030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Hoe aios JGZ begeleiden bij praktijkopdracht Signaleren voor beleid?

Datum: 15 jan '24

In het kort

Ben je praktijkopleider van een of meer aios jeugdgezondheidszorg? Dan begeleid en beoordeel je deze artsen in opleiding bij het maken van praktijkopdrachten. Recent is besloten de praktijkopdracht Signaleren voor beleid aan te passen en uit te breiden. Hiervoor is naast feedback ook hulp bij het zoeken van een onderwerp nodig. Om jou en andere praktijkopleiders JGZ hierin te ondersteunen biedt de NSPOH een korte online geaccrediteerde bijscholing.

Wat je leert

Leer hoe je je aios ondersteunt bij de keuze van een opdracht, opbouwend feedback geeft en de opdracht uitlegt.

Na een korte introductie gaan we aan de slag met oefeningen.

Na afloop van deze module kun je:

 • jouw aios ondersteunen in het maken van keuze voor een onderwerp van deze opdracht.
 • opbouwende feedback geven voor deze opdracht.
 • de opdracht aan de aios uitleggen.

Docenten

 • Lineke Dogger, arts M+G, instituutsopleider NSPOH.
 • Lianne Reijnders, opleider NSPOH.

Voor wie

Praktijkopleiders jeugdartsen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

DIDO Verschillen in voorkennis bij deelnemers, wat nu?

Datum: 8 dec '23

In het kort

Wil je graag inspiratie om aan te sluiten bij verschil in voorkennis bij deelnemers? In deze workshop leer je hoe je verschillen in voorkennis bij deelnemers effectief kunt inzetten in het onderwijs. Je krijgt handvatten om zicht te krijgen op jouw deelnemersgroep, je leert op welke aspecten je kunt differentiëren in je onderwijs en je gaat aan de slag om dit toe te passen op jouw eigen lesplan.

Wat je leert

Niet iedere deelnemer komt met dezelfde voorkennis en ervaring naar jouw les toe. Hoe sluit je aan bij deze verschillen in een deelnemersgroep? Hoe maak je het onderwijs toch effectief voor iedereen en voorkom je dat deelnemers afhaken? Dat leer je in deze workshop.

We gaan in op vragen als:

 • Hoe goed ken je de samenstelling van de groep qua verschil in voorkennis en ervaringsniveau?
 • Wat is de meerwaarde van het aansluiten bij verschil in voorkennis in de groep?
 • Op welke aspecten kun je differentiatie aanbrengen in het onderwijs?
 • Wat heb jij nodig om hiermee te gaan experimenteren?

Je gaat aan de slag om een van jouw eigen lessen te verrijken met differentiatie werkvormen. Zo sluit je deze module af met een concreet resultaat: een les waarbij ondanks een verschil in voorkennis de les effectief en aansprekend is voor iedereen.

Na afloop van deze module:

 • ken je mogelijkheden om de diversiteit in voorkennis van de deelnemers in kaart te brengen.
 • ben je je bewust van de meerwaarde van het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs.
 • kun je jouw lesplan verrijken met werkvormen die aansluiten bij de mate van diversiteit in jouw groep.
 • voel je je aangemoedigd en heb je handvaten gekregen om te experimenteren met differentiëren.

Aanvullende informatie

 • Neem ter voorbereiding een les mee van een onderwijsdag die je zelf geeft of gaat geven en waarin je wilt aansluiten bij verschil in voorkennis.
 • Deze workshop is inclusief diner.
 • Bij vragen kun je mailen naar dido-scholingen@nspoh.nl.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door:

 • Susana van der Klei, onderwijskundige NSPOH.
 • Corine Sengers, opleider/adviseur NSPOH

Voor wie

De workshop is bedoeld voor docenten en opleiders die lesgeven bij de NSPOH en die met een frisse blik naar hun eigen onderwijsopzet willen kijken.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Basisprincipes van lesgeven en begeleiden

Datum: 23 okt '23

In het kort

Wil jij je verder ontwikkelen in lesgeven en begeleiden van lerenden op de werkvloer? Maak kennis met de basisprincipes daarvan in deze tweedaagse scholing.

