030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Forensisch medische expertise bij kinderen – verdieping

Datum: 27 mei '24

In het kort

Werk je als forensisch arts en heb je ervaring in het uitvoeren van en rapporteren over letselonderzoeken bij minderjarigen? Wil je weten hoe je op een juridisch bruikbare wijze bevindingen moet verwoorden? Volg dan deze eendaagse vervolgcursus.

Wat je leert

Inhoud

In deze cursusdag leer je hoe je op een juridisch bruikbare en correcte wijze verwoord wat de betekenis is van letsels of andere medische bevindingen die tijdens een letselonderzoek van een minderjarige zijn geconstateerd.

Soort scholing

De ochtend wordt gevuld met interactieve presentaties. In de middag krijgen alle cursisten de kans om te oefenen met het geven van voorlichting als opgeroepen deskundige in een rechtbank. Hiervoor zal een fictieve rechtbank worden samengesteld met juristen uit de strafrechtpraktijk.

Na afloop van deze module

 • Kun je interpretaties logisch en correct formuleren in een rapport;
 • Kun je uitleggen wat het belang is van werken met hypotheses;
 • Kun je een rapport toelichten aan partijen in het strafrecht.

Voor wie

Forensisch artsen (zie het kopje toelatingseisen)

Docenten

 • Prof. Mr. Dr. Wilma Duijst, forensisch arts bij GGD IJsselland en LOEF en bijzonder hoogleraar strafrecht en criminologie aan Universiteit Maastricht
 • Drs. Wouter Karst, forensisch arts voor minderjarigen bij LOEF, consulent pediatrie bij Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen

Toelatingseisen

Deze module staat open voor forensisch artsen die de module FMEK – basis hebben gevolgd of die in het verleden een FMEK- of WOKFA-cursus hebben gevolgd.

Praktische informatie

 • Deze module wordt verzorgd in samenwerking met Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF).
 • De lesdag beslaat zes effectieve lesuren.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Forensisch medische expertise bij kinderen – basis

Datum: 16 mei '24

In het kort

Werk je als forensisch arts, vertrouwensarts of forensisch verpleegkundige en wil je jouw forensisch medische expertise op het gebied van kinderen vergroten? Wil je leren hoe je letsels bij kinderen onderzoekt, beschrijft en interpreteert en hoe je hierover rapporteert naar justitie? Zoek je naar een manier om met ouders te communiceren over (mogelijke) kindermishandeling? Volg dan deze tweedaagse basiscursus.

Wat je leert

Inhoud

Leer geweldsdelicten bij kinderen duiden en rapporteren
Jaarlijks zijn naar schatting bijna 120.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Gelukkig kunnen we met behulp van forensisch medische expertise een grondige bijdrage leveren aan het vaststellen van kindermishandeling en het bepalen van de eventuele toedracht.

Tijdens deze module vergroot en verdiep je je forensisch medische expertise op het gebied van kinderen. Je leert onder andere letsels bij kinderen beschrijven, interpreteren en registeren. Je leert hoe je dit binnen de richtlijnen van de beroepsgroep rapporteert naar justitie. Je maakt kennis met de samenwerkingspartijen en leert hoe je je netwerk op de juiste manier, en bij diverse casuïstiek, inzet. Daarnaast is er aandacht voor de communicatie met (ouders van) minderjarigen.

Deze module sluit aan bij de huidige ontwikkelingen rond forensisch medische expertise bij kinderen (FMEK).

Soort scholing

Interactieve presentaties en communicatietraining met acteur.

Na afloop van deze module

 • kun je fysieke, seksuele en overige vormen van kindermishandeling herkennen;
 • kun je letsels bij kinderen juridisch correct beschrijven en interpreteren;
 • kun je communiceren met kinderen en ouders/verzorgers rondom (vermoedens van) kindermishandeling;
 • kun je de meldcode kindermishandeling uitvoeren in samenwerking met ketenpartners.

