030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Lessen met impact

Waartoe leiden wij op?

De NSPOH levert een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. Deze professionals zijn welkom in werkvelden met een belangrijke maatschappelijke impact, die voortdurend met de ontwikkelingen in de maatschappij mee veranderen. Voor die professionele ontwikkeling zetten wij ons in!

We willen onderwijs dat aansluit op de praktijk, uitdaagt en aanzet tot actie, gericht is op de toekomst en helpt om competenties te ontwikkelen. Kortom: we gaan voor lessen met impact!

Begin bij het einde

Het loont om vooraf na te gaan wat je aan het eind van het onderwijs bereikt wil hebben. Wat vind je het belangrijkst om deelnemers mee te geven? Richt je onderwijs hier op in. Liever meer tijd en meer diepgang voor dat wat je echt wilt bereiken, dan meer onderwerpen kort en oppervlakkig behandelen.

De piramide van Miller helpt je hierbij. Op welk niveau zijn jouw leerdoelen geformuleerd? Zit dit op kennisniveau (knows, knows how)? Dan vraagt dat iets anders dan leerdoelen geformuleerd op het niveau van toepassing (shows how, does). Stem je werkvormen hierop af zodat “het zweet op de goede rug staat”.

Interactieve werkvormen inzetten

Inspiratie nodig voor interactieve werkvormen voor jouw onderwijs? Wij helpen je graag. Deze twee werkvormenwaaiers staan bomvol leuke werkvormen met impact. Gebruik ze om mensen te activeren, te prikkelen, uit te dagen en te stimuleren!

Samenhang in leeractiviteiten uitdragen

Wanneer je gebruik maakt van verschillende leeractiviteiten is het belangrijk dat de verschillende onderdelen een duidelijke samenhang vertonen. En dat je die samenhang als docent ook uitdraagt.  Dat betekent:

  • Kom tijdens de bijeenkomst terug op de leeractiviteiten van de zelfstudie of voorbereiding. Met andere woorden: besteed aandacht aan gemaakte opdrachten, gestelde vragen, uitkomsten van quizzen of stellingen.
  • Zorg voor feedback op wat deelnemers gedaan hebben.
  • Herhaal niet wat vooraf behandeld is, maar gebruik de bijeenkomst voor verdieping.
  • Verlies het eindresultaat niet uit het oog. Denk na over wat de aios aan het eind van de les moet laten zien. Stem de leerdoelen, leeractiviteiten en gewenste eindresultaten goed op elkaar af.

Link met de praktijk

Belangrijk bij ieder onderwijs is een duidelijke link naar de belevingswereld van je publiek. Met andere woorden, hoe kunnen de deelnemers de lesstof toepassen in hun eigen werkpraktijk? Dit doe je bijvoorbeeld door casuïstiek in te brengen of te vragen aan de deelnemers. Hiermee kan de verworven kennis worden toegepast op een praktijksituatie.

Meer handvatten om jouw les te ontwerpen?

Vraag de (instituuts)opleider om te sparren over de opzet van je onderwijs. We denken graag met je mee!

Daarnaast biedt de NSPOH didactische scholingen voor docenten aan met onderwerpen als breinleren, het vergroten van online interactie, hoe zorg je voor een goede voorbereiding door de aios en omgaan met weerstand. Wil je graag zo’n scholing bijwonen? Vraag jouw (instituuts)opleider om meer informatie.

Terug naar “Docentenhandleiding”