030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Angélique Tinnemans over haar opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid

“De opleiding vergt tijd, inzet en energie maar was het absoluut waard. Het gaf me de mogelijkheid me meer te verdiepen in het complexe werkveld van de jeugdverpleegkundige. Ik werd me bewuster van het belang van het versterken en onderhouden van contact met netwerkpartners, mijn eigen rol binnen het team en de organisatie. Tijdens de opleiding heb ik gewerkt aan een persoonlijk leerdoel ‘grenzen stellen’, en ik werd aan het denken gezet over het belang van mezelf profileren zodat je jezelf beter kan positioneren binnen de preventieve jeugdgezondheidszorg. Je bent nooit te oud om te leren, een leven lang leren geeft je de kans om persoonlijk te blijven ontwikkelen.”

Angélique Tinnemans, jeugdverpleegkundige GGD Brabant-Zuidoost

Deelnemer opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid.

Wianne Brandt over “Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus”

De verschillende onderwerpen in de stoomcursus lieten zien hoe moeilijk maar ook hoe belangrijk het is om niet uit te gaan van ‘one size fits all’. Het was daarmee een bevestiging dat de emancipatie van de uitvoering het verdient stevig doorgezet te worden. Dat lukt alleen met heldere beleidsuitgangspunten en gezamenlijke strategie, samen met onze partners zoals de gemeenten.”

Wianne Brandt, Veilig Thuis Kennemerland

Emmy Cuppen over haar opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid

De opleiding heeft me veel gebracht. Het is heel leerzaam en interessant om op een andere manier met mijn vak bezig te zijn. Je gaat o.a. aan de slag met casussen, andere culturen, presentaties, onderzoek doen en problemen uit de praktijk vanuit alle betrokkenen beschrijven. En ook niet te vergeten leren van studiegenoten! 

Bij de module persoonlijke effectiviteit heb ik gekeken naar mijn rol als professional. Eerder ben ik hier niet zo bewust mee bezig geweest. Wie ben ik, wat draag ik uit en wat wil ik uitdragen? Wat is mijn kracht, zo ook voor het team en de organisatie. En waar kan ik mij nog in ontwikkelen. Door de gehele opleiding hiermee bezig te zijn en hierop te reflecteren ben ik heel bewust bezig geweest met mijn eigen persoonlijke leerproces.”

Emmy Cuppen, verpleegkundige jeugdgezondheidszorg Geldrop/ Mierlo – GGD Brabant Zuid Oost

Deelnemer opleiding jeugdverpleegkundige – Maatschappij en Gezondheid.

Over de NSPOH als werkgever

“De NSPOH is een fijne flexibele werkgever die veel kansen biedt. Er is ruimte om je persoonlijk en inhoudelijk te ontwikkelen. In het werk met veel verschillende professionals kun je je creativiteit kwijt. Verwacht genoeg uitdaging, een open sfeer en een dosis gezelligheid.”

Sjoerd Jansman, opleider/adviseur NSPOH

Rian over haar opleiding verpleegkundige M&G, profiel AGZ

“De module ‘Persoonlijke Effectiviteit’ vond ik ontzettend leuk. Met name de live bijeenkomsten met de hele groep waarbij er heel veel ruimte was voor ieders ideeën en ervaringen. Er was vanuit de docent – los van de opdrachten – veel flexibiliteit om in te gaan op datgene wat er speelde individueel of in de groep. Daar heb ik veel aan gehad en kijk ik met veel plezier op terug! De module ‘Infectieziekten: van cel tot melding’, vond ik vakinhoudelijk heel leerzaam en ontzettend leuk om te volgen. Veel docenten uit de praktijk met de nodige knowhow en een leuke groep met vakgenoten om ervaringen mee uit te wisselen!”

Rian Wijnhorst, Verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid, Team Infectieziektebestrijding, GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht
Deelnemer opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid, profiel AGZ

 

‘De afwisseling en de maatschappelijke betrokkenheid geven energie’

Elijah Sanches had één doel: plastisch chirurg worden. Inmiddels is Elijah vertrouwensarts in opleiding bij Veilig Thuis in Leiden. ‘Alles wat ik doe, is in het belang van veiligheid voor kwetsbare mensen.’ Over Elijahs werk als vertrouwensarts verscheen op 6 april 2022 een interview.

Jelle Jan de Schipper over scholing aan praktijkopleiders

“Ervaren praktijkopleiders vinden het boeiend om opleider te zijn. Ik citeer enkele uitspraken aan het eind van een scholingsdag:

  • Mooi om te zien hoe mijn aios zich ontwikkelt en een eigen stijl vindt.
  • De vragen en uitdagingen van mijn aios houden mijzelf scherp.
  • Ik wil mijn aios graag enthousiast maken voor het vak!”

Drs. Jelle Jan de Schipper, opleidingskundige en opleider/adviseur NSPOH

Meer weten hierover? Klik op Informatie voor praktijkopleiders

Karien Wannée over Opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid

“Enkele maanden na de start van mijn opleiding werd bij ‘mijn GGD’ de eerste COVID-19 patiënt bevestigd. Door de outbreak verschoof mijn rol als verpleegkundige infectieziekten meer naar implementatie van beleid en coördinatie van teams. Buiten de opleiding om vonden wij als deelnemers elkaar om elkaar te helpen. Mijn verpleegkundige bijdrage in het proces rondom de teststraat voor (zorg)medewerkers kon ik gebruiken als praktijkopdracht. Zo kon ik ondanks de crisistijd, toch verder met mijn Opleiding verpleegkundige Maatschappij & Gezondheid!”

Karien Wannée- de Smalen, Verpleegkundige M&G, GGD Hart voor Brabant, Team Infectieziekten

Lees Kariens complete blog: Praktijkopdracht in coronatijd.

Thieu Smeets over Stoomcursus, managers verkennen publieke gezondheidszorg

“Tijdens de Stoomcursus, managers verkennen publieke gezondheidszorg werd me echt duidelijk wat een breed veld de Publieke Gezondheidszorg beslaat. De combinatie van literatuur, publicaties, presentaties, verhalen uit de praktijk en dialoog zorgt voor een afwisselende manier van leren. Het gaf mij in korte tijd heel veel informatie, precies wat ik zocht.” Aldus deelnemer Thieu Smeets, directeur GGD Brabant-Zuidoost.

Thieu Smeets, directeur GGD Brabant-Zuidoost

Ronald Pit: “niets is wat het lijkt”

“Als verpleegkundige spoedeisende hulp zie ik veel slachtoffers van geweldsmisdrijven. Ik vond dat het proces om sporen veilig te stellen verbeterd kon worden. Door de Opleiding forensische verpleegkunde ben ik me er meer van bewust dat ik dit proces op de spoedeisende hulp zelf kan sturen en verbeteren. Daardoor is er bij de collega’s een grotere bewustwording gecreëerd en worden sporen nu beter veiliggesteld. Ook de mindset ten aanzien van signaleren van kindermishandeling is veel besproken bij de NSPOH. De uitspraak “niets is wat het lijkt” gebruik ik vaak om de artsen en verpleegkundigen bewust te maken van de signalen en bij twijfel verder te kijken. Is er sprake is van kindermishandeling, bijvoorbeeld bij verdachte fracturen?

Ik werk ik nu intensiever samen met de ketenpartners zoals Veilig Thuis en de Politie. Binnen de keten begrijpen we elkaars werkwijze en kunnen we beter op elkaar afstemmen. Van de kwaliteitsslag plukt iedereen de vruchten!”

Ronald Pit, verpleegkundige spoedeisende hulp, Dijklander Ziekenhuis Hoorn