030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Zingeving en positieve gezondheid

Datum: 19 jun '24

In het kort

Zingeving is de meest gezondmakende kracht.’ aldus Machteld Huber.

Het belang van zingeving voor je gezondheid wordt nog weleens onderschat. Maar aandacht voor wie je bent, waar je voor staat en waar je “zin” vindt ligt aan de basis van je “zijn”. En dan hebben we het ook over je “zijn” als professional.
In twee dagen leer je het begrip ‘zingeving’ praktisch te maken voor jou als professional maar ook bespreekbaar te maken met je cliënten, waardoor zij meer grip krijgen op hun eigen gezondheid.

Wat je leert

Inhoud

In deze module ga je even terug naar je basis, je professionele identiteit: wat is de betekenis van je werk, wat is het doel, wat zijn de kaders ervan, met welke vragen loop jij rond? Ben je in staat je gedachten over zingeving te formuleren, dan vergroot je je weerbaarheid en veerkracht. Bij jouzelf en bij je patiënt.

Aan de hand van talloze praktische voorbeelden leer je over de verschillende vormen van zingeving, en over zingevingssferen en trainingssferen. Ook krijg je zicht op zingeving op de lange- en korte termijn, op egocentrische vormen van zingeving en altruïstische. Zo krijg je handvatten om met zingeving aan de slag te gaan.

Soort scholing

De docent, Peter Henk Steenhuis, kan waanzinnig schrijven maar is ook een boeiend spreker en kan verhalen vertellen zodat ze tot de verbeelding spreken. Op deze manier neem je de theorie tot je en wordt dit afgewisseld met interactieve werkvormen.

Na afloop van deze module

 • Kan je uitleggen waarom aandacht voor zingeving van belang is wanneer we het hebben over gezondheidsbevordering, het aanmeten van een gezonde leefstijl;
 • Kan je de verschillenden vormen van zingeving toelichten;
 • Kan je in eigen woorden vertellen hoe zingeving onderdeel uitmaakt van jouw professionele identiteit;
 • Ben je in staat om zingeving zelf ter sprake te brengen in je professionele rol;
 • Kan je uitleggen waarom zingeving een essentieel onderdeel is van positieve gezondheid.

Voor wie

Professionals in de sociale geneeskunde. Alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. Dit zijn dus o.a. artsen M&G, verpleegkundigen JGZ/AGZ, bedrijfs- en verzekeringsartsen, Arbo verpleegkundigen, POB.

Docenten

Peter Henk Steenhuis, journalist en schrijver.

Toelatingseisen

Post HBO of WO.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Training begeleidingsvaardigheden voor supervisoren

Datum: 1 mei '24

In het kort

Begeleid je als supervisor een aios bedrijfsgeneeskunde? Volg dan deze tweedaagse training. Hiermee voldoe je aan de scholingseis van de NVAB en krijg je de nodige handvatten om samen met de praktijkopleider de aios goed op te leiden. En wil je daarna zelf ook erkend praktijkopleider worden? Dan heb je de mogelijkheid om met vrijstellingen aan die opleiding deel te nemen.

Wat je leert

Superviseren is een belangrijke taak die aandacht en zorgvuldigheid vraagt. Om supervisoren voor deze taak toe te rusten is deze tweedaagse training ‘Begeleidingsvaardigheden’ ontwikkeld. De NVAB verwacht dat iedere bedrijfsarts, die als supervisor van een aios bedrijfsgeneeskunde optreedt, vóór 1 januari 2027 de tweedaagse didactische scholing heeft gevolgd.

Deze training is voor een belangrijk deel vergelijkbaar met het eerste deel van de Basisopleiding praktijkopleiders. Je ontvangt informatie over het Landelijk Opleidingsplan (LOP) en de Kritische beroepsactiviteiten (KBA’s). Je oefent met praktijktoetsen. Je leert hoe je een goed start- en begeleidingsgesprek voert. Je krijgt een goed beeld van het verschil tussen feedback en sturing. In deze training komt de samenwerking tussen praktijkopleider en supervisor ook aan de orde. Na deze training kun je als supervisor de aios in lijn van de opleiding begeleiden en ook de nodige terugkoppeling verzorgen aan de praktijkopleider en voldoe je als supervisor aan de aios van de NVAB.

