030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleidingstraject arts seksuele gezondheid Print

De regionale centra voor seksuele gezondheid bieden laagdrempelige zorg aan doelgroepen met hoog risicogedrag en aan sociaal kwetsbare groepen. Voor deze doelgroepen bieden zij spreekuren voor de preventie en behandeling van soa. Voor jongeren onder de 25 jaar bieden zij seksualiteitshulpverlening. Soa-bestrijding en seksualiteitshulpverlening kunnen hierbij niet los van elkaar gezien worden. Dit vraagt om professionals die competenties bezitten, behorend bij zowel de curatieve soa-bestrijding als bij de aanvullende seksualiteitshulpverlening.

Het opleidingstraject arts seksuele gezondheid sluit aan bij deze behoefte

Het opleidingstraject wordt georganiseerd door de NSPOH, Soa Aids Nederland, Rino Amsterdam, Rino Groep Utrecht en GGD Amsterdam en bestaat uit drie verplichte modulen en een optionele stage. Volgens het Kwaliteitsprofiel Aanvullende seksuele gezondheidszorg dienen artsen werkzaam op een CSG de drie verplichte onderdelen gevolgd te hebben om te kunnen voldoen aan de opleidingseisen.

Verplichte onderdelen:

Optioneel:

Aanmelding en informatie

Het is op dit moment nog niet mogelijk om je in een keer in te schrijven voor het gehele opleidingstraject. Voor onderdelen 1, en 4 schrijf je je in via de website van de NSPOH. Voor onderdeel 2 schrijf je je in via de website van SANL. Voor onderdeel 3 schrijf je je in bij de desbetreffende aanbieder (Rino Amsterdam of Rino groep Utrecht). Je ontvangt per module een certificaat.

 • Seksuele gezondheid voor artsen

In de module Seksuele gezondheid voor artsen wordt seksuele gezondheid als een integraal vraagstuk benaderd. Je krijgt inzicht in de samenhang tussen soa- en seksualiteitshulpverlening vanuit een breder public health perspectief. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de medische theorie over soa, consultvoering en partnerwaarschuwing. Je sluit de module af met een kennistoets. Daarnaast maakt een kleine praktijkopleiding onderdeel uit van deze module.

 • Motiverende gespreksvoering in de soa- en hiv-bestrijding

Met deze methode kun je je cliënt beter ondersteunen bij gedragsverandering. In 3 dagen leer je de basis van deze succesvolle techniek in praktijk te brengen. Je leert hoe je de motivatie bij je cliënten kan versterken en kansen voor groei beter te benutten. Hierdoor is je cliënt beter in staat om te kiezen voor gezond gedrag.

Je meldt je aan via de website van Soa Aids Nederland.

 • Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

In deze module leer je seksualiteit bij jongeren bespreekbaar maken. Hiervoor krijg je veel achtergrondkennis over veel voorkomende vragen en problemen over seksualiteit in brede zin.

Tijdens de praktijkopleiding voer je diverse praktijkopdrachten uit en bouw je een portfolio op. Je sluit de module af met een openboekexamen. De thema’s van de 6 modules van deze scholing zijn:

 • Seks als bio-psycho-sociaal fenomeen.
 • Seksuele problemen en disfuncties.
 • Seksuele en genderdiversiteit.
 • Anticonceptie en soa.
 • Seksueel geweld en traumatisering.
 • Seksuologisch educatief lichamelijk onderzoek.

Deze module wordt afwisselend georganiseerd door Rino Amsterdam en Rino groep Utrecht.  Je meldt je aan via de betreffende aanbieder.

 • Optioneel: Stage soa-poli GGD Amsterdam

soa-poli GGD Amsterdam - stage NSPOHDeze stage is bedoeld voor artsen en verpleegkundig specialisten die recent zijn ingewerkt op de eigen werkplek en graag meer ervaring willen opdoen met intakes en behandelconsulten.

Je meld je aan via de website van de NSPOH. Klik op Stage soa-poli GGD Amsterdam voor meer informatie.

Na afloop van dit opleidingstraject:

 • kun je uitleggen hoe de ASG in Nederland is georganiseerd en welke betekenis dit heeft voor het triage- en testbeleid op soa en de seksualiteitshulpverlening;
 • kun je populatiegerichte risico’s en trends op het gebied van soa en seksualiteit signaleren en daar adequaat op inspringen;
 • kun je hierbij de vertaling maken naar de meer algemene betekenis voor de infectieziektebestrijding en de public health in het algemeen;
 • kun je de belangrijkste soa volgens protocol behandelen en preventieve maatregelen inzetten;
 • kun veel voorkomende problemen en vragen over seksualiteit beschrijven en kun je die bespreekbaar maken bij jongeren;
 • kun je cliënten via ‘counseling op maat’ motiveren voor gedragsverandering;
 • kun je zelfstandig behandelconsulten uitvoeren.

Voor wie

Artsen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn op een Centrum seksuele gezondheid van de GGD. Deze module is ook interessant voor andere artsen en verpleegkundig specialisten die in hun werk te maken hebben met soa-bestrijding en seksualiteitshulpverlening. Zij werken bijvoorbeeld binnen defensie, de JGZ, een penitentiaire inrichting of een commerciële soa-kliniek.

Toelatingseisen

 • BIG-registratie als basisarts.
 • BIG-registratie als verpleegkundig specialist.