Voor wie

Deze module is bedoeld voor forensisch artsen, vertrouwensartsen en forensisch verpleegkundigen.

Docenten

 • Prof. Mr. Dr. Wilma Duijst, forensisch arts bij GGD IJsselland en bijzonder hoogleraar strafrecht en criminologie aan Universiteit Maastricht
 • Dhr. Drs. Wouter Karst, forensisch arts voor minderjarigen bij LOEF, consulent pediatrie bij Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen
 • Dhr. Drs. Erik Stigter, forensisch arts bij LOEF en HStigter-forensics
 • Mw. Patricia Ohlsen, communicatietrainer en coach bij Patan Coaching en Training

Toelatingseisen

HBO of Universitair werk- en denkniveau.

Praktische informatie

 • Deze module wordt verzorgd in samenwerking met Landelijk Onderzoeks- en Expertisecentrum FMO (LOEF).
 • De module heeft afwijkende pauzetijden. Beide dagen beslaan zes effectieve lesuren.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Forensische fotografie

Datum: 18 mrt '24

In het kort

Een duidelijke foto van (mogelijk) letsel is een essentieel onderdeel van goede verslaglegging. Ondersteunende foto’s kunnen doorslaggevend zijn in het wel of niet melden van een casus bij Veilig Thuis, een verzoek om aanvullend medisch onderzoek en kan het verschil betekenen tussen vrijspraak en veroordeling. Maar een goede foto maken, hoe doe je dat precies?

Wat je leert

Wat is er nodig om goede foto’s te maken? Tijdens de ochtend leer je je camera beter kennen, verdiep je je kennis van fototechnieken en krijg je gerichte instructies hoe je op de juiste manier forensische foto’s maakt.

In de middag gaan we de theorie toepassen in de praktijk. Je oefent met het maken van top-teen-foto’s en letselfoto’s op een pop en lotusacteur. Naast de fotografie techniek staat ook het op het gemak stellen van de persoon tijdens het fotograferen centraal.

Soort scholing

Presentatie, afgewisseld met oefenopdrachten met een pop en lotus. Beoordelen van elkaars foto’s.

Na afloop van deze module kan je

 • De grondbeginselen van camera en fotografie toelichten;
 • top-teenfoto’s en letselfoto’s beoordelen en maken volgens criteria aan compositie en kwaliteit;
 • een forensisch-medische fotoserie maken;
 • een mogelijk slachtoffer van letsel op het gemak stellen tijdens het fotograferen.

Voor wie

Forensisch artsen, Vertrouwensartsen.

Ben je geen forensisch arts of vertrouwensarts, maar heb je toch belangstelling in deze module? Neem dan contact op.

Docenten

André van den Bos, docent visualisatie aan de Politieacademie. Voorheen werkzaam als medisch fotograaf en medisch forensisch fotograaf.

Toelatingseisen

Het meebrengen van een eigen spiegelreflex, systeem- of compactcamera evenals het hebben van basiskennis over de werking van de meegebrachte camera is een vereiste voor deelname aan deze module. Fotografeer je voor je werk enkel met een mobiele telefoon, maar heb je wel een camera (of kun je er een lenen)? Dan kun je deze module volgen.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

NSPOH Avondacademie – Planetary Health

Datum: 28 feb '24

In het kort

Maak jij je ook zorgen om de toekomst van onze planeet? En voel je de urgentie als professional om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving? Laat je in één avond online bijscholen bij de NSPOH Avondacademie over Planetary Health.

Wat je leert

Als professional in de sociale geneeskunde ben je niet alleen een hoeder van individuele gezondheid, maar ook van de gezondheid van onze planeet. De online avondscholing Planetary Health brengt deze essentiële verbinding tot leven, en biedt handvatten en kennis die nodig zijn om de gezondheid van zowel mensen als de planeet te verbeteren.

