030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Aanvullende seksuele gezondheidszorg Print

De tekst hieronder is verouderd. In het voorjaar 2021 worden deze opleidingsprogramma’s voor artsen en verpleegkundigen herzien.  Na herziening kun je ook weer inschrijven. De vernieuwde opleidingen gaan naar verwachting najaar 2021 van start. 

In het kort

Werk je als arts of verpleegkundige binnen de aanvullende seksuele gezondheidszorg en wil je de link kunnen leggen tussen preventie en behandeling van soa en seksualiteitshulpverlening? Heb je daarnaast oog voor individuele hulpvragen en wil je deze kunnen vertalen naar populatiegerichte risico’s en trends? Doe dan deze opleiding Aanvullende seksuele gezondheidszorg voor artsen en verpleegkundigen.

Wat je leert

Curatieve soa-bestrijding en aanvullende seksualiteitshulpverlening binnen de public health

De opleiding bestaat uit losse modules. Daardoor zijn soa preventie, curatie en seksualiteitshulpverlening vanuit een public health standpunt met elkaar in evenwicht. Artsen en verpleegkundigen volgen het programma deels gezamenlijk en deels apart.

De regionale centra voor seksuele gezondheid bieden laagdrempelige zorg aan doelgroepen met een hoog risicogedrag en aan sociaal kwetsbare groepen. Voor deze doelgroepen bieden zij spreekuren voor de preventie en behandeling van soa. Voor jongeren onder de 25 jaar bieden zij seksualiteitshulpverlening. Soa-bestrijding en seksualiteitshulpverlening kunnen hierbij niet los van elkaar gezien worden. Dit vraagt om professionals die competenties bezitten, behorend bij zowel de curatieve soa-bestrijding als bij de aanvullende seksualiteitshulpverlening.

Na afloop van deze opleiding

 • kun je populatiegerichte risico’s en trends signaleren en daar adequaat op inspringen.
 • ken je de ziektebeelden, diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende soa.
 • kun je cliënten via ‘counseling op maat’ motiveren voor gedragsverandering.
 • ben je bekend met veel voorkomende problemen en vragen over seksualiteit en kun je die bespreekbaar maken bij jongeren.
 • kun je intakes en behandelconsulten uitvoeren.

Docenten

Op verzoek van GGD GHOR Nederland coördineert de NSPOH de opleidingen. De NSPOH werkt hierin samen met Soa Aids Nederland, GGD Amsterdam, RINO Groep Utrecht en RINO Amsterdam.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Driedaagse startmodule ASG: het public health perspectief

In deze module wordt seksuele gezondheid als een integraal vraagstuk benaderd. Je krijgt inzicht in de samenhang tussen de soa- en seksualiteitshulpverlening vanuit een breder public health perspectief. Immers, de centra voor seksuele gezondheid hebben tot taak om populatiegerichte risico’s en trends te signaleren en daar adequaat op in te springen. Je maakt een moduleopdracht over de ASG problematiek van een specifieke doelgroep uit jouw eigen regio.

Meer informatie over en aanmelden voor de Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief.

 • Driedaagse vervolgmodule ASG: soa-bestrijding

In dit deel van de opleiding volgen verpleegkundigen en artsen apart onderwijs.

De module voor verpleegkundigen focust op de medische theorie over seksueel overdraagbare aandoeningen. Via een syndromale benadering leer je de belangrijkste soa te herkennen en volgens de verpleegkundig stappenplannen te behandelen. De nadruk ligt op gonorroe, chlamydia (inclusief LGV), syfilis, hiv en hepatitis B. Dit zijn de vijf soa waar, in de regionale soa-centra en in het kader van de regeling ASG, na triage op getest en behandeld wordt. Je sluit de module af met een kennistoets.

Meer informatie over en aanmelden voor de Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor verpleegkundigen

De module voor artsen focust op de medische theorie over seksueel overdraagbare aandoeningen. De nadruk ligt op gonorroe, chlamydia (inclusief LGV), syfilis, hiv en hepatitis B. Dit zijn de vijf soa waar, in de regionale soa-centra en in het kader van de regeling ASG, na triage op getest en behandeld wordt. Maar ook ander soa komen aan bod. Via een syndromale benadering verdiep je je kennis over de ziektebeelden, diagnostiek en behandeling. Je sluit de module af met een kennistoets.

Meer informatie over en aanmelden voor de Vervolgmodule ASG: soa-bestrijding voor artsen

 • Driedaagse module Motiverende gespreksvoering in de soa- en hiv-bestrijding

Soa Aids Nederland nodigt je uit voor deze driedaagse module. Motiverende gespreksvoering gaat uit van motivatie als belangrijkste kracht achter gedragsverandering. Deze gesprekstechniek bestaat uit een combinatie van bestaande modellen en therapieën met een klantgerichte, directieve manier van counseling. Kenmerkend aan deze manier van counselen is dat er rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en behoeftes van de cliënt, het zogenaamde ‘counselen op maat’.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 • De vier processen van motiverende gespreksvoering onderscheiden.
 • Het ‘echt’ contact maken met de cliënt en houden.
 • Het aanbrengen van focus voor gedragsverandering, verandertaal ontlokken en versterken.
 • Het gezamenlijk opstellen van een actieplan met de cliënt.
 • Het aanleren van gespreksvaardigheden en het geven van informatie en advies volgens motiverende gespreksvoering.
 • Het op adequate wijze omgaan met wrijving en gedragsbehoud.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Klik op Motiverende gespreksvoering in de soa- en hiv-bestrijding voor meer informatie.