Wil je verder gaan om erkend praktijkopleider te worden? Dan voer je enkele aanvullende opdrachten uit en start je binnen twee jaar na het afronden van deze tweedaagse met het tweede deel van de Basisopleiding praktijkopleiders. Je kunt, met inachtneming van de overige vereisten van de RGS, je erkenning als praktijkopleider aanvragen vanaf de eerste dag van dat tweede deel.

Na afloop van deze tweedaagse scholing

 • ben je bekend met de hoofdlijnen van de opleiding van de aios en weet je waar je de praktijktoetsen kunt vinden;
 • weet je hoe je een startgesprek en een begeleidingsgesprek voert met de aios;
 • weet je hoe je goede feedback geeft en wat het verschil is met sturing;
 • weet je hoe je de beoordeling van de aios door de praktijkopleider optimaal kunt ondersteunen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:

 • N.J.Th. (Col) Prevoo, psycholoog, zelfstandig trainer bij Klotz, Schouten en Prevoo, opleider/adviseur NSPOH. Als docent betrokken bij opleidingen voor aios en voor opleiders.
 • M. (Myriam) Gijsbers-van Pesch. Vanuit haar bedrijf Reflaction verzorgt zij bij de NSPOH allerlei modules, bijvoorbeeld over leiderschap, veranderkunde en samenwerking. Daarnaast is ze trainer bij de basisopleiding en didactische scholingen voor praktijkopleiders van aios sociale geneeskunde.
 • Een bedrijfsarts praktijkopleider.
 • J.J. (Jelle Jan) de Schipper, onderwijskundige adviseur bij de NSPOH. Jelle Jan is gezondheidswetenschapper en opleidingskundige en is coördinator van de teams ‘Scholing praktijkopleiders’ en‘Leren en Ontwikkelen’.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je geregistreerd bedrijfsarts bent en met een praktijkopleider begeleiding geeft of gaat geven aan een aios bedrijfsgeneeskunde. De randvoorwaarden in de organisatie (tijd, akkoord werkgever) moeten zodanig zijn dat het voor jou mogelijk is deze training af te ronden.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische scholing – Interculturele compentie

Datum: 24 apr '24

In het kort

Steeds vaker krijg je te maken met aios en collega praktijkopleiders met een andere culturele achtergrond. Gedrag op de juiste manier interpreteren en de juiste toon treffen die het door jou beoogde effect oplevert is dan niet altijd gemakkelijk. Tijdens deze dag word je je meer bewust van je aannames en referentiekader en krijg je eerste handvatten om hier goed mee om te gaan zodat alle aios gelijke kansen krijgen om door te groeien.

Wat je leert

Tijdens deze dag komt aan de orde hoe je eigen culturele normen en waarden, onbewuste patronen en stereotyperingen je denken en handelen beïnvloeden. Door oefeningen en casusbesprekingen krijg je meer zicht op je eigen culturele programmering. Zo ontdek je wat voor jou vanzelfsprekend is, maar voor de ander niet en hoe dit doorwerkt in samenwerking, begeleiding en beoordeling. Met behulp van het TOPOI model krijg je zicht op de aspecten die de communicatie beïnvloeden, zodat je weet aan welke knoppen je kunt draaien.

De ochtend wordt verzorgd door de trainers Charlie Obihara en Dorian Maarse, (co-)auteurs van ‘Interculturele communicatie in de zorg’  (van Gorcum, 2021) en ’Naar een inclusieve opleiding in de zorg’ (Amazon, 2024). ’s Middags bouwt trainer Harm van Kuijk met oefeningen door op wat er ’s ochtends besproken is.

Aan het einde van deze dag

 • heb je inzicht gekregen in handelwijzen en verwachtingen die je op basis van je eigen culturele achtergrond haast vanzelfsprekend toepast in het contact met je aios;
 • heb je handvatten gekregen hoe proactief op zoek te gaan naar de eigenheid van andere culturen;
 • heb je handvatten gekregen om de begeleiding van aios met een andere culturele achtergrond positief te beïnvloeden.

Docenten

 • Dorian Maarse, psycholoog en trainer Interculturele competenties bij Maarse & Mensen, training en advies.
 • Charlie Obihara, kinderarts-infectioloog/immunoloog en voormalig opleider in Tilburg.
 • (Harm) van Kuijk, trainer bij Convera Communicatie & Coaching, gecertificeerd trainer en acteur voor One Minute Coaching.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? Ook in 2024 betaalt SOGEON voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G in september 2024 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische scholing – Basisprincipes van lesgeven

Datum: 11 apr '24

In het kort

Wil jij je als praktijkopleider verder ontwikkelen in je vaardigheid om les te geven? Maak kennis met de basisprincipes daarvan.

