030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Gezondheidsrisico’s van bodemverontreiniging Print

In het kort

Ben je vanuit de GGD betrokken bij de beoordeling en advisering over bodemverontreiniging? Leer systematisch beoordelen en adviseren over gezondheidsrisico’s. Deze nascholing behandelt hoe je blootgesteld wordt aan stoffen uit de bodem, wat de gezondheidsrisico’s daarvan kunnen zijn en welke maatregelen er zijn voor preventie.

Wat je leert

Beoordeling en advisering over bodemverontreiniging en gezondheidsrisico’s

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Deze module is ook een onderdeel van de opleiding arts medische milieukunde (1e fase M&G).

De basis wordt behandeld van blootstelling en gezondheidseffecten aan stoffen via de bodem. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • bodemverontreiniging
  • lood in bodem
  • bodemsanering
  • omgevingsvisie en -plannen
  • introductie in de methodologie van risicobeoordeling bij bodemverontreiniging.

Centraal staat dan het oefenen met de systematiek van het beoordelen van bodemverontreiniging als risico voor de gezondheid van omwonenden. Aan de hand van een aantal casussen voer je een risicobeoordeling uit. Hierbij maak je gebruik van een aantal beoordelingsinstrumenten.

Na afloop van deze module Gezondheidsrisico’s van bodemverontreiniging:

  • ben je bekend met bodem en gezondheid in brede zin.
  • ken je de basisprincipes van de risicobeoordeling bij bodemverontreiniging en bodemsanering.
  • kun je een risicobeoordeling uitvoeren voor niet-complexe vormen van bodemverontreiniging.
  • ken je een aantal beoordelingsinstrumenten en weet wanneer en hoe deze te gebruiken.
  • ken je de gemeentelijke netwerkpartners betrokken bij bodemverontreiniging en de weg naar collegiale consultering binnen de publieke gezondheid.

Voorbereiding

Voor wie

Medewerkers die onlangs gestart zijn bij de GGD en die betrokken zijn bij de beoordeling en advisering over bodemverontreiniging en een systematiek hierin willen aanleren. Je bent beginner, met weinig tot geen ervaring met de gezondheidkundige beoordeling van bodemverontreiniging. Kennis van de basisbeginselen van toxicologie is een pre.

Docent

Mw. C. (Carola) Hegger, arts maatschappij & gezondheid | medische milieukunde; toxicoloog. GGD Rotterdam-Rijnmond.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2023 waardeerden deelnemers deze module met een 8,3.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Praktische informatie

Op deze locatie is de lunch voor eigen rekening.

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.