Leer hoe klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vervuiling en andere milieufactoren onze gezondheid beïnvloeden. Ontdek hoe je in de spreekkamer en daarbuiten een cruciale rol speelt, door naast de zorg voor individuele patiënten ook actief bij te dragen aan het voorkomen van milieugerelateerde gezondheidsproblemen. Planetary Health experts Ernst Jurgens en Nora van Gaal gaan met elkaar in gesprek over transdisciplinair samenwerken om complexe planetaire gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Schrijf je vandaag nog in voor de NSPOH Avondacademie Planetary Health!

Soort scholing

Een rondetafelgesprek tussen Ernst Jurgens, Nora van Gaal en gespreksleider Vera van Rijn. Je wordt actief betrokken bij het onderwijs door middel van een opdracht en je kan vragen stellen via de chat.

Na afloop van deze module

 • kan je toelichten hoe de gezondheid van mensen in verbinding staat met planetaire gezondheid;
 • kan je uitleggen hoe Planetary Health onderdeel uitmaakt van jouw functie en rol als professional;
 • kan je toelichten hoe transdisciplinaire samenwerking -op gebied van Planetary Health- eruit kan zien.

Voor wie

Deze uitvoering van de NSPOH Avondacademie is gericht op alle professionals werkzaam in de publieke- en arbeidsgezondheidszorg. De scholing is geschikt voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam in de sociale geneeskunde. De diversiteit aan professionals zien wij als meerwaarde zodat we vanuit verschillende disciplines inzicht krijgen in dilemma’s die direct of indirect te maken hebben met Planetary Health, en die veel verder voeren dan de spreekkamer. Je hebt elkaar nodig!

Docenten

 • Ernst Jurgens, bedrijfsarts en medisch bioloog.
 • Nora van Gaal, AIOS 2e fase M+G, profielarts medische milieukunde en voorzitter werkgroep Planetary Health van de Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid.

Toelatingseisen

HBO werk- en denkniveau.

Praktische informatie

 • De betaling kan enkel via iDEAL gedaan worden. Na de inschrijving ontvang je jouw betalingsbevestiging.
 • De scholing vindt plaats via Microsoft Teams. Je ontvangt de Teams-link een week voorafgaand aan het onderwijs.
 • Het onderwijs wordt opgenomen, bij de opname ben jij als deelnemer niet in beeld.
 • We vragen je, gedurende het onderwijs, jouw camera aan te zetten zodat we jou accreditatiepunten kunnen toekennen.
 • De NSPOH Avondacademie is geaccrediteerd avondonderwijs over actuele thema’s binnen de sociale geneeskunde. De scholingen vinden in februari, juni en november plaats.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Straatzorg en publieke gezondheid

Datum: 15 dec '23

In het kort

Wil je weten hoe we in de publieke gezondheid de juiste zorg kunnen bieden voor mensen in de marge van de maatschappij? En wil jij leren hoe je kwetsbaarheid voor dakloosheid herkent als hulpverlener? In deze module leer je ook hoe het er écht in de praktijk aan toegaat middels een halve dag praktijkexcursie. Naast de theorie kijk je mee hoe de zorg werkt op straat. Wil je van ervaren hulpverleners de belangrijkste lessen van de straatzorg leren? Volg dan deze module Straatzorg en publieke gezondheid!

Wat je leert

Oriëntatie op sociaal-medische problematiek bij mensen in de marge van de maatschappij, voor en tijdens dakloosheid

Gerrit is 43 jaar en woont bij zijn moeder. Nadat moeder overlijdt, gaat het mis. Hij verwaarloost zichzelf, wordt dronken, schreeuwt, maakt geen post open en belandt op straat. In het geval van Gerrit zijn er signalen die wijzen op diens kwetsbaarheid en de weg naar dakloosheid, maar wie pakt die op? Niet alleen Gerrit is kwetsbaar, ook ons zorgsysteem vertoont zijn mankementen.

Met dit onderwijs verwerf je kennis en inzicht in de problematiek van mensen in de marge van de samenleving op drie niveaus: cliënt, populatie en beleid. Het betreft de doelgroep en de bouwstenen voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Welke lessen leren we, van betreffende mensen en de direct betrokken hulpverleners, voor preventie van sociaal-medisch verval?