Wat je leert

Als praktijkopleider instrueer en begeleid je vaak je aios in een 1 op 1 relatie. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat je meerdere aios en andere collega’s in een groep begeleidt.

Op deze dag didactische scholing leer je de basisprincipes van lesgeven kennen aan de hand van verschillende modellen. De docent neemt je mee aan de hand van verschillende theorieën en inzichten in het ontwikkelen en geven van onderwijs. Je ontvangt tips en tricks en gaat zelf oefenen. Na afloop heb je een aantal handvatten voor jouw lessen en kun je keuzes maken op basis van de aangereikte theorie. We wisselen theorie en praktijk af. Gedurende de lesdag ervaar je zelf verschillende werkvormen en manieren van lesgeven.

Aan het eind van deze dag

 • kun je de belangrijkste basisprincipes van effectieve kennisoverdracht aan lerenden op de werkvloer benoemen en voorbeelden daarvan geven;
 • kun je een globaal lesplan opstellen;
 • kun je een gedeelte van een les verzorgen op basis van de aangereikte theorie.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren docent en coach. Corine Sengers MA, is lange tijd werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als docent in het mbo. Daarnaast heeft ze ervaring in het coachen en begeleiden van verschillende mensen met leervragen op het gebied van werk en onderwijs. De afgelopen jaren werkte zij ook als intervisiebegeleider en gespreksleider Moreelberaad. Binnen het onderwijs geeft ze ook training en coaching aan startende docenten.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? Ook in 2024 betaalt SOGEON voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G in september 2024 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische scholing – ingewikkelde casuistiek

Datum: 2 apr '24

In het kort

Wat als je de begeleiding van je aios als ingewikkeld ervaart? Je bespreekt dat met andere praktijkopleiders in een intervisiesetting. En toch heb je soms nog behoefte aan extra input om een patroon in de interactie met je aios te doorbreken. Op deze dag krijg je daarvoor de kans.

Wat je leert

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing.

Tijdens je scholing tot praktijkopleider kwam veel casuïstiek langs. “Het coachboek voor opleiders” speelde daarbij een belangrijke rol. Dit hielp om dieper in te gaan op de modellen en hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken.

Nu je al wat langer als opleider werkt kan deze dag als een soort ‘terugkomdag’ dienen. Deze dag biedt je de gelegenheid om je eigen casuïstiek in te brengen en te leren van de casuïstiek van anderen.

In de Basisopleiding praktijkopleiders heb je misschien “Het coachboek voor opleiders” ontvangen.  Heb je dit boek nog niet of niet meer, schaf dan dit boek vooraf aan bijvoorbeeld via De Tweede Praktijk. Het is een heel bruikbaar boek en we gebruiken het bij dit onderwijs:

Het coachboek voor opleiders door Beatrijs de Leede, Corry den Rooijen.
Het coachen van arts in opleiding tot specialist als begeleidingsstijl in opleiden. Gepubliceerd via uitgever De Tweede Praktijk. ISBN: 9789082590500.

Na afloop van deze eendaagse didactische scholing

 • heb je handvatten gekregen hoe ingewikkelde casuïstiek in de begeleiding van je aios te hanteren;
 • heb je goede voorbeelden gezien hoe actief mee te denken en hoe te adviseren bij uiteenlopende casussen en zelf daarmee kunnen oefenen.

Docent

Het onderwijs wordt gegeven door:

 • J.Th. (Col) Prevoo, psycholoog, zelfstandig trainer bij Klotz, Schouten en Prevoo, opleider/adviseur NSPOH. Als docent betrokken bij opleidingen voor aios en voor opleiders.

Voor wie

 • Voor praktijkopleiders van een aios SG die de basisscholing voor praktijkopleiders hebben gevolgd en voor anderen die betrokken zijn bij de begeleiding van een aios SG onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.
 • Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.
 • Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? Ook in 2024 betaalt SOGEON voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G in september 2024 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

NSPOH Avondacademie – Planetary Health

Datum: 28 feb '24

In het kort

Maak jij je ook zorgen om de toekomst van onze planeet? En voel je de urgentie als professional om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving? Laat je in één avond online bijscholen bij de NSPOH Avondacademie over Planetary Health.

