk, D.M. van Genderen et al.) en ‘Arbeidswetgeving’ (laatste druk, W.L. Roozendaal). Je dient deze boeken zelf aan te schaffen.

In deze module staan de meest essentiële wet- en regelgeving en jurisprudentie centraal van:

  • het arbeidsrecht.
  • het sociale zekerheidsrecht.
  • de arbowetgeving.
  • het gezondheidsrecht.

De focus is gericht op nieuwe ontwikkelingen, vraagstukken uit de praktijk en jouw toepassing van deze wet- en regelgeving. Als een rode draad door de module lopen de consequenties van de veranderende wet- en regelgeving. Voor jou, voor werkgevers en voor werknemers. Natuurlijk hebben we de invoering, interpretatie en impact van de WWZ in het programma opgenomen. Daarnaast discussiëren we over de impact van de WWZ voor jouw praktijk.

In de vorm van interactieve colleges brengen we je op de hoogte van de laatste wetswijzigingen, actuele regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en recente jurisprudentie. Er is veel ruimte voor discussie en de inbreng van eigen casuïstiek.

Na afloop van deze vierdaagse module:

  • heb je een duidelijk inzicht in de actuele wet- en regelgeving van het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht, de arbowetgeving en het gezondheidsrecht.
  • weet je hoe je de aangereikte wet- en regelgeving kunt toepassen bij je advies over arbeid, inzetbaarheid en re-integratie.

Docenten

  • Sjef Gevers, emeritus-hoogleraar gezondheidsrecht bij het AMC/UvA (afdeling sociale geneeskunde), promoveerde op het onderwerp arbeidsomstandigheden en recht in EU verband. Sjef was onder meer hoofdredacteur van het Tijdschrift van Gezondheidsrecht en de European Journal of Health Law, lid van het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg, rechter-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam en adviseur bij enkele advocatenkantoren.
  • Peter Volk, advocaat arbeidsrecht bij Stadhouders Advocaten. Hij verleende rechtsbijstand aan werknemers op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht en publiceert en doceert over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.
  • Dirk van Genderen, advocaat bij Stadhouders Advocaten, is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij treedt regelmatig op als docent voor professionals die in hun praktijk met arbeidsrecht in aanraking komen, zoals accountants en bedrijfs- en verzekeringsartsen. Ook was hij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbanken in Rotterdam en Den Haag en is hij medeauteur van het handboek voor arbeidsjuristen ‘Arbeidsrecht in de praktijk’.

Voor wie

Professionals met adviserende taken op het gebied van arbeid en gezondheid, zoals arbeidsdeskundigen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, HRM-deskundigen, beleidsmedewerkers, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arboverpleegkundigen, bedrijfsfysiotherapeuten en bedrijfspsychologen.

Toelatingseisen

Hbo+/ academisch denk- en werkniveau en werkzaam op het gebeid van Arbeid en Gezondheid.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2021 kreeg deze module van de deelnemers een 9,3.

Uitspraak van Geert Hebly, verzekeringsarts voor bezwaar- en eerder deelnemer aan deze module:
“De 4-daagse module over het actuele arbeidsrecht, gezondheidsrecht en arbowetgeving is heel zinvol, eigenlijk voor iedereen. Ik ben verzekeringsarts voor bezwaar- en beroepszaken en had voor de 24 accreditatiepunten het examen ook achterwege kunnen laten. Die punten zijn terecht, ook zonder examen. Toch was de proef op de som ook een extra stimulans om met de goed samengestelde literatuur, mijzelf een ingang te verschaffen naar de juridische zekerheden en onzekerheden. Waar kan ik het vinden? Wat weerhoudt een zelfstandige glazenwasser er bijvoorbeeld van op de 3de verdieping met een lange ladder te werken? In hoeverre ontslaat een dienstverband mij van de verplichting zelf op de aan mij toevertrouwde gegevens te passen? Wat gebeurt er precies als een werknemer bewilligt in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, terwijl hij nog arbeidsongeschikt is? Wat moeten en kunnen werkgevers zich permitteren en waarop kunnen werknemers en werkgevers een beroep doen bij onenigheid over arbeidsaanbod, arbeidsomstandigheden, loon of prestatie. Ook buiten mijn werk heb ik al menigmaal gebruik kunnen maken van de precisie bij deze cursusmodule. Bijzonder is dat de lessen worden gegeven door mensen die iedere dag de praktijk zelf vormgeven. Het is een module voor wie weer eens iets pittigs wil.”

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.