030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Opleiding centrale zorgverlener Print

In het kort

Ieder kind verdient het om gezond en kansrijk op te groeien. Toch zien we dat dat soms lastig is. Met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) richt JOGG zich specifiek op passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas. Bij kinderen met overgewicht, en de gezinnen waarin zij opgroeien, staan vaak onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. Tijdens de opleiding centrale zorgverlener ga je verkennen welke rol als centrale zorgverlener goed bij je past en hoe je op passende wijze ondersteuning en zorg kan bieden voor kinderen met overgewicht of obesitas. De opleiding bestaat uit 5 dagen verspreid over 7 maanden.

In 2022 is de opleiding doorontwikkeld naar de huidige vorm. Als uitgangspunten voor deze opleiding gebruiken we naast het landelijk model van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, ook andere inhoudelijke achtergrond documenten zoals de richtlijn overgewicht voor JGZ.

Wat je leert

Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (2018). Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Overgewicht en obesitas wordt bij kinderen veroorzaakt door meerdere factoren die invloed hebben op het gedrag en daarmee op het welzijn van kind en gezin.

De centrale zorgverlener (czv) bouwt vanaf het eerste moment een sterke vertrouwensband op met het kind en gezin. Overgewicht kan de aanleiding zijn voor het gesprek, maar bij Kind naar Gezonder Gewicht kijken we met een brede blik naar de situatie, oorzaken en aanpak of behandeling van het kind en gezin. Vervolgens betrekt de centrale zorgverlener de juiste professionals uit het zorg- en sociaal domein.

De czv speelt dus een cruciale rol bij de aanpak KnGG. Naast aandacht voor de visie, rol en hoe je je profileert in je rol als czv, is er ook aandacht voor de blik als gezondheidsbevorderaar. Hoe ga je van anamnese naar een integraal behandelplan? Centraal daarbij staat het systeemgericht kijken en de coachende rol. Natuurlijk komt de theorie over gedragsverandering aan bod en hoe je deze toepast in je begeleiding van kind en gezin. Ook wordt er aandacht besteed aan het organiseren en coördineren van de zorg voor kind en gezin, en hoe je effectief samenwerkt in de keten met andere disciplines. De opleiding wordt afgesloten met aandacht voor het eigen leerproces waarbij reflecterend vermogen centraal staat. Dit laatste komt samen in een eindopdracht presentatie.

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van o.a. ondersteunende tools/ middelen zoals inspirerende videos, e-learnings/ webinars, en (fysieke) bijeenkomsten met veel oefentijd. Je werkt tijdens de opleiding zelfstandig aan een moduleopdracht zodat je de opgedane kennis leert toe te passen om vervolgens je ontwikkelpunten verder aan te scherpen. Zo maak je de gehele learning cycle door. Learning on the job activiteiten, reflectiemomenten en intercollegiale consultatie bijeenkomsten maken onderdeel uit van deze moduleopdracht. Je leert samen met de groep en benut elkaars talenten en ervaring, waardoor je altijd iets komt brengen én halen. De opleidingsdagen bestaan uit verschillende bouwstenen die nauw met elkaar verbonden zijn door middel van een leercasus die iedere opleidingsdag terugkomt.

Na afloop van deze module:

 • kan je met kennis en vertrouwen een start maken met jouw rol als czv;
 • kan je proactief uitvoering geven aan de zes stappen in het begeleidingsproces van het landelijk model ketenaanpak;
 • kan je met een coachende houding het zelfmanagement van kind/gezin versterken vanuit het principe: ouder en kind in regie;
 • kan je werken vanuit een brede blik, waarbij systeemgericht handelen en een positieve benadering centraal staan;
 • kan je leiderschap tonen richting netwerkpartners als regisseur van de zes stappen in het begeleidingsproces;
 • begrijp je het concept gezamenlijk leren en kun je dit gebruiken om de kwaliteit van de aanpak KnGG en samenwerking in de wijk te verbeteren;
 • kan je reflecteren op het eigen denken en handelen, op het effect daarvan op het begeleidingsproces en ben je in staat dit zo nodig bij te sturen;
 • ben je in staat een proactieve werkhouding aan te nemen t.a.v. de eigen ontwikkeling en verdere professionalisering;
 • kan je effectief omgaan met dilemma’s, complexe situaties en morele afwegingen/ besluitvorming.

Docent

Het onderwijs wordt verzorgd door experts o.a. op het gebied van de aanpak KnGG, gedragsverandering, gespreksvoering en samenwerken in ketenzorg.

 • Dr. Leandra Koetsier, gezondheidswetenschapper en docent. Leandra deed promotieonderzoek naar de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht bij de VU. Ze traint zorgverleners die kinderen en ouders begeleiden rondom gewicht en leefstijl.
 • Floor Los, (ortho)pedagoog, (leefstijl)coach en trainer, is vanuit haar rol als Kind naar Gezonder Gewicht Expert nauw betrokken bij de netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht/ obesitas. Floor begeleidt gemeenten en regio’s bij de implementatie van de aanpak.
 • Ellen-Joan Wessels, adviseur, trainer en ontwikkelaar. Zij is een ervaren groepsbegeleider voor kinderen als volwassenen. Als adviseur kent zij het NCJ en de jgz-praktijk.
 • Madeline van Riemsdijk, trainer, coach en adviseur. Voorheen werkte ze als verpleegkundige soa/aids & infectieziektebestrijding, was beleidsadviseur bij GGD Amsterdam en was betrokken bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Voor wie

De doelgroep van deze opleiding bestaat uit startende of ervaren centrale zorgverleners die behoefte hebben hun competenties als centrale zorgverlener te versterken en nog geen (volledige) opleiding hebben gevolgd. De opleiding is geschikt voor professionals als jeugdverpleegkundigen of pedagogisch medewerkers.

Het is van belang dat je als centrale zorgverlener werkzaam bent in een gemeente die formeel een samenwerking met JOGG heeft en werkt met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met praktijkcasus. Dit betekent dat je zelf gezinnen gaat begeleiden als czv. Zorg er daarom voor dat de randvoorwaarden om je taak als czv goed te kunnen uitvoeren geregeld zijn met je organisatie. Voor meer informatie klik op toelatingseisen.

*De gegevens waarmee je je inschrijft worden gedeeld met JOGG en NCJ zodat zij je kunnen uitnodigen voor o.a. de netwerkbijeenkomsten die zij organiseren voor czv. Er is een beperkte beschikbaarheid, waardoor inschrijving niet automatisch deelname betekent. Je wordt hierover geïnformeerd door NSPOH.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.