Wat je leert

Als professional in de sociale geneeskunde ben je niet alleen een hoeder van individuele gezondheid, maar ook van de gezondheid van onze planeet. De online avondscholing Planetary Health brengt deze essentiële verbinding tot leven, en biedt handvatten en kennis die nodig zijn om de gezondheid van zowel mensen als de planeet te verbeteren.

Leer hoe klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vervuiling en andere milieufactoren onze gezondheid beïnvloeden. Ontdek hoe je in de spreekkamer en daarbuiten een cruciale rol speelt, door naast de zorg voor individuele patiënten ook actief bij te dragen aan het voorkomen van milieugerelateerde gezondheidsproblemen. Planetary Health experts Ernst Jurgens en Nora van Gaal gaan met elkaar in gesprek over transdisciplinair samenwerken om complexe planetaire gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Schrijf je vandaag nog in voor de NSPOH Avondacademie Planetary Health!

Soort scholing

Een rondetafelgesprek tussen Ernst Jurgens, Nora van Gaal en gespreksleider Vera van Rijn. Je wordt actief betrokken bij het onderwijs door middel van een opdracht en je kan vragen stellen via de chat.

Na afloop van deze module

 • kan je toelichten hoe de gezondheid van mensen in verbinding staat met planetaire gezondheid;
 • kan je uitleggen hoe Planetary Health onderdeel uitmaakt van jouw functie en rol als professional;
 • kan je toelichten hoe transdisciplinaire samenwerking -op gebied van Planetary Health- eruit kan zien.

Voor wie

Deze uitvoering van de NSPOH Avondacademie is gericht op alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. De scholing is geschikt voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de sociale geneeskunde. De diversiteit aan professionals zien wij als meerwaarde zodat we vanuit verschillende disciplines inzicht krijgen in dilemma’s die direct of indirect te maken hebben met Planetary Health, en die veel verder voeren dan de spreekkamer. Je hebt elkaar nodig!

Docenten

 • Ernst Jurgens, bedrijfsarts en medisch bioloog.
 • Nora van Gaal, AIOS 2e fase M+G, profielarts medische milieukunde en voorzitter werkgroep Planetary Health van de Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid.

Toelatingseisen

HBO werk- en denkniveau.

Praktische informatie

 • De betaling kan enkel via iDEAL gedaan worden. Na de inschrijving ontvang je jouw betalingsbevestiging.
 • De scholing vindt plaats via Microsoft Teams. Je ontvangt de Teams-link een week voorafgaand aan het onderwijs.
 • Het onderwijs wordt opgenomen, bij de opname ben jij als deelnemer niet in beeld.
 • We vragen je, gedurende het onderwijs, jouw camera aan te zetten zodat we jou accreditatiepunten kunnen toekennen.
 • De NSPOH Avondacademie is geaccrediteerd avondonderwijs over actuele thema’s binnen de sociale geneeskunde. De scholingen vinden in februari, juni en november plaats.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Hoe aios JGZ begeleiden bij praktijkopdracht Signaleren voor beleid?

Datum: 15 jan '24

In het kort

Ben je praktijkopleider van een of meer aios jeugdgezondheidszorg? Dan begeleid en beoordeel je deze artsen in opleiding bij het maken van praktijkopdrachten. Recent is besloten de praktijkopdracht Signaleren voor beleid aan te passen en uit te breiden. Hiervoor is naast feedback ook hulp bij het zoeken van een onderwerp nodig. Om jou en andere praktijkopleiders JGZ hierin te ondersteunen biedt de NSPOH een korte online geaccrediteerde bijscholing.

Wat je leert

Leer hoe je je aios ondersteunt bij de keuze van een opdracht, opbouwend feedback geeft en de opdracht uitlegt.

Na een korte introductie gaan we aan de slag met oefeningen.

Na afloop van deze module kun je:

 • jouw aios ondersteunen in het maken van keuze voor een onderwerp van deze opdracht.
 • opbouwende feedback geven voor deze opdracht.
 • de opdracht aan de aios uitleggen.

Docenten

 • Lineke Dogger, arts M+G, instituutsopleider NSPOH.
 • Lianne Reijnders, opleider NSPOH.

Voor wie

Praktijkopleiders jeugdartsen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

DIDO Verschillen in voorkennis bij deelnemers, wat nu?