Wat je leert

Als professional is het belangrijk dat je lessen kunt opzetten en verzorgen. In een lerende organisatie gebruik je dagelijkse werksituaties als leermomenten en begeleid je collega’s of anderen in hun leerproces in de praktijk.

In deze tweedaagse module leer je de basisprincipes daarvan kennen aan de hand van verschillende modellen.
Op de eerste dag nemen we je mee aan de hand van verschillende theorieën en inzichten in het ontwikkelen en geven van onderwijs. Je ontvangt tips en tricks en gaat zelf oefenen. Op de tweede dag kijken we ook weer vanuit de theorie naar verschillende manieren van begeleiden en coachen en laten we je ook hierin een aantal manieren ervaren. Na afloop heb je een aantal handvatten voor jouw lessen en begeleidingsgesprekken en kun je keuzes maken op basis van de aangereikte theorie.

We wisselen theorie en praktijk af. Je gaat zelf oefenen en ervaren wat verschillende manieren van lesgeven en begeleiden met je kunnen doen.

Na afloop van deze module

 • kun je de belangrijkste basisprincipes van effectieve kennisoverdracht aan lerenden op de werkvloer benoemen en voorbeelden daarvan geven.
 • kun je een globaal lesplan opstellen.
 • kun je een, gedeelte van, een les verzorgen.
 • kun je een aantal vormen van het begeleiden van een lerende op de werkvloer benoemen en uitleggen wanneer je welke vorm gebruikt.
 • kun je enkele gesprekstechnieken, die geschikt zijn voor bij het begeleiden van een lerende op de werkvloer, gebruiken in een oefensituatie.

Voor wie

Professionals in de public en occupational health zoals artsen (ook artsen in opleiding), verpleegkundigen en (arbo)professionals die al enige ervaring hebben in lesgeven en begeleiden.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren docent en coach. Corine Sengers MA, is lange tijd werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als docent in het mbo. Daarnaast heeft ze ervaring in het coachen en begeleiden van verschillende mensen met leervragen op het gebied van werk en onderwijs. De afgelopen jaren werkte zij ook als intervisiebegeleider en gespreksleider Moreelberaad. Binnen het onderwijs geeft ze ook training en coaching aan startende docenten.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische scholing – Balans voor de aios tijdens de tropenjaren

Datum: 5 sep '23

In het kort

Veel aios hebben tijdens de opleiding een jong gezin of verwachten een kind. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Wil je leren hoe je als praktijkopleider de aios helpt zoeken naar balans tijdens de tropenjaren? Volg dan deze eendaagse didactische scholing Balans voor de aios tijdens de tropenjaren.

Wat je leert

Wat kun je als praktijkopleider doen?

Veel artsen vinden het een uitdaging om werk en gezin op een fijne manier te combineren. Veel aios worden zwanger tijdens de opleiding of hebben een jong gezin. Tijdens deze tropenjaren wordt er veel gevraagd; thuis, op het werk en vanuit de opleiding. Aios ervaren vaak een hoge werkdruk, stress en burn-outklachten.

Wat kun je als praktijkopleider doen in het begeleiden van aios in deze drukke levensfase? Tijdens deze dag gaan we dieper in op hoe je in gesprek gaat en blijft met je aios over balans, energiegevers en energienemers. Een onderdeel hiervan is om je bewust te worden van je voorbeeldfunctie en hoe jij zelf omgaat met balans. Daarnaast staan we stil bij het belang van de eerste 1000 dagen, wet- en regelgeving, jouw rol als praktijkopleider en ook de grenzen hiervan.

Het is een actieve onderwijsdag met discussie, kennisoverdracht, oefening, casuïstiek en zelfreflectie.

