030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu
Medisch screenen in de frontoffice van de JGZ  

Pluis – niet pluis

In het kort

De wereld van ‘Zorg voor Jeugd’ verandert: het speelveld is breder geworden dan alleen de JGZ; verpleegkundigen krijgen steeds meer een rol aan de voorkant, als eerste aanspreekpunt bij iedere vraag over opgroeien en opvoeden die ouders (en jongeren) hebben; artsen daarentegen worden vooral ingezet zodra er echt iets aan de hand lijkt te zijn. Om daarop in te spelen ontwikkelde de NSPOH in samenwerking met uitvoerende JGZ-organisaties de training “Pluis – niet pluis” waarin verpleegkundigen de vaardigheden aanleren om alle consulten uit te voeren bij gezonde kinderen, inclusief delen van het lichamelijk onderzoek. Artsen worden ‘getraind om te trainen’, zij leiden de verpleegkundige binnen hun team in de praktijk op.

Wil je meer lezen over wat taakherschikking inhoudt en wat implementatie met zich meebrengt? Bekijk dan eens de documenten op deze pagina van ZonMw.

Wat je leert

Eén dag samen training, vijf dagen onderwijs en vier maanden praktijkopleiding

We bieden dit incompany traject op maat voor iedere organisatie.

Bij de JGZ kunnen ouders terecht met allerlei vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen, en ook vindt hier vroegsignalering van een aantal medische afwijkingen plaats. In deze module leren JGZ-verpleegkundigen een aantal medische screeningen zelfstandig uit te voeren, zodat zij bekwaam zijn de reguliere JGZ-consulten bij gezonde kinderen volledig uit te voeren. (Gezond heet een kind in praktijk wanneer na een eerste triage door verpleegkundige en arts, in overleg met ouders, is besloten dat er geen medische reden tot zorg is rondom een kind.) De module bestaat uit vijf dagen cursorisch onderwijs en een praktijkopleiding van vier maanden bij de eigen JGZ-organisatie. De daar werkzame jeugdarts treedt op als praktijkopleider. Hij/zij begeleidt de verpleegkundige intensief bij het aanleren en lege artis uitvoeren van de in het onderwijs geleerde medische screeningen.
Om deze samenwerking als trainer en trainee op een goede manier te starten volgen verpleegkundige en jeugdarts de eerste scholingsdag samen. Als team bezin je je op kwesties als:

  • Wat is het belang van feedback vragen en feedback geven?
  • Hoe zie ik mijn rol nu en in de toekomst?
  • Wat vind ik leuk, lastig en spannend aan wat er gaat veranderen?
  • Hoe kunnen we elkaar helpen om bespreekbaar te houden wat lastig is?
  • Hoe houden we helder waar de grenzen van ons beider competenties liggen?

Gedurende de vier volgende onderwijsdagen leer je hoe je geprotocolleerde screeningen (hart, heupen en visus) uitvoert. Je leert wat normaal is en wat niet (pluis en niet pluis), zodat je weet wanneer je moet verwijzen naar de jeugdarts. Meteen vanaf het begin start de training in de praktijk, die ongeveer vier maanden duurt. Je woont spreekuren bij van jouw praktijkopleider en leert stapsgewijs zelfstandig consulten doen (on-the-job-training). Na afloop van deze vier maanden nemen we 3 KPB’s af namelijk: oogonderzoek, Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek en praktijkbeoordeling algemeen. Daarnaast is er tussentijds een praktijkbeoordeling om het leerproces te monitoren.

Na afloop van deze module:

  • kun je zelfstandig de medische screeningen in de JGZ uitvoeren die voor jou van toepassing zijn.
  • kun je beredeneren wanneer jouw bevindingen normaal (pluis) of afwijkend (niet pluis) zijn.
  • ben je in staat de JGZ-consulten op de verschillende leeftijden uit te voeren en de screeningen daarin in te passen conform richtlijnen.
  • kun je benoemen wanneer het nodig is jouw bevindingen te bespreken met de jeugdarts.

Voor wie

Deze module is bedoeld voor JGZ-verpleegkundigen, die werken in een organisatie die taakherschikking van arts naar verpleegkundige heeft ingevoerd of gaat invoeren. De praktijktraining vindt plaats in jouw eigen organisatie, onder leiding van je eigen jeugdarts als praktijkopleider.

Toelatingseisen

Je beschikt over een hbo-v diploma en je werkt bij een organisatie die taakherschikt gaat werken.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2022 kreeg een incompany uitvoering van deze module een 8,2. En in 2021 kreeg deze module van de deelnemers een 8,3.

De NSPOH heeft al meer dan 500 verpleegkundigen geschoold om “pluis-niet pluis” te kunnen onderscheiden in de frontoffice van de JGZ. De jeugdartsen hebben hier een belangrijke rol in. We bieden dit incompany traject op maat voor iedere organisatie.

Eveline Kok en Yvonne Olsthoorn

Pluis-niet pluis-training helemaal ingeburgerd bij GGD Amsterdam

Eveline Kok (rechts op de foto) is jeugdarts KNMG en praktijkbegeleider van jeugdverpleegkundigen die de Pluis-niet pluis scholing volgen. Zij verzorgt ook zelf Pluis-niet pluis scholing. Yvonne Olsthoorn (links op de foto) is teamleider en jeugdverpleegkundige. In 2019 stapten zij samen naar het MT om te overleggen over de inzet van de Pluis-niet pluis scholing van de NSPOH binnen GGD Amsterdam. Eveline: ‘Omdat ik al lessen hierin verzorgde, wist ik wat voor impact de taakherschikking heeft op organisaties én wat organisaties ermee kunnen bereiken. Het Pluis-niet pluis traject is heel waardevol ter ondersteuning.’ In december 2019 startte GGD Amsterdam ermee. Inmiddels is het een ingeburgerde opleiding – op het moment van spreken zijn er 10 groepen van 16 personen incompany getraind en werken er jeugdverpleegkundigen met een Pluis-niet pluis certificaat op alle 35 locaties in Amsterdam en Amstelland van GGD Amsterdam.

Verder lezen? Lees hier het volledige interview.

Contact

Wil je er meer over weten? Neem contact op met een van de opleiders door een e-mail te sturen naar pluis@nspoh.nl.

Heb je een andere vraag over onze opleidingen, bij- en nascholing of incompany trainingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!