Datum: 8 dec '23

In het kort

Wil je graag inspiratie om aan te sluiten bij verschil in voorkennis bij deelnemers? In deze workshop leer je hoe je verschillen in voorkennis bij deelnemers effectief kunt inzetten in het onderwijs. Je krijgt handvatten om zicht te krijgen op jouw deelnemersgroep, je leert op welke aspecten je kunt differentiëren in je onderwijs en je gaat aan de slag om dit toe te passen op jouw eigen lesplan.

Wat je leert

Niet iedere deelnemer komt met dezelfde voorkennis en ervaring naar jouw les toe. Hoe sluit je aan bij deze verschillen in een deelnemersgroep? Hoe maak je het onderwijs toch effectief voor iedereen en voorkom je dat deelnemers afhaken? Dat leer je in deze workshop.

We gaan in op vragen als:

 • Hoe goed ken je de samenstelling van de groep qua verschil in voorkennis en ervaringsniveau?
 • Wat is de meerwaarde van het aansluiten bij verschil in voorkennis in de groep?
 • Op welke aspecten kun je differentiatie aanbrengen in het onderwijs?
 • Wat heb jij nodig om hiermee te gaan experimenteren?

Je gaat aan de slag om een van jouw eigen lessen te verrijken met differentiatie werkvormen. Zo sluit je deze module af met een concreet resultaat: een les waarbij ondanks een verschil in voorkennis de les effectief en aansprekend is voor iedereen.

Na afloop van deze module:

 • ken je mogelijkheden om de diversiteit in voorkennis van de deelnemers in kaart te brengen.
 • ben je je bewust van de meerwaarde van het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs.
 • kun je jouw lesplan verrijken met werkvormen die aansluiten bij de mate van diversiteit in jouw groep.
 • voel je je aangemoedigd en heb je handvaten gekregen om te experimenteren met differentiëren.

Aanvullende informatie

 • Neem ter voorbereiding een les mee van een onderwijsdag die je zelf geeft of gaat geven en waarin je wilt aansluiten bij verschil in voorkennis.
 • Deze workshop is inclusief diner.
 • Bij vragen kun je mailen naar dido-scholingen@nspoh.nl.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door:

 • Susana van der Klei, onderwijskundige NSPOH.
 • Corine Sengers, opleider/adviseur NSPOH

Voor wie

De workshop is bedoeld voor docenten en opleiders die lesgeven bij de NSPOH en die met een frisse blik naar hun eigen onderwijsopzet willen kijken.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Basisprincipes van lesgeven en begeleiden

Datum: 23 okt '23

In het kort

Wil jij je verder ontwikkelen in lesgeven en begeleiden van lerenden op de werkvloer? Maak kennis met de basisprincipes daarvan in deze tweedaagse scholing.

Wat je leert

Als professional is het belangrijk dat je lessen kunt opzetten en verzorgen. In een lerende organisatie gebruik je dagelijkse werksituaties als leermomenten en begeleid je collega’s of anderen in hun leerproces in de praktijk.

In deze tweedaagse module leer je de basisprincipes daarvan kennen aan de hand van verschillende modellen.
Op de eerste dag nemen we je mee aan de hand van verschillende theorieën en inzichten in het ontwikkelen en geven van onderwijs. Je ontvangt tips en tricks en gaat zelf oefenen. Op de tweede dag kijken we ook weer vanuit de theorie naar verschillende manieren van begeleiden en coachen en laten we je ook hierin een aantal manieren ervaren. Na afloop heb je een aantal handvatten voor jouw lessen en begeleidingsgesprekken en kun je keuzes maken op basis van de aangereikte theorie.

We wisselen theorie en praktijk af. Je gaat zelf oefenen en ervaren wat verschillende manieren van lesgeven en begeleiden met je kunnen doen.

Na afloop van deze module

 • kun je de belangrijkste basisprincipes van effectieve kennisoverdracht aan lerenden op de werkvloer benoemen en voorbeelden daarvan geven.
 • kun je een globaal lesplan opstellen.
 • kun je een, gedeelte van, een les verzorgen.
 • kun je een aantal vormen van het begeleiden van een lerende op de werkvloer benoemen en uitleggen wanneer je welke vorm gebruikt.
 • kun je enkele gesprekstechnieken, die geschikt zijn voor bij het begeleiden van een lerende op de werkvloer, gebruiken in een oefensituatie.

