030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Training begeleidingsvaardigheden voor supervisoren van aios BG Print

In het kort

Begeleid je als supervisor een aios bedrijfsgeneeskunde? Volg dan deze tweedaagse training. Hiermee voldoe je aan de scholingseis van de NVAB en krijg je de nodige handvatten om samen met de praktijkopleider de aios goed op te leiden. En wil je daarna zelf ook erkend praktijkopleider worden? Dan heb je de mogelijkheid om met vrijstellingen aan die opleiding deel te nemen.

Wat je leert

Superviseren is een belangrijke taak die aandacht en zorgvuldigheid vraagt. Om supervisoren voor deze taak toe te rusten is deze tweedaagse training ‘Begeleidingsvaardigheden’ ontwikkeld. De NVAB verwacht dat iedere bedrijfsarts, die als supervisor van een aios bedrijfsgeneeskunde optreedt, vóór 1 januari 2027 de tweedaagse didactische scholing heeft gevolgd.

Deze training is voor een belangrijk deel vergelijkbaar met het eerste deel van de Basisopleiding praktijkopleiders. Je ontvangt informatie over het Landelijk Opleidingsplan (LOP) en de Kritische beroepsactiviteiten (KBA’s). Je oefent met praktijktoetsen. Je leert hoe je een goed start- en begeleidingsgesprek voert. Je krijgt een goed beeld van het verschil tussen feedback en sturing. In deze training komt de samenwerking tussen praktijkopleider en supervisor ook aan de orde. Na deze training kun je als supervisor de aios in lijn van de opleiding begeleiden en ook de nodige terugkoppeling verzorgen aan de praktijkopleider en voldoe je als supervisor aan de aios van de NVAB.

Wil je verder gaan om erkend praktijkopleider te worden? Dan voer je enkele aanvullende opdrachten uit en start je binnen twee jaar na het afronden van deze tweedaagse met het tweede deel van de Basisopleiding praktijkopleiders. Je kunt, met inachtneming van de overige vereisten van de RGS, je erkenning als praktijkopleider aanvragen vanaf de eerste dag van dat tweede deel.

Na afloop van deze tweedaagse scholing

• ben je bekend met de hoofdlijnen van de opleiding van de aios en weet je waar je de praktijktoetsen kunt vinden;
• weet je hoe je een startgesprek en een begeleidingsgesprek voert met de aios;
• weet je hoe je goede feedback geeft en wat het verschil is met sturing;
• weet je hoe je de beoordeling van de aios door de praktijkopleider optimaal kunt ondersteunen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

• N.J.Th. (Col) Prevoo, psycholoog, zelfstandig trainer bij Klotz, Schouten en Prevoo, opleider/adviseur NSPOH. Als docent betrokken bij opleidingen voor aios en voor opleiders.
• M. (Myriam) Gijsbers-van Pesch. Vanuit haar bedrijf Reflaction verzorgt zij bij de NSPOH allerlei modules, bijvoorbeeld over leiderschap, veranderkunde en samenwerking. Daarnaast is ze trainer bij de basisopleiding en didactische scholingen voor praktijkopleiders van aios sociale geneeskunde.
• A.C.W. (Lieke) Reus, bedrijfsarts, erkend praktijkopleider bij de Rijksoverheid. Coördinerend bedrijfsarts en coach.
• J.J. (Jelle Jan) de Schipper, onderwijskundige adviseur bij de NSPOH. Jelle Jan is gezondheidswetenschapper en opleidingskundige en is coördinator van de teams ‘Scholing praktijkopleiders’ en‘Leren en Ontwikkelen’.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je geregistreerd bedrijfsarts bent en met een praktijkopleider begeleiding geeft of gaat geven aan een aios bedrijfsgeneeskunde. De randvoorwaarden in de organisatie (tijd, akkoord werkgever) moeten zodanig zijn dat het voor jou mogelijk is deze training af te ronden.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.