Na afloop van deze module:

 • kun je verschillende methoden om in te checken met je aios inzetten.
 • ben je je bewust van je eigen voorbeeldgedrag.
 • heb je meer kennis opgedaan over (het belang van) de eerste 1000 dagen en een gezonde start.
 • ben je op de hoogte van de rechten van artsen op de werkvloer tijdens en na de zwangerschap (inclusief partner).
 • kun je het gesprek aangaan met aios over het zoeken naar balans, energiegevers en energienemers.
 • heb je geoefend met je coachende rol als praktijkopleider en ben je je bewust van de grenzen van deze rol.
 • ken je de mogelijkheden van keuzeonderwijs en coaching waar je de aios naar kan verwijzen.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? Ook in 2024 betaalt SOGEON voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G in september 2024 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door dr. Sanne de Laat. Zij is arts maatschappij + gezondheid en praktijkopleider bij de GGD Hart voor Brabant. Ze werkt als jeugdarts en beleidsadviseur met extra aandacht voor de eerste 1000 dagen en Kansrijke Start. Ook coacht ze artsen tijdens de zwangerschap en in de periode daarna met jonge kinderen.
Sanne heeft drie kinderen en verwacht in oktober 2023 een vierde. Het zoeken naar balans tijdens de tropenjaren is ook haar niet vreemd.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische terugkomdag – Praktijkopleiders ITM

Datum: 8 jun '23

In het kort

De meeste aios doorlopen hun opleiding succesvol. Echter, het kan voorkomen dat een aios tegen zaken aanloopt, waarbij mogelijk stagnatie van de opleiding optreedt. In dergelijke gevallen, waarbij vragen spelen over de geschiktheid voor de opleiding van de aios, kan een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT) ingezet worden.

Wat je leert

Geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT)

Dit GBT-traject dient als hulpmiddel om de aios over de streep van de opleiding te trekken. Wat houdt het GBT-traject precies in? Hoe herken je signalen als praktijkopleider? Wanneer zet je het in? En waar moet je dan allemaal aan denken? Dit zijn relevante vragen die we tijdens de terugkomdag bespreken.

Na afloop van deze module:

 • ben je bekend met de infographic ‘geïntensiveerd begeleidingstraject bij de NSPOH’.
 • weet je wat argumenten zijn om een GBT-traject in te zetten.
 • ben je je bewust van wat nodig is als professional om een GBT-traject te begeleiden.

Voor wie

Praktijkopleiders van aios infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde (ITM).

Docenten

Opleiders NSPOH van de opleiding ITM, Kyra Maetzdorf, Ingrid Snijdewind en Ans van Lier.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische scholing – De MBTI als hulpmiddel in de begeleiding

Datum: 3 mei '23

In het kort

Testen zijn er in allerlei soorten en maten. De MBTI (Myers Briggs Type Indicator) kan jou helpen om onderlinge verschillen in samenwerking en communicatie te begrijpen. Wil je inzicht in voorkeursgedrag van jou en je aios en weten en hoe de verschillende stijlen op elkaar in kunnen werken? Volg dan deze didactische scholing De MBTI als hulpmiddel in de begeleiding.

Wat je leert

Gebruik de MBTI om je aios nog beter te begeleiden

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Deze telt mee als een dag erkende didactische scholing voor praktijkopleiders.

Je maakt op deze dag kennis met de MBTI. Deze manier van kijken is gebaseerd op de karaktertypologieën volgens Jung. Meer dan 50 jaar onderzoek en ontwikkeling hebben meegewerkt aan de betrouwbaarheid en validiteit van dit instrument. De Indicator beoordeelt niet maar ordent je voorkeursstijl en geeft een richting voor je vanzelfsprekende kwaliteiten en valkuilen. Het geeft inzicht in jezelf en geeft mensen de ruimte hun onderlinge verschillen beter te begrijpen. Vanzelfsprekend gaat het ook om de wijze waarop verschillende stijlen op elkaar in kunnen werken. We werken toe naar antwoorden op de vraag: hoe kan ik deze informatie gebruiken om mijn aios nog beter te begeleiden?

Je vult vooraf de MBTI-vragenlijst in.

Na afloop van deze eendaagse module:

 • ben je je bewust van een aantal kwaliteiten en valkuilen van zowel jezelf als je aios.
 • heb je je inzicht in de effecten van (eigen) gedrag vergroot.
 • ben je je bewust van het verschil tussen inhoud en proces in de communicatie.
 • beschik je over handvatten voor het begeleiden van je aios en heb je hiermee geoefend.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door Kathinka Fortuin, facilitator in organisatie- en persoonlijke ontwikkeling en sinds 1989 oprichter/ eigenaar van Bureau Liedeweijde.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? SOGEON betaalt dan dit jaar voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G op 20 september 2023 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Praktijkopleiderscholing beheer sturing en verbetering

Datum: 4 apr '23

In het kort

Publieke, private en professionele governancesystemen…. Het staat centraal in de module Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid: één van de grote modules van de opleiding arts Maatschappij + Gezondheid 2e fase. Maar wat houdt governance ook al weer in, en wat moet je als praktijkopleider van een aios 2e fase hierover weten? Hoe help je de aios een goed onderwerp voor deze module te kiezen? En hoe kun je als praktijkopleider je aios begeleiden bij het stellen van een goede sturingsvraag?

