030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Privacy – docenten NSPOH

Docenten hebben een geheimhoudingsplicht zowel tijdens als na afloop van een onderwijsactiviteit over alle informatie (zoals behandelde casuïstiek, deelnemerslijsten, cijferlijsten enzovoorts) die ofwel door de NSPOH als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel waarvan de aard van de informatie in redelijkheid blijkt dat deze vertrouwelijk is. We verwachten van jou als docent dat je geen lesmateriaal, gegevens of foto’s schriftelijk, via e-mail, internet, sms, whatsapp of anderszins met derden deelt, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van de betrokken partij.

Zie ook de privacyverklaring van de NSPOH.

Terug naar “Docentenhandleiding”