030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Praktische informatie

Opleidingsteam

Het opleidingsteam bestaat uit (instituuts)opleiders en programma-assistenten. De (instituuts)opleiders zijn aangesteld bij de NSPOH en eindverantwoordelijk voor de opleiding. Zij zijn het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over de onderwijsdag en kunnen met jou als docent meedenken over de invulling/vormgeving van het onderwijs.

De programma-assistent is het aanspreekpunt voor alle praktische zaken rondom het onderwijs. Informatie over deelnemers, planning en locatie van het onderwijs en contractuele afspraken ontvang je van de programma-assistent.

Docentbrief

Voorafgaand aan het onderwijs worden de afspraken tussen docent en de NSPOH vastgelegd in een docentbrief. De opleider of programma-assistent vraagt je via een formulier de benodigde gegevens door te geven, waarna de brief in orde wordt gemaakt.

Onderwijsondersteuning

Op de onderwijsdag zelf word je ondersteund door een (instituuts)opleider (fysiek onderwijs) of een Zoom-host (online onderwijs). Bij onderwijs op locatie word je ontvangen door de (instituuts)opleider, waarna hij/zij jou helpt met het opstarten van de presentatie in de gereserveerde ruimte. Vaak is de (instituuts)opleider ook aanwezig bij de opening van het onderwijs om jou als docent te introduceren en eventuele huishoudelijke mededelingen te doen.

Voor online onderwijs maakt de NSPOH gebruik van Zoom (zie Zoom-handleiding in Mijn NSPOH). Een medewerker van de NSPOH start de Zoom-sessie een half uur voor aanvang van het onderwijs en zorgt dat jij als docent en alle deelnemers worden toegelaten tot de Zoom-sessie. Het is ook mogelijk om technische ondersteuning te krijgen tijdens het onderwijs. De mate van ondersteuning die jij nodig hebt, stem je van tevoren af met de programma-assistent.

Presentielijst

Per dagdeel onderwijs wordt aanwezigheid van deelnemers geregistreerd op een presentielijst. Je ontvangt de presentielijst voorafgaand aan het onderwijs van de programma-assistent.

  • Bij onderwijs op locatie dienen de deelnemers zelf de presentielijst te tekenen. De NSPOH zorgt ervoor dat deze lijst klaarligt in desbetreffende zaal.
  • Bij online onderwijs maakt de Zoom-host de presentielijst in orde.

Powerpoint

Wanneer je tijdens het onderwijs werkt met powerpoint, willen we je vragen de NSPOH powerpoint template te gebruiken, inclusief disclosure sheet. We ontvangen na afloop van het onderwijs graag de gebruikte powerpointpresentatie of eventueel ander lesmateriaal. Deze voegt de programma-assistent toe aan de studiehandleiding in MijnNSPOH en wordt toegankelijk  voor deelnemers.

Evaluatie

We raden aan om aan het eind van jouw les het onderwijs kort te evalueren met de deelnemers.

Daarnaast wordt er aan het eind van ieder dagdeel automatisch een digitaal evaluatieformulier verstuurd naar deelnemers. Besteed aan het einde van jouw les nog even kort aandacht aan de evaluatie, dit zorgt voor een hogere respons. De uitkomst van deze evaluatie ontvang je van de NSPOH.

Ook ontvang je zelf aan het eind van het dagdeel een digitale evaluatie. Fijn als je dit wilt invullen, zo houden wij zicht op hoe de les is verlopen en waar eventuele verbeterpunten zitten.

Terug naar “Docentenhandleiding”