Wat je leert

De highlights van deze module en de rol van de praktijkopleider

Tijdens deze scholingsdag komen bovenstaande vragen aan bod.

 • Governance in de publieke gezondheidszorg: welke governancesystemen kennen we en hoe beïnvloeden de verschillende kenmerken van deze systemen onze mogelijkheden om te sturen in de publieke gezondheidszorg?
 • Hoe gaat mijn aios aan de slag in de module Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid? Wat is een passende sturingsvraag?
 • Verder vragen we je om vóóraf de studiehandleiding van de module Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid zorgvuldig door te lezen. Hierin komt onder andere aan bod hoe je een geschikt onderwerp voor de moduleopdracht kunt kiezen; een taak die gezamenlijk aan aios én praktijkopleider is toevertrouwd.

We wisselen ervaringen uit en discussiëren over hoe je je aios kunt helpen de theorie over governance toe te passen in de praktijk. In de middag oefenen we zelf met de materie en staan we stil bij hoe je je aios kunt ondersteunen bij deze module. Ook hier is er ruime gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen, uit te wisselen en te reflecteren op je rol als praktijkopleider bij de begeleiding van jouw aios.

Deze bijscholing telt mee als erkende didactische scholing voor praktijkopleiders.

Na afloop van deze module:

 • heb je je kennis over governance in de publieke gezondheid opgefrist.
 • kun je met meer kennis en ervaring van de inhoud van de module Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid je aios M+G-2e fase beter begeleiden.
 • heb je ervaren hoe het is om theorie uit de module Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid toe te passen in de praktijk.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios M+G 2e fase, of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios M+G 2e fase onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je praktijkopleider van een aios 2e fase? SOGEON betaalt dan dit jaar voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G op 20 september 2023 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Docenten

 • Dr. Thomas Plochg, directeur NPHF Federatie voor gezondheid.
 • Anja Koornstra, opleider MPH en moduledocent Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid.
 • Inge Douwes, opleidingsmanager MPH en moduledocent Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

DIDO Maak je onderwijs interactief

Datum: 22 mrt '23

In het kort

Wil je graag inspiratie om jouw onderwijs levendig en effectief in te vullen? In deze workshop leer je hoe je jouw onderwijs interactiever kan maken. Daarbij ga je zelf werkvormen ervaren en sparren met collega-docenten.

Wat je leert

Valkuil bij het geven van onderwijs over een onderwerp waar je veel van weet, is dat je vooral zelf veel aan het woord bent. Of dat de interactie vooral bestaat uit vragen stellen aan de deelnemers. Vanuit breindidactiek weten we echter dat deelnemers diepgaander leren als ze zelf actief iets maken of bedenken in plaats van passief naar een docent te luisteren.

In deze workshop verdiepen we ons zowel in het ‘waarom’ als in het ‘hoe’ van interactief onderwijs. We gaan praktisch aan de slag. Welke soorten interactieve werkvormen zijn er? Hoe maak je een keuze, passend bij de leerdoelen van je onderwijs? En waar moet je op letten bij de uitvoering?

Tijdens deze workshop krijg je tijd om met collega-docenten ideeën uit te wisselen en deze toe te passen in je eigen lesontwerp.

Na afloop van deze workshop:

 • kun je uitleggen wat interactief onderwijs inhoudt en wat de meerwaarde hiervan is.
 • kun je een lesontwerp verrijken met interactieve werkvormen.

Aanvullende informatie:

 • Neem ter voorbereiding een eigen les mee die je interactiever wilt maken.
 • Deze workshop is inclusief diner.
 • Bij vragen kun je mailen naar dido-scholingen@nspoh.nl.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door:

 • Annechien Verkerk, onderwijskundige NSPOH.
 • Heleen van Deuzen, onderwijskundige NSPOH.