 • Tiendaagse module Algemene scholing aanvullende seksuele hulpverlening (AS-ASH)

Deze vernieuwde module stond voorheen bekend als de Sense opleiding. De module is een gezamenlijk initiatief van RINO Amsterdam en RINO Groep Utrecht en heeft tot doel om seksualiteit bij jongeren bespreekbaar te maken. Daarnaast leer je veel voorkomende problemen en vragen over seksualiteit in brede zin benoemen. Denk daarbij aan anticonceptie en seksuele hulpverleningsmogelijkheden.

Bij zorgvragen rond seksualiteit en preventie van ongewenste zwangerschap worden van verpleegkundigen en artsen grotendeels dezelfde competenties vereist. Daarnaast is samenwerking tussen beide beroepsgroepen essentieel voor een effectieve voorlichting, preventie en hulpverlening. Artsen en verpleegkundigen volgen drie van de vier modules daarom samen. Waar nodig wordt functie-specifieke verdieping bereikt in de opdrachten. De vierde module richt zich op de functie-specifieke competenties en deze volgen beide groepen apart. Elke module duurt vijf dagdelen. Tijdens de scholingsperiode voer je praktijkopdrachten uit. Je sluit de module af met een take-home openboek examen.

In de modules komen de volgende thema’s aan bod:

 • Module 1: Seks als bio-psycho-sociaal fenomeen
 • Module 2: Seksuele problemen en disfuncties
 • Module 3: Anticonceptie en soa
 • Module 4: Functie-specifiek voor verpleegkundigen: verdieping en signalering van (gevolgen) van seksueel geweld en specifieke zorgvragen van subpopulaties (MSM, sekswerkers etc.)
 • Module 4: Functie-specifiek voor artsen: seksuologisch lichamelijk onderzoek, intra-uteriene en invasieve anticonceptiemethoden.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Klik op Algemene scholing aanvullende seksuele hulpverlening (AS-ASH) voor meer informatie.

 • Tweedaagse stage

soa-poli GGD Amsterdam - stage NSPOHHet team van de soa-poli van de GGD Amsterdam verwerkt jaarlijks meer dan 40.000 consulten. In het team werken verpleegkundigen seksuele gezondheid, basisartsen, arts-assistenten dermatologie, dermatologen, laboranten en medisch microbiologen. Er wordt dagelijks veel SOA-gerelateerde pathologie gezien.

Als stagiair word je per polidag(-deel) gekoppeld aan een ervaren verpleegkundige. Met deze verpleegkundige loop je het spreekuur mee. Per dag doe je ca. 10 intakes en/of behandelconsulten. De intakes betreffen cliënten met en zonder klachten, gewaarschuwden, SENSE-consulten, PEP-consulten, en verdenkingen acute HIV. De behandelconsulten omvatten medicatie-uitgifte en partnerwaarschuwing.

Er is veel overleg tussen verpleegkundigen en artsen. Regelmatig komt een arts op de behandelkamer voor aanvullend lichamelijk onderzoek. De stage duurt meerdere dagen. Zo kun je zoveel mogelijk consulten meemaken en SOA-gerelateerde ziektebeelden zien.

Desgewenst kun je maximaal één dagdeel van de stage meelopen in het laboratorium voor sneldiagnostiek dat in de poli aanwezig is. Je kunt hier microscopische preparaten beoordelen en sneltesten doen. Bijvoorbeeld die voor HIV en infectieuze syfilis (donkerveldonderzoek en RPR).
Het stageplan wordt in overleg met jou op maat samengesteld. Dit betekent dat op basis van jouw persoonlijke leerdoelen voor een andere stage-indeling gekozen worden.

N.B. Als de stagedata eenmaal zijn vastgesteld kunnen deze niet meer gewijzigd worden! Klik op Stage soa-poli GGD Amsterdam voor informatie.

Voor wie

Voor artsen en verpleegkundigen die werken in een centrum voor seksuele gezondheid en meer willen leren over seksuele gezondheidszorg.
Onderdelen van deze opleiding kunnen ook interessant zijn voor andere artsen en verpleegkundigen die in hun werk te maken hebben met soa-bestrijding en seksualiteitshulpverlening. Zij werken bijvoorbeeld binnen de JGZ, defensie of een penitentiaire inrichting.

Toelatingseisen

Verpleegkundigen beschikken bij voorkeur over niveau 5 met post-hbo opleiding M+G.
Artsen dienen te beschikken over een diploma basisarts BIG geregistreerd.

Praktische informatie

Wanneer

Instroom is per module mogelijk.

Waar

Afhankelijk van de module in Utrecht of Amsterdam. Zie de specifieke module-webpagina’s voor de locatie.