030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Modules sociaal geneeskundige kennis en kunde

In het kort

De medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid bevat voor alle profielen een aantal basismodules over Sociale Geneeskunde. In deze modules Sociaal Geneeskundige Kennis en Kunde (SGKK) maak je kennis met de gemeenschappelijke aspecten van publieke gezondheid en publieke gezondheidszorg.

Je volgt deze modules deels samen met deelnemers buiten je profiel.

De dagen en thema’s zijn verdeeld over een aantal modules en dagen verspreid over twee jaar. Er wordt zowel in Zwolle als in Utrecht een serie aangeboden. Het gaat om een mix van inhoudelijke onderwerpen en werken aan je professionele identiteit en vaardigheden. We beginnen daarmee al tijdens de startconferentie waarmee je opleiding begint.

Wat je leert

In twee driedaagse modules (SGKK Cliënt, casus en context en SGKK Cliënt, casus en context verdieping) staat de organisatie, financiering, wetgeving van de publieke gezondheidszorg en de benadering van volksgezondheid centraal.

Tijdens de vierdaagse module SGKK Evidence Based Medicine voer je een beknopt literatuuronderzoek uit in de vorm van een ‘Critical Appraisal of a Topic’ (CAT) en wel over een onderwerp dat betrekking heeft op problematiek van je eigen profiel. Je rondt dit af met een extra dag waarin een groep deelnemers hun CAT presenteert.

We verwachten dat bij de start van deze module de nodige vaardigheden om wetenschappelijke informatie te zoeken, te vinden en te beoordelen aanwezig zijn. We bieden je als onderdeel van deze module onderwijs aan om de kennis van de epidemiologie op te frissen en opnieuw te oefenen met het kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur. Als je desondanks verwacht dat deze moduleopdracht voor jou een struikelblok kan worden, meld dit dan tijdig (voor de start van de opleiding) aan je instituutsopleider.

Het thema Medisch Leiderschap komt in vier SGKK-dagen expliciet naar voren en vormt daarnaast een rode draad door de hele vervolgopleiding. Daarnaast zijn er een aantal relevante professionele vaardigheden die in een vierdaagse module SGKK Palet Professionaliteit aan de orde komen.

Het jaarlijkse KAMG congres is ook opgenomen als een SGKK dag.

Na afloop van deze modules:

  • ken je de contouren van het vakgebied, dat de schakel vormt tussen geneeskunde en samenleving
  • heb je inzicht in de inhoud en mogelijkheden van deze medische discipline. Daarin staat niet de individuele patiënt, maar de publieke gezondheid centraal
  • heb je een sociaal geneeskundig denkkader ontwikkeld
  • heb je met succes een Critical Appraisal of a Topic uitgevoerd en gepresenteerd.

Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door experts op de betreffende gebieden, deels externe docenten, deels opleiders van de NSPOH.

Voor wie

Voor alle aios die deelnemen aan een profielopleiding van de 1e fase Maatschappij + Gezondheid. Je volgt deze basismodules deels met aios van de andere profielen.

Toelatingseisen

Je neemt deel aan één van de profielopleidingen binnen de medische vervolgopleiding Maatschappij + Gezondheid.
Je dient te beschikken over de competenties van de arts aan het eind van het basiscurriculum, zoals beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2009. Je hebt globaal kennis van de kernthema’s van de volksgezondheid.
Ook heb je basiskennis van de epidemiologie. Tijdens het intakegesprek kun je nagaan of het in jouw geval belangrijk is om hier vooraf onderwijs voor te volgen.