Na afloop van deze module:

 • heb je inzicht in de kenmerken en sociaal-medische problemen van kwetsbare burgers, voor en tijdens dakloosheid.
 • heb je inzicht in individuele en systemische oorzaken van dakloosheid op populatieniveau en in populatiekenmerken en sociaal-medische gegevens.
 • kun je deze kennis benutten in je eigen werk.
 • kun je benoemen met welke bouwstenen goede en toegankelijke sociaal-medische zorg kan worden geboden en welke wetgeving daarbij van belang is.
 • kun je op beleidsniveau adviseren over preventie en aanpak van problemen met potentieelrisico op sociaal-medisch verval.

Voor wie

Arts M+G, jeugdarts, Master of Public Health, forensisch arts, verpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), vertrouwensarts, spoedeisendehulp-artsen, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts en andere professionals werkzaam of in opleiding in de publieke gezondheidszorg. De module is ook toegankelijk voor ervaringsdeskundigen en professionals uit het sociale domein.

Ben je verpleegkundig specialist?

Voor deze scholing vragen wij niet standaard accreditatie aan bij het verpleegkundig specialisten register (VSR). Neem je als verpleegkundig specialist wel deel aan deze module, neem dan vooraf (minimaal 6 weken) even contact met ons op.

Toelatingseis

Hbo+ werk en denkniveau.

Docenten

 

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Basisprincipes van lesgeven en begeleiden

Datum: 23 okt '23

In het kort

Wil jij je verder ontwikkelen in lesgeven en begeleiden van lerenden op de werkvloer? Maak kennis met de basisprincipes daarvan in deze tweedaagse scholing.

Wat je leert

Als professional is het belangrijk dat je lessen kunt opzetten en verzorgen. In een lerende organisatie gebruik je dagelijkse werksituaties als leermomenten en begeleid je collega’s of anderen in hun leerproces in de praktijk.

In deze tweedaagse module leer je de basisprincipes daarvan kennen aan de hand van verschillende modellen.
Op de eerste dag nemen we je mee aan de hand van verschillende theorieën en inzichten in het ontwikkelen en geven van onderwijs. Je ontvangt tips en tricks en gaat zelf oefenen. Op de tweede dag kijken we ook weer vanuit de theorie naar verschillende manieren van begeleiden en coachen en laten we je ook hierin een aantal manieren ervaren. Na afloop heb je een aantal handvatten voor jouw lessen en begeleidingsgesprekken en kun je keuzes maken op basis van de aangereikte theorie.

We wisselen theorie en praktijk af. Je gaat zelf oefenen en ervaren wat verschillende manieren van lesgeven en begeleiden met je kunnen doen.

Na afloop van deze module

 • kun je de belangrijkste basisprincipes van effectieve kennisoverdracht aan lerenden op de werkvloer benoemen en voorbeelden daarvan geven.
 • kun je een globaal lesplan opstellen.
 • kun je een, gedeelte van, een les verzorgen.
 • kun je een aantal vormen van het begeleiden van een lerende op de werkvloer benoemen en uitleggen wanneer je welke vorm gebruikt.
 • kun je enkele gesprekstechnieken, die geschikt zijn voor bij het begeleiden van een lerende op de werkvloer, gebruiken in een oefensituatie.

Voor wie

Professionals in de public en occupational health zoals artsen (ook artsen in opleiding), verpleegkundigen en (arbo)professionals die al enige ervaring hebben in lesgeven en begeleiden.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door een ervaren docent en coach. Corine Sengers MA, is lange tijd werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als docent in het mbo. Daarnaast heeft ze ervaring in het coachen en begeleiden van verschillende mensen met leervragen op het gebied van werk en onderwijs. De afgelopen jaren werkte zij ook als intervisiebegeleider en gespreksleider Moreelberaad. Binnen het onderwijs geeft ze ook training en coaching aan startende docenten.

Praktische informatie

Mocht je accrediterende instelling er niet tussen staan en wil je wel graag punten voor jouw specialisme, neem dan minstens 6 weken voor de startdatum contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Effectief doelen bereiken in complexe situaties. Leer werken met krachtenveldanalyse

Datum: 29 sep '23

Leer werken door middel van een krachtenveld analyse en bereik gemakkelijker je doelen. Zet je netwerk strategisch in.

In het kort

Doelen in het sociale domein behaal je zelden zonder afhankelijk te zijn van anderen. Wil je krachtiger en sneller overzicht, inzicht en handelingsmogelijkheden in beeld hebben wie je wanneer en hoe moet inschakelen om jouw doel te bereiken? Maak dan een krachtenveldanalyse! Hoe je dat doet, leer je in deze module.

Wat je leert

Analyseer je krachtenveld en ontwikkel beïnvloedings- en benaderingsstrategieën

Als professional in de publieke en arbeidsgezondheid heb je in projecten vaak een coördinerende en sturende rol. Maar het is niet altijd eenvoudig om iedereen mee te krijgen in het belang van het oplossen van een bepaald gezondheidsprobleem, of het onder de aandacht brengen van een bepaalde product of dienst. Steun en draagvlak creëren gaat nu eenmaal niet vanzelf in het complexe werkveld van de publieke gezondheidszorg. Om deze complexiteit hanteerbaar te maken en sneller en makkelijker je doelen te realiseren is het handig als je werkt en denkt in termen van krachtenvelden.

In deze praktische module leer je denken en kijken in termen van belanghebbenden bij jouw vraagstuk, hun rollen, belangen, maar ook hun mening en houding en de kwaliteit van de werkrelatie die jij met hen hebt. Door je op deze wijze te verplaatsen in sleutelpersonen wordt het makkelijker om inhoud en proces aan elkaar te verbinden. Je leert meervoudig te kijken, waardoor je andere dingen gaat zien en andere oplossingsrichtingen zich openen.

Vervolgens leer je deze analyse vertalen naar de praktijk en ga je met je eigen vraagstuk aan de slag. Je ontwikkelt een strategie om in gesprek te gaan met de belangrijkste actoren in jouw krachtenveld, waardoor je samen een stap dichterbij het realiseren van het doel komt.

Na afloop van deze module

 • heb je inzicht in het hoe, wat en waarom van het maken van een krachtenveld.
 • heb je een methode in handen waarmee je voor elk vraagstuk dat je niet alleen kunt oplossen (elk doel waar je, bij het realiseren ervan afhankelijk bent van meerdere spelers) je krachtenveld in beeld kunt brengen.
 • heb je een overzicht van alle cruciale belanghebbende actoren die een wezenlijke rol kunnen spelen in het krachtenveld van je eigen casus
 • en krijg je inzicht in hun rollen, belangen, hun relatie tot jou en de mate van invloed die zij hebben op het realiseren van jouw doel.
 • heb je je krachtenveld geanalyseerd en een oplossingsrichting bedacht  om een stap dichterbij het realiseren van je doel te komen.
 • heb je een aanpak voor strategische gespreksvoering gekregen en hiermee geoefend.
 • heb je inzicht in je eigen voorkeursstijl om om te gaan met belangentegenstellingen.

Voor wie

Professionals in de publieke gezondheid en arbodienstverlening.

Docent

Drs. Myriam (M.S.) Gijsbers-van Pesch.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module, die eerder onder de titel Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk werd aangeboden, met een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Arrestantenzorg – basisscholing forensische geneeskunde

Datum: 26 jun '23

In het kort

Heb je als basisarts of anios forensische geneeskunde te maken met arrestantenzorg? Wil jij een bijdrage leveren aan het opvangen van het tekort aan forensisch artsen? Volg de module arrestantenzorg, die je alleen kunt volgen in combinatie met de module lijkschouw.

Wil je deelnemen aan de STARtclass Forensische Geneeskunde? Schrijf je dan in via Schola Medica.

Wat je leert

Maak kennis met het vak forensische geneeskunde

Tijdens deze basisscholing verwerf je kennis en leer je vaardigheden die nodig zijn om een aantal afgebakende taken binnen de forensische geneeskunde onder supervisie uit te kunnen voeren. De afgebakende taken vormen een beperkt deel van het totale takenpakket van de forensisch arts.

De basisscholing is opgesplitst in twee modules: de module lijkschouw en deze module arrestantenzorg.

De eerste dag van deze module arrestantenzorg begint het juridische kader rondom de arrestantenzorg met vragen als:

 • Wat is het belang van dossiervorming?
 • Wat is het doel?
 • Wat zijn de valkuilen?
 • Wat doe je wel en wat niet?

Je leert waarom iemand arrestant is en hoe aanhouden en inverzekeringstelling werkt in het Nederlandse proces. Je krijgt informatie over de WGBO en het concept ‘insluitbaarheid’.

De tweede dag staat in het teken van psychiatrie en verslaving. Je leert over ernstige, acute psychiatrische ziektebeelden en de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen binnen de arrestantenzorg. Denk hierbij aan borderline, narcistische en antisociale persoonlijkheidsstoornissen. Als arts met zorg voor deze patiënten wil je kenmerken van verschillende persoonlijkheidsstoornissen herkennen zodat je je communicatie en handelen hierop kunt aanpassen.  Tijdens het onderdeel verslavingszorg leer je meer over verslaving en intoxicatie bij arrestanten. Word je geconfronteerd met arrestanten waarbij er sprake is van onthouding dan wel van intoxicatie? Dan zorgen deze factoren er soms voor dat een arrestant niet insluitbaar is. Hoe maak je een goede risicotaxatie om levensbedreigende situaties zoveel mogelijk te voorkomen?

Na afloop van deze module:

 • ken je het juridisch kader rondom een aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring en detentie en kun je hierbij de verschillen benoemen.
 • kun je vertellen wat het medische beroepsgeheim inhoudt en wanneer dit doorbroken kan of moet worden.
 • kun je de procedure en consequenties rondom een beslissing van insluitbaarheid benoemen.
 • herken je de kenmerken van de meest voorkomende ernstige/acute psychiatrische aandoeningen (psychotische stoornissen, depressie/manische depressie).
 • kun je globaal de indicatie, de kenmerken en risico’s van psychiatrische medicatie benoemen.
 • (her)ken je de risico’s van onthouding en overdosering.
 • (her)ken je de effecten van middelen op de cliënt en de wisselwerking tussen de verschillende middelen.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door

 • Wilma Duijst (hoogleraar forensische geneeskunde, Universiteit Maastricht).
 • Gea Kuut (psychiater, GGZ Noord-Holland-Noord).
 • David Herdes (verslavingsarts, Antes).

Voor wie

Basisartsen werkzaam binnen de forensische geneeskunde.

Toelatingseis

Inschrijving module lijkschouw.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,6.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

Lijkschouw – basisscholing forensische geneeskunde

Datum: 26 jun '23

In het kort

Heb je als basisarts of anios forensische geneeskunde te maken met lijkschouw? Wil jij een bijdrage leveren aan het opvangen van het tekort aan forensisch artsen? En wil je opgenomen worden in het vooropleidingsregister? Het volgen van de module lijkschouw is een voorwaarde.

Wat je leert

Maak kennis met het vak forensische geneeskunde

Tijdens deze basisscholing verwerf je kennis en leer je vaardigheden die nodig zijn om een aantal afgebakende taken binnen de forensische geneeskunde onder supervisie uit te kunnen voeren. De afgebakende taken vormen een beperkt deel van het totale takenpakket van de forensisch arts.

De eerste dag van de module lijkschouw begint met een introductie over de forensische geneeskunde. Hierin komen de rol van de forensisch arts, mensenrechten en de basisprincipes van het strafrecht ter sprake. Daarnaast komt het juridisch kader van de lijkschouw aan bod.

De tweede dag is in het AMC. Na de theorie ga je zelf actief aan de slag met het uitvoeren van de lijkschouw. Tijdens de derde onderwijsdag behandelen we het juridisch rondom euthanasie en overlijden in zorginstellingen. We gaan in op de procedure rondom euthanasie, strafbare hulp bij zelfdoding en overlijden in zorginstellingen. Wat is de procedure, hoe is de praktijk en wat zijn je eigen afwegingen?

Niet onbelangrijk voor de verdere afwikkeling van de schouw is hoe je de aard- en oorzaak van overlijden correct vaststelt. Mogelijk volgt er een strafzaak op basis van de uitspraak van de forensisch arts over een niet- natuurlijke versus natuurlijke dood. Welke formulieren zijn relevant om in te vullen na overlijden? En hoe schrijf je een schouwverslag?

Het zijn actieve onderwijsdagen met discussie, kennisoverdracht, oefening, casuïstiek en inzicht in de literatuur.

Na afloop van deze module:

 • heb je globale kennis van het Nederlandse rechtssysteem.
 • ken je het juridisch kader rondom intreden van de dood en een stoffelijk overschot.
 • weet je waarop je moet letten tijdens de laag complexe lijkschouw.
 • kun je zorgvuldig een laag complexe lijkschouw uitvoeren.
 • weet je waaraan een schouwverslag moet voldoen.
 • weet je wanneer en door wie de A- en B-verklaring ingevuld worden.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door

 • Cécile Woudenberg (forensisch arts en instituutsopleider, NSPOH).
 • Wilma Duijst (hoogleraar forensische geneeskunde, Universiteit Maastricht).
 • Jan Bollen (anesthesioloog en jurist, Radboudumc).
 • Udo Reijnders (emeritus hoogleraar forensische geneeskunde, Universiteit van Amsterdam)

Voor wie

Basisartsen werkzaam binnen de forensische geneeskunde.

Ervaringen

Score in evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers een eerdere uitvoering van deze module met een 8,8.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.

STARtclass Forensische Geneeskunde

Datum: 31 mei '23

In het kort

Tijdens deze praktijkgerichte spoedzorgcursus leer je de ABCDE-methode toe te passen.

Wat je leert

In de arrestantenzorg kun je te maken krijgen met acute medische situaties. Denk hierbij aan diabetische ontregeling en intoxicaties. Hoe handel je op zo’n moment? Tijdens de STARtclass Forensische Geneeskunde leer je de ABCDE-methode toepassen. Hierbij komt forensisch specifieke casuïstiek aan bod en behandelen we ook algemene onderwerpen zoals CVA en reanimatie.

De STARtclass is een praktijkgerichte scholing waarbij je intensief oefent met verschillende acute situaties. Zowel de relevante kennis als scenariotraining met een trainingsacteur komen aan bod.

Na afloop van deze module kun je:

 • adequaat handelen bij spoedeisende situaties in het arrestantencomplex, op de huisartsenpost en op de SEH.
 • ben je je bewust van de eigen grenzen in kennis en vaardigheden betreffende spoedeisende situaties en kun je hiernaar handelen.

Voor wie

Deze scholing is geschikt voor forensisch artsen (in opleiding) en anios forensische geneeskunde. Voor anios wordt de 4-daagse module aangeraden. Forensisch artsen met ervaring kunnen kiezen voor de 2-daagse scholing.

Toelatingseis

Diploma basisarts.

Docenten

Deze scholing wordt verzorgd door Schola Medica.

Inschrijving

Let op: inschrijving verloopt via de website van Schola Medica. De links naar de (inschrijf)pagina’s vind je hieronder. Maak geen gebruik van de inschrijfknop rechtsboven op deze pagina, maar klik op een link hieronder.

Inschrijving cursus

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.