030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en straling Print

In het kort

Burgers en beleidsmakers hebben vaak vragen over gezondheidsrisico’s van antennes en andere bronnen van elektromagnetische velden en straling. Als adviseur milieu & gezondheid heb je kennis nodig van de wetenschappelijke stand van zaken hieromtrent.

Wat je leert

Waar en hoe word je blootgesteld aan elektromagnetische velden en straling? Bekende bronnen zijn mobiele telefonie en hoogspanningslijnen, maar ook over wifi maken mensen zich nogal eens zorgen voor hun gezondheid. Wat is bekend over gezondheidsrisico’s van deze relatief nieuwe technieken en hoe ga je om met onzekerheden in onderzoek bij de beoordeling van gezondheidsrisico’s in de praktijk? We besteden aandacht aan het voorzorgsprincipe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het soort vragen dat de GGD krijgt.

Ter voorbereiding neem je één casus over elektromagnetische velden of straling en gezondheid mee ter bespreking.
Vooraf bekijk je de website van het Kennisplatvorm Elektromagnetische velden (EMV).

Na afloop van deze module:

  • ben je bekend met het begrip elektromagnetische velden in brede zin, de bronnen in de leefomgeving en de relevantie voor de gezondheid.
  • ken je de basisprincipes van beoordeling van gezondheidsrisico’s. V
  • ken je mogelijkheden om blootstelling aan elektromagnetische velden en straling te beperken.
  • heb je geoefend aan de hand van casuïstiek om in de praktijk gezondheidsrisico’s te beoordelen en hierover te adviseren aan burgers en gemeentes.

Voor wie

Voor de verpleegkundige medische milieukunde, adviseur medische milieukunde en de arts medische milieukunde met beperkte ervaring in de advisering bij elektromagnetische velden en de beoordeling van elektromagnetische velden als gezondheidsrisico.

Docent

De heer Dr.ir. R.T. (Rob) van Strien, adviseur milieu en gezondheid, afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 9,0.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.