Voor wie

De workshop is bedoeld voor docenten en opleiders die lesgeven bij de NSPOH en die met een frisse blik naar hun eigen onderwijs willen kijken.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische scholing – One Minute Coaching, de verdieping

Datum: 21 dec '22

In het kort

Fris je kennis op hoe je door middel van One Minute Coaching je aios kort en krachtig kunt begeleiden met korte interventies. Ga op zoek naar welke interventie jij wanneer inzet, welke mogelijkheden je nog meer hebt en oefen je vaardigheden met een acteur.

Wat je leert

De korte interventies van One Minute Coaching: complimenteren, inspireren, confronteren en provoceren, zijn heel effectief om snel de juiste invloed te hebben in je contact met je aios, maar ook om jezelf te “beschermen” niet altijd in de hulpstand te schieten bij een vraag van je aios. Gebruik je eigen talenten en die van je aios om tot een goede samenwerking en begeleiding te komen.  Deze module begint met een korte opfrisser waarin je weer scherp krijgt hoe deze interventies werken. Vervolgens wissel je uit met de docent en de andere deelnemers of je hier al ervaring mee hebt opgedaan en hoe jij en je aios dat ervaren hebben.

‘s Middags sluit een acteur aan zodat je de casuïstiek die ’s ochtends besproken is desgewenst opnieuw kunt oefenen. Wie weet wil je, als je op die situaties terugkijkt, de interventie toch op een andere manier toepassen.  Daarnaast wordt er verdieping gegeven in alle vier de interventies en wanneer je deze wel/niet inzet.

Na afloop van deze module:

 • ben je voldoende vaardig om een of meer One Minute Coaching interventies in te zetten die voor jou en je aios bruikbaar en relevant zijn.
 • weet jij wanneer je One Minute Coaching het beste inzet, ook wanneer je “in herhaling” valt.
 • weet je One Minute Coaching ook op jezelf toe te passen en zo tijd over te houden en meer in je eigen flow te kunnen werken.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door Harm van Kuijk, trainer One Minute Coaching en Lieke de Bruin, acteur One Minute Coaching.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

NB Deze dag bouwt voort op eerder onderwijs over One Minute Coaching. We gaan er daarom vanuit dat je een dagdeel over One Minute Coaching hebt gevolgd hebt als je je inschrijft voor deze dag. Twijfel je hierover? Check dan svp bij de NSPOH contactpersoon.

Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? Ook in 2024 betaalt SOGEON voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G in september 2024 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Gratis lunchwebinar met generatie-expert Kim Jansen

Datum: 20 dec '22

Nieuwjaarsgeschenk

Speciaal voor deelnemers, alumni, medewerkers en relaties organiseert de NSPOH op 10 januari 2023 een gratis lunchwebinar met generatie-expert Kim Jansen ter ere van het twintig jarig bestaan van de NSPOH. In twintig jaar tijd is er ontzettend veel veranderd op de werkvloer. Van fulltime naar parttime werken, van diversiteit naar inclusiviteit, van een profit en power mentaliteit naar purpose en pleasure. De creatieve, innovatieve en frisse blik van jong zorgt samen met de kennis, kunde en ervaring van de oudere garde dat je bij de tijd kan blijven en je zelf kan blijven vernieuwen. Met haar flair, speelsheid en humor neemt Kim je moeiteloos mee in haar verhaal. Het wordt interactieve sessie waarin ze jullie meeneemt in de wereld van verschillende generaties en de mogelijkheden om elkaar te versterken. Wees erbij.

Inschrijving

Klik op inschrijven om je op te geven voor dit webinar. Ben je al bekend bij ons? Dan kan je inloggen met je bestaande account. Nieuwe deelnemer? Dan kun je een nieuwe account aanmaken (let op dat je het hele inschrijfproces doorloopt). Je ontvangt een bevestigingsmail van je inschrijving.

De zoomlink en toegang tot het webinar vind je in jouw agenda van MijnNSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Schrijf je in!

Veel plezier met je nieuwjaarsgeschenk!