Voor wie

Professionals in de public en occupational health zoals artsen (ook artsen in opleiding), verpleegkundigen en (arbo)professionals die al enige ervaring hebben in lesgeven en begeleiden.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren docent en coach. Corine Sengers MA, is lange tijd werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als docent in het mbo. Daarnaast heeft ze ervaring in het coachen en begeleiden van verschillende mensen met leervragen op het gebied van werk en onderwijs. De afgelopen jaren werkte zij ook als intervisiebegeleider en gespreksleider Moreelberaad. Binnen het onderwijs geeft ze ook training en coaching aan startende docenten.

Praktische informatie

Mocht je accrediterende instelling er niet tussen staan en wil je wel graag punten voor jouw specialisme, neem dan minstens 6 weken voor de startdatum contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Didactische scholing – Balans voor de aios tijdens de tropenjaren

Datum: 5 sep '23

In het kort

Veel aios hebben tijdens de opleiding een jong gezin of verwachten een kind. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Wil je leren hoe je als praktijkopleider de aios helpt zoeken naar balans tijdens de tropenjaren? Volg dan deze eendaagse didactische scholing Balans voor de aios tijdens de tropenjaren.

Wat je leert

Wat kun je als praktijkopleider doen?

Veel artsen vinden het een uitdaging om werk en gezin op een fijne manier te combineren. Veel aios worden zwanger tijdens de opleiding of hebben een jong gezin. Tijdens deze tropenjaren wordt er veel gevraagd; thuis, op het werk en vanuit de opleiding. Aios ervaren vaak een hoge werkdruk, stress en burn-outklachten.

Wat kun je als praktijkopleider doen in het begeleiden van aios in deze drukke levensfase? Tijdens deze dag gaan we dieper in op hoe je in gesprek gaat en blijft met je aios over balans, energiegevers en energienemers. Een onderdeel hiervan is om je bewust te worden van je voorbeeldfunctie en hoe jij zelf omgaat met balans. Daarnaast staan we stil bij het belang van de eerste 1000 dagen, wet- en regelgeving, jouw rol als praktijkopleider en ook de grenzen hiervan.

Het is een actieve onderwijsdag met discussie, kennisoverdracht, oefening, casuïstiek en zelfreflectie.

Na afloop van deze module:

 • kun je verschillende methoden om in te checken met je aios inzetten.
 • ben je je bewust van je eigen voorbeeldgedrag.
 • heb je meer kennis opgedaan over (het belang van) de eerste 1000 dagen en een gezonde start.
 • ben je op de hoogte van de rechten van artsen op de werkvloer tijdens en na de zwangerschap (inclusief partner).
 • kun je het gesprek aangaan met aios over het zoeken naar balans, energiegevers en energienemers.
 • heb je geoefend met je coachende rol als praktijkopleider en ben je je bewust van de grenzen van deze rol.
 • ken je de mogelijkheden van keuzeonderwijs en coaching waar je de aios naar kan verwijzen.

Voor wie

Je kunt deze dag volgen als je praktijkopleider bent van een aios SG en de opleiding voor praktijkopleiders hebt gevolgd of als je betrokken bent bij de begeleiding van een aios sociale geneeskunde onder verantwoordelijkheid van een praktijkopleider.

Ben je praktijkopleider van een aios 1e of 2e fase van één van de gesubsidieerde opleidingen M+G of Forensische Geneeskunde? Ook in 2024 betaalt SOGEON voor jouw deelname aan het SOGEON congres voor opleiders M+G in september 2024 plus één andere dag didactische scholing. Als deze dag didactische scholing die andere dag is, vul dan s.v.p. de factuurgegevens van je werkgever in en vermeld bij factuur-referentie ‘SOGEON’. We zorgen er dan voor dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor jouw deelname aan dit onderwijs.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door dr. Sanne de Laat. Zij is arts maatschappij + gezondheid en praktijkopleider bij de GGD Hart voor Brabant. Ze werkt als jeugdarts en beleidsadviseur met extra aandacht voor de eerste 1000 dagen en Kansrijke Start. Ook coacht ze artsen tijdens de zwangerschap en in de periode daarna met jonge kinderen.
Sanne heeft drie kinderen en verwacht in oktober 2023 een vierde. Het zoeken naar balans tijdens de tropenjaren is ook haar